Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Státní služba,péče o dítě s postižením ve věku 4 let

26.02.2018

Dobrý den. Pečuji o 4-letého postiženého syna (závislost 2. stupně), zajímají mě možnosti podpory a sociálního pojištění. Ve zkušební době mi státní úřad ukončil služební poměr, jak a kde mohu uplatnit žádost o nové hodnocení výkonu služby a služební posudek - formou stížnosti nebo pak námitky k vyjádření zaměstnavatele u zřizovatele (termíny, zákony a paragrafy)? Děkuji.

Dobrý den.

1. K možnostem finanční podpory ve Vaší situaci:
Máte nárok na:
Příspěvek na péči,dle zákona 108/2006 sb. zákon o sociálních službách.
Příspěvek na péči se poskytuje fyzickým osobám, jež se neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Počítá se s tím,že právě z příspěvku na péči si osoby s postižením potřebnou pomoc (potřebné sociální služby) hradí.
Míra či lépe řečeno rozsah, ve kterém fyzické osoby potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb, se stanoví dle stupně závislosti.
Ve Vámi popsaném případě pobíráte 6 600 Kč, jde-li o stupeň II , což je středně těžká závislost,nevím jak je na tom syn zdravotně,jaký je typ jeho postižení,ale pokud se domníváte,že výše příspěvku není dostatečná vzhledem k tíži synova postižení, můžete na ÚP zkusit požádat o zvýšení stupně závislosti.
Další dávky a kompenzace pro osoby (děti) s postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením .
Je to například:
Příspěvek na mobilitu- nárok na příspěvek na mobilitu náleží osobě starší 1 roku, která je držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením, jež jsou označeny symboly ZTP a ZTP/P. Dalšími podmínkami nutnými pro získání nároku na tuto dávku jsou opakující se dopravování (např. do školy,za kulturou, za sociálními aktivitami, k lékaři atp.). A dále pak skutečnost, že osobě nejsou poskytovány pobytové sociální služby dle zákona o sociálních službách.
Výše příspěvku je 550 Kč za kalendářní měsíc.
Příspěvek na zvláštní pomůcku.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením , sjednocuje dříve různé příspěvky na různé kompenzační pomůcky do jediné dávky a to dojednoť typu příspěvku na zvláštní pomůcku.
Pod tuto kategorii patří i nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku ,kdy je příspěvek poskytován na zakoupení motorového vozidla a speciálního zádržného systému. Nárok na zakoupení tohoto vozidla či zádržného systému přiznává zákon pouze osobám s vadou nosného či pohybového aparátu a dále osoby s určitým druhem mentální retardace mohou získávat příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, stanoví, že je-li oprávněnou osobou dítě, je orgán příslušný k rozhodování o dávkách povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte. Tedy Úřad práce pokud rozhoduje o příspěvku na zvláštní pomůcku pro dítě, musí rozhodovat v nejlepším zájmu dítěte.
Tedy např. přiznat příspěvek,tak aby dítě mělo pomůcku pro něj co nejlepší. Tzn. při výběru konkrétní pomůcky, na kterou má být přispěno se upřednostní ekonomicky nejvýhodnější řešení, to neplatí je-li oprávněnou osobou dítě, u dítěte se upřednostní varianta řešení, která je pro dítě nejvhodnější.
Takže takto můžete získat pro syna např. zvedák do vany,schodišťovou plošinu, speciální židličku, speciální úpravy počítače, komunikátor atd. Záleží na typu chlapcova postižení a jeho potřebách.
Agenda i těchto příspěvků a průkazů patří pod Úřad práce- zde žádejte.
Můžete také pro dítě možnost přijímat dary, které použijete na zlepšení zdravotního stavu nebo na sociální aktivity syna atp. a dárce má možnost daňového odpočtu podle § 15 zák. 586/1992sb. o daních z příjmů.
Z dávek státní sociální podpory byste mohla mít nárok na:
Přídavek na dítě, nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
Protože pečujete o syna uznaného ve 2.st. závislosti a pobíráte tedy příspěvek na péči, měla byste pokud je Váš příjem nižší než 2,7násobek částky životního minima, nárok na přídavek ve zvýšené výměře tedy na 4 leté dítě 800 kč měsíčně.
Další možnou dávkou je příspěvek na bydlení, ale tady nevím zda by se Vás týkala, neznám Váš příjem, náklady na bydlení a další okolnosti.
Informace zde: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni
https://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni
Ke skončení služebního poměru:
Rozhodování služebního orgánu ve věcech služebního podléhá obecně režimu správního řízení a je tedy v krajním případě i možnost následného přezkumu těchto správních rozhodnutí ve správním soudnictví.
Pokud došlo k rozhodnutí o ukončení služebního poměru můžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat k nadřízenému služebnímu orgánu, určenému podle § 162 odst. 4 zákona o státní službě nebo podle obecných ustanovení správního řádu. Odvolat se proti rozhodnutí služebního orgánu můžete podat dle správního řádu v do 15 dnů od doručení rozhodnutí služebního orgánu státnímu zaměstnanci.
Nicméně pokud Vám byl služební poměr ukončen zrušením služebního poměru služebním orgánem ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, je odvolání v podstatě irelevantní, s takovou to možností zákon 234/2014 sb. výslovně počítá a to v §74 odst. 1 písmeno f. Tuto možnost služební orgán má i bez udání důvodu, tento způsob ukončení služebního poměru je řazen pod skončení služebního poměru ze zákona a nelze tedy, dle mého názoru, využít možnosti odvolání.
Ve věcech služby a služebního poměru je nadto státní zaměstnanec oprávněn podat stížnost, touto stížností je služební orgán povinen se zabývat a do 30 dnů ji vyřídit. Odvolání proti rozhodování o služebním hodnocení státního zaměstnance však podat nelze,
pokud byste teoreticky podala odvolání proti rozhodnutí o skončení služebního poměru, je možné v rámci odvolacího řízení přezkoumat i služební hodnocení obsahující závěr o tom, že jste ve službě dosahovala nevyhovujících výsledků.
Můžete tedy podat ve věci svého služebního poměru stížnost.
Pokud už byste podávala odvolání, pak v něm výslovně žádejte přezkoumat i služební hodnocení. V odvolacím řízení pak bude patrně shledáno, že služební poměr byl zrušen ve zkušební době, ale mohla byste takto dosáhnout alespoň přezkumu hodnocení.
Odvolacím orgánem je ve věcech služby nadřízený služební orgán-nadřízeným služebním orgánem je:
a) náměstek pro státní službu vůči vedoucímu služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státnímu tajemníkovi, personálnímu řediteli sekce pro státní službu a ve věcech, v nichž rozhodl náměstek pro státní službu,
b) vedoucí služebního úřadu vůči vedoucímu podřízeného služebního úřadu,
c) státní tajemník vůči vedoucímu služebního úřadu podřízeného ministerstvu.

Nevím o jaký služební úřad ve Vašem případě jde, vyberte si tedy z výše uvedeného.

Právní předpisy:

zák.234/2014 sb. Služební zákon
zák. 108/2006 sb. zákon o sociálních službách
zák. 117/1995 sb. o státní sociální podpoře
zák. 500/2004 sb. Správní řád
zák.329/2011sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.