Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru v těhotenství - peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, ...

12.02.2018

Dobrý den,

V prosinci 2017 jsem dala po více než 2 letech v práci (smlouva na dobu neurčitou ) výpověď (i z důvodu stěhování o 200km) a od 1.1.2018 jsem tedy ve výpovědní lhůtě. Nyní jsem v 6tt a snad vše půjde dobře...

Můj dotaz se týká mých možností. Pokud bych od března někam nastoupila, půjde to už vidět ve zkušební době a nebo se můžou objevit komplikace a musela bych na rizikové těhotenství... Může mě/ bude mě moci někdo nový zaměstnat?

Je možné se se stávajícím zaměstnavatelem domluvit na práci z domu a pokračování prac. poměru, odstupném nebo jiné variantě?

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti a mateřskou/rodičovskou?

Děkuji.

Dobrý den.
Pracovní poměr lze pochopitelně uzavřít i s těhotnou zaměstnankyní. Otázka je, zda-li se Vám podaří vhodné zaměstnání najít, protože s ohledem na mateřskou a rodičovskou dovolenou nebudete pro zaměstnavatele perspektivní.
Vzhledem k tomu, že jste výpověď podala sama, nemáte na odstupné nárok. Se zaměstnavatelem se můžete pokusit domluvit na pokračování pracovního poměru formou práce z domova, není však povinen Vám vyhovět - je tedy na něm, zda Vám vyjde vstříc.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč).
Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, činí podpora v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání po celou podpůrčí dobu. Vážné důvody jsou upraveny § 5 písm. c) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění – jedná se např. o důvody spočívající v místě výkonu zaměstnání manžela atd.
Uchazeči o zaměstnání nejsou účastni nemocenského pojištění, nemají tudíž nárok na dávky nemocenského pojištění, tedy ani na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství.
Pokud žena nesplňuje podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, ale splňuje podmínky vzniku nároku na nemocenské, uzná jí lékař práce neschopnou od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu a její pracovní neschopnost ukončí uplynutím 6. týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v této době se nazývá nemocenským v souvislosti s porodem. Tak by tomu bylo např. pokud byste nesplnila podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, protože by ochranná lhůta uplynula před prvním možným nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Za trvání zaměstnání, popř. v ochranné lhůtě byste byla uznána práce neschopnou a pracovní neschopnost by trvala po celou dobu těhotenství – pak by lékař ukončil pracovní neschopnost až uplynutím 6 týdnů po porodu, pokud by zde nebyly důvody k delšímu trvání pracovní neschopnosti.
Pokud nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani nemocenské v souvislosti s porodem, bude Vám náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Jinak se rodičovský příspěvek obvykle pobírá po dočerpání peněžité pomoci v mateřství či nemocenského v souvislosti s porodem. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Bližší informace o dávce naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.