Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přesčas

04.02.2018

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu.
Manžel pracuje ve fabrice - dlouhý/krátký týden - 12hod.směny. Nyní jim nařídili každný měsíc 3x přesčas ( ve volném dni opět 12 hodin práce ). Nařídili = dali podepsat papír že s tím souhlasí a nepodepsat ho znamená možná výpověď. Problém je v tom, že manžel ve svém volnu vyzvedával děti (8 a 5) a nyní nám to i jeden přesčas komplikuje. V mém zaměstnání totiž také není možné neustále odcházet dříve.
Je možné se manželovým přesčasům nějak bránit?

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz, nemohu však odpovědět zcela konkrétně, protože nevidím harmonogram směn Vašeho manžela, abych mohla posoudit, zda zaměstnavatel dodržuje zákoník práce.
Obecně mohu uvést k pracovní době následující.
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby (harmonogram směn). Harmonogram směn musí být vypracován tak, aby byly dodrženy doby odpočinku, tj. nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu.
S harmonogramem směn nebo jeho změnou je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
Dohoda na jiném termínu seznamování
Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem na jiném čase seznamování s rozvrhem pracovní doby (tj. dokonce i na méně než dvou týdnech před začátkem rozvrhu / jednom týdnu před začátkem konta pracovní doby).
Zaměstnavatelé by se tedy měli zamyslet, jakou flexibilitu u zaměstnanců ohledně změn v rozvrhu potřebují. V případě, že jim z provozního hlediska poměrně dlouhé dvoutýdenní období (týdenní období u konta) na seznámení se změnou rozvrhu nevyhovuje, měli by si se zaměstnancem sjednat období kratší. Toto ujednání se může vztahovat pouze na změny rozvrhu s tím, že dvoutýdenní (týdenní u konta) seznámení před začátkem období zůstane zachováno, nebo i na samotné seznámení. Bude tedy záležet vždy na potřebě zaměstnavatele a vůli zaměstnance se se zaměstnavatelem dohodnout. Lze doporučit uzavření dohody o kratší době seznamování v písemné formě, tak aby bylo prokazatelné, na jakých lhůtách se skutečně strany dohodly.
Na druhé straně je také nutno pochopit „náhlou“ potřebu zaměstnavatele na změnu harmonogramu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci sdělí změnu ze dne na den. Vždy bude záležet na konkrétním případu, zda skutečně vznikla náhlá potřeba změny a jistě také na formě, jakou je tato potřeba zaměstnanci sdělena, tedy, jak je o změnu požádán.
Odpočinek mezi směnami
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Odpočinek podle může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku

a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,

b) v zemědělství,

c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména
1. ve veřejném stravování,
2. v kulturních zařízeních,
3. v telekomunikacích a poštovních službách,
4. ve zdravotnických zařízeních,
5. v zařízeních sociálních služeb22a),

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.

Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

PRÁCE PŘESČAS

Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za zvláštních zákonem daných podmínek i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad 150 h/KR pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.
Váš manžel zaměstnavateli podepsal dohodu, souhlasil s přesčasovou prací. Pokud uvádíte, že musel souhlasit, pak buď ať se pokusí dohodnout jinak (uvede důvody – péče o děti) nebo působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, ať ji požádá o řešení, zda tu vůbec jsou provozní důvody, takto přinutit zaměstnance pracovat, zda se např. nejedná jen o špatnou organizaci práce.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.