Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Úprava pracovní doby popř. ukončení pracovního poměru

06.02.2018

Dobrý den,
v září se mám po tříleté variantě rodičovské vracet na své původní místo učitelky na výtvarné výchovy na gymnáziu. Bohužel v mé situaci nelze skloubit práci s péčí o syna (dojíždění, vyzvedávání ze školky, atd.). Protože mám svou práci opravdu ráda, poprosila jsem již nyní zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby o pár hodin. Učím EVV a zaměstnavatel mi řekl, že na těch pár hodin za mě nástup nemá (byla jsem jediná, kdo na škole výtvarku učil). Takže jsem se dostala do nemilé situace, budu nucena podat výpověď. Nerada bych ovšem na pracáku nakonec ještě k tomu dostala minimální podporu. Pokud bych uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru a uvedla vážný důvod ten, že mi zaměstnavatel odmítl zkrátit pracovní dobu a že se starám o dítě do čtyř let věku, mám nárok poté získat podporu vypočtenou z výši mé "původní" pozice pedagoga? Když nastoupím na ÚP ihned po skončení RP? Budu mít přeci počítaný rok za poslední dva roky náhradní doby z rodičáku. Nebo musím nějaký den odpracovat a pak teprve uzavřít dohodu? Nevím, jak by se toto dalo vůbec prakticky ve školství udělat, nějak mi nejde do hlavy, že bych učila v září byť jen týden:-D a pak by se studentům změnil kantor jen tak ihned? Prosím poraďte, jak postupovat v této situaci, když zaměstnavatel odmítá zkrátit pracovní dobu a přitom nechci zůstat na úřadu za minimum podpory. (Možná se situace ještě změní, ale čas letí, tak bych chtěla dopředu vědět, zdali mám nějakou naději). Velmi děkuji a přeji krásný den.

Dobrý den,
podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Osobně nevidím ani jeden důvod, proč učitelce nevyhovět v kratší pracovní době. Výtvarná výchova se jistě nezařazuje do rozvrhu hodin na první hodinu a nemusí být ani mezi posledními. Doporučuji podat písemnou žádost o kratší pracovní dobu s odvoláním na § zákoníku práce a počkat na vyjádření zaměstnavatele /po písemné odpovědi se můžete více bránit, nenechat se odbýt slovním vyjádřením/. Myslím, že vážné důvody by zaměstnavatel u soudu neobhájil.
Další možnost, která mě napadá je přihlásit dítě k docházce do MŠ v místě výkonu práce. Je to asi složitější varianta, dojíždět ráno s dítětem a školka může mít v podmínkách, že bere jen spádové děti s trvalým bydlištěm, ale i v tom by zaměstnavatel mohl pomoc, kdyby stál o Váš návrat zpět.

Nárok na podporu má občan ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo potřebnou dobu pojištění získal prostřednictvím tzv. náhradních dob (pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, atd.)Doba, kterou jste čerpala rodičovskou dovolenou, se Vám počítá jako náhradní doba pojištění (§41 odst. 3 písm. c zákona o zaměstnanosti) a podpora bude minimální.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči:
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku - to by byl i Váš případ;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
Možná by i toto šlo vyřešit tím, že učitelé začínají pracovat již v srpnu, tak RD ukončit tak, abyste mohla v srpnu na několik dní do práce nastoupit, a k poslednímu srpnu rozvázat pracovní poměr dohodu. Studentům by se pak neměnil vyučující po několika dnech.

Jestliže po ukončení RD neodpracujete ani jeden den, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, která však bude minimální. Podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby první dva měsíce 4315 Kč, další dva měsíce 3452 Kč, a poslední měsíc 3164 Kč.

Právní úprava:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.