Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné na dítě

06.02.2018

Dobrý den, s přítelem žijeme ve společné domácnosti zhruba 9 let, z předchozího vztahu (nebyli manželé) má 10-ti letou dceru, se kterou se teda nějak nevídí (viděli se asi 2x). Ze začátku mu bývalá zakazovala styk s dcerou a ani výživné po něm nechtěla.
Nicméně si to samozřejmě rozmyslela a tak se pouze ústně dohodli o placení výživného. Dohodli se cca před 3 rokama a to na částce 2500,-. To jí platí na ůčet. Plus když se tak 3x do roka ozve ohledně příspěvku na koníček, dárek k narozeninám apod. tak ji vychází vstříc a přispívá.
Teď mu ale začíná vyhrožovat soudem, že řekne od kdy a co platí apod.
Když by na to došlo a šlo by to před soud, má možnost po přítelovi vyžadovat výživné i zpětně? Ikdyž jí ho už platí?
A v případě výše výživného bude soud brát ohled na to že již platil a platil i nad rámec dohodnutých alimentů?
Navíc čekáme teď naše miminko, takže bude brát soud ohled i na to že bude mít vyživovací povinnost k novému dítěti a i vůči mně? Nejsme sice manželé, ale předpokládám že to nehraje roli..?
Předem moc děkuji za pomoc. Vůbec nevíme jak situaci řešit.

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme, že jste se obrátila na naši poradnu.
V situaci jakou v dotaze popisujete, je dobré se nejdříve pokusit o dohodu o výživném. Rodiče dítěte by se především měli na výchově a výživě dítěte společně dohodnout.
Rodičovskou odpovědnost a vyživovací povinnost rodičů (otce i matky) k dítěti trvá do doby, než je dítě schopno samo se postarat o svou výživu, tj je zaopatřené.
V případě soudního určení výživného na dítě, bude soud posuzovat:
• odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry,
• schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (matky a otce), tj budou se dokládat hlavně příjmy obou rodičů.
Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.
Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.
Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.
Rozhoduje-li soud o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, a majetkové poměry osoby výživou povinné to připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor, nevylučují-li to okolnosti zvláštního případu; poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte. O správě takto poskytnutých částek platí obecná pravidla o jmění dítěte.
V řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti může v případech hodných zvláštního zřetele soud uložit osobě výživou povinné, aby složila zálohu na výživné splatné v budoucnu; poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte postupně k jednotlivým dnům splatnosti výživného. Na složenou zálohu se hledí jako na majetek povinného.
Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a nedohodnou-li se o plnění vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li rodiče takového dítěte spolu, ale jeden z nich vyživovací povinnost k dítěti neplní, postupuje soud podle shora uvedeného. To platí i v případě, že soud rozhoduje o péči o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, pokud se rodiče nedohodnou o plnění vyživovací povinnosti k dítěti.
Soud může pro určení výše výživného použít tabulku vydanou Ministerstvem spravedlnosti ČR, jako jakousi metodickou pomůcku pro soudy, kterou se ale soudy nemusí řídit.
Doporučující tabulky
Především je nutné uvést, že jednotlivé věkové kategorie byly nastaveny podle období, ve kterých v životě dítěte obvykle nastávají podstatné změny spojené se zvýšenými výdaji (např. začátek školní docházky, započetí přípravy na další povolání na střední škole, studium na vysoké škole). Čistým příjmem se rozumí průměrný příjem za období posledních 6 až 12 měsíců.
Podle tvůrců doporučujících tabulek je jejich spodní hranice dána k využití zejména v případech, kdy povinný má více než jednu vyživovací povinnost. Doporučující tabulky jsou navrženy pro použití pouze v běžných případech. Mezi takové lze řadit rozhodování o výši výživného u povinného s nejvýše třemi vyživovacími povinnostmi. Nelze je použít při nestandardně vysokém čistém přijmu, případně při nestandardně vysokých nákladech na potřeby dítěte.
Doporučující tabulky:
Kategorie Věk dítěte Procentuální rozmezí z čistého příjmu
1. 0 – 5 let 11 – 15 %
2. 6 – 9 let 13 – 17 %
3. 10 – 14 let 15 – 19 %
4. 15 – 17 let 16 – 22 %
5. 18 a více let 19 – 25 %
Výživné zpětně
Soud v zásadě rozhoduje o vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, do budoucna. Vyloučeno však není žádat výživné zpětně, a to nejdéle tři roky ode dne zahájení řízení o výživné (§ 922 odst. 1 občanského zákoníku).
S ohledem na délku řízení a možnou prodlevu mezi zahájením řízení a vznikem povinnosti plnit výživné mohou nastat situace, které nazýváme nedoplatkem na výživném. V případě vzniku nedoplatku na výživném před vydáním rozhodnutí soud současně uloží povinné osobě, aby tento nedoplatek uhradila. V rozhodnutí musí být uvedeno, odkdy má být plněna vyživovací povinnost, jaký dluh na výživném vznikl do rozhodování o výživě nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, a jakou formou má být uhrazen. Praxe se povětšinou uchyluje ke stanovení splátek. I při stanovení výše nedoplatku a formě jeho úhrady se však musí přihlížet k obecným kritériím pro stanovení rozsahu vyživovací povinnosti (schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče na jedné straně a odůvodněné potřeby dítěte, resp. právo dítěte na shodnou životní úroveň s rodiči, na straně druhé). Literatura se shoduje na závěru, že není žádoucí, aby nedoplatek na výživném rodič splácel ještě dlouhou dobu po dovršení zletilosti dítěte.
Dárky, které otec dítěti poskytoval, jsou skutečně dárky, ne výživné. K další vyživovací povinnosti bude soud přihlížet.
Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.