Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru v těhotenství - peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, ...

12.02.2018

Dobrý den,

V prosinci 2017 jsem dala po více než 2 letech v práci (smlouva na dobu neurčitou ) výpověď (i z důvodu stěhování o 200km) a od 1.1.2018 jsem tedy ve výpovědní lhůtě. Nyní jsem v 6tt a snad vše půjde dobře...

Můj dotaz se týká mých možností. Pokud bych od března někam nastoupila, půjde to už vidět ve zkušební době a nebo se můžou objevit komplikace a musela bych na rizikové těhotenství... Může mě/ bude mě moci někdo nový zaměstnat?

Je možné se se stávajícím zaměstnavatelem domluvit na práci z domu a pokračování prac. poměru, odstupném nebo jiné variantě?

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti a mateřskou/rodičovskou?

Děkuji.

Dobrý den.
Pracovní poměr lze pochopitelně uzavřít i s těhotnou zaměstnankyní. Otázka je, zda-li se Vám podaří vhodné zaměstnání najít, protože s ohledem na mateřskou a rodičovskou dovolenou nebudete pro zaměstnavatele perspektivní.
Vzhledem k tomu, že jste výpověď podala sama, nemáte na odstupné nárok. Se zaměstnavatelem se můžete pokusit domluvit na pokračování pracovního poměru formou práce z domova, není však povinen Vám vyhovět - je tedy na něm, zda Vám vyjde vstříc.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč).
Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, činí podpora v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání po celou podpůrčí dobu. Vážné důvody jsou upraveny § 5 písm. c) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění – jedná se např. o důvody spočívající v místě výkonu zaměstnání manžela atd.
Uchazeči o zaměstnání nejsou účastni nemocenského pojištění, nemají tudíž nárok na dávky nemocenského pojištění, tedy ani na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství.
Pokud žena nesplňuje podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, ale splňuje podmínky vzniku nároku na nemocenské, uzná jí lékař práce neschopnou od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu a její pracovní neschopnost ukončí uplynutím 6. týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v této době se nazývá nemocenským v souvislosti s porodem. Tak by tomu bylo např. pokud byste nesplnila podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, protože by ochranná lhůta uplynula před prvním možným nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Za trvání zaměstnání, popř. v ochranné lhůtě byste byla uznána práce neschopnou a pracovní neschopnost by trvala po celou dobu těhotenství – pak by lékař ukončil pracovní neschopnost až uplynutím 6 týdnů po porodu, pokud by zde nebyly důvody k delšímu trvání pracovní neschopnosti.
Pokud nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani nemocenské v souvislosti s porodem, bude Vám náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Jinak se rodičovský příspěvek obvykle pobírá po dočerpání peněžité pomoci v mateřství či nemocenského v souvislosti s porodem. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Bližší informace o dávce naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.