Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dcera se chce odstěhovat a požaduje výživné

29.01.2018

Dobrý den, zletilá dcera se rozhodla, že se odstěhuje do podnájmu. Studuje 3 ročník střední školy. Otec bude již výživné posílat na účet dcery, s tím samozřejmě souhlasím. Dcera si přivydělává na brigádě. Můj dotaz zní, jsem i já povinná jí platit výživné, které po mě vyžaduje ve stejné výši jako od otce? Nikdo ji nikam nevyháněl, u otce bydlet nechce, nesouhlasím s tím, abych ji dotovala v jejich rozmarech, vždy bylo o ní řádně postaráno. Střední škola je v místě bydliště. Jak je to s trvalým bydlištěm? I nadále za ní budu muset
platit odpady a to taky není malá částka. Mám ještě nezletilou dceru, k níž mám nadále povinnosti. Děkuji za radu.

Dobrý den,
začnu citací ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
㤠855
(1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

(2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte.

§ 856
Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.

§ 857
(1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

(2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.

§ 858
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

§ 859
Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti. „

Nyní k vašim otázkám:

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost?
Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, než jsou děti schopny se samy živit (předpokládá se stav odkázanosti na straně dítěte). Schopnost samostatně se živit bývá interpretována jako schopnost samostatně uspokojovat všechny své potřeby (hmotné, kulturní, bytové). Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií nebo jiné přípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnění. V občanském zákoníku není uvedena žádná věková hranice, kterou by vyživovací povinnost rodičů k dětem byla omezena. Nezletilost dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, je významná pouze v tom smyslu, že do dovršení zletilosti dítěte může být zahájeno řízení o určení výživného u soudu i bez návrhu, zatímco po dosažení zletilosti je soudní řízení zahájeno pouze na návrh oprávněného – zletilého dítěte. Přitom platí, že výživné pro nezletilé dítě může soud podle vlastní úvahy proti požadované částce zvýšit, popř. snížit, u zletilého dítěte je však vázán žalobním návrhem. Rozhodující nutně není ani dosažení věku 26 let – tato hranice se uplatňuje pouze při výplatě dávek státní sociální podpory.
Jestliže dítě uzavře manželství, vznikne vyživovací povinnost mezi manželi, přičemž vyživovací povinnost rodičů k tomuto dítěti zaniká. Pouze v případě, že jsou např. oba manželé studenti, zůstává podpůrně zachována vyživovací povinnost rodičů, popř. jiného předka dítěte.

________________________________________
Zletilosti se nabývá dovršením 18. roku života, tímto okamžikem se člověk stává plně svéprávným. Plné svéprávnosti před nabytím zletilosti může nabýt dítě ve věkovém rozmezí 16 - 18 let uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti rozhodnutím soudu, jsou-li splněny zákonné podmínky.

Dcera dovršením 18 let bude zletilá, může odejít z domu, ale na druhé straně bude ještě studovat, bude tedy nezaopatřená a proto vyživovací povinnost bude trvat. Ale i ona má vůči vám povinnosti (ctít rodiče, pomáhat, chovat se slušně); doma jí nic nechybí, ale chce po vás vlastně, abyste jí přispívala na bydlení mimo domov.

Toto by se snad dalo řešit jen tak, že dceru nebudete finančně podporovat, ona bude nucena domáhat se výživného soudně a soud by zvážil okolnosti celého případu. Rozhodně by soud nepostupoval tak, že má nárok od vás na to samé výživné, jako od otce, také by soud zvážil, zda na výživné od vás má nárok, když jste jí poskytovala veškeré zaopatření, ale nemůžu předjímat, jak by soud rozhodl. Na druhé straně soud s dcerou je i velmi citlivá záležitost.

Pokuste si s dcerou promluvit, zda odchod z domova je nutný, co vadí vám, co jí, nastavit pravidla společného soužití. Neuvádíte nic, proč odchází z domova, to je také třeba řešit.

Poraďte se s jejím otcem, popřípadě s psychologem, třeba by dcera slyšela na dohodnutá pravidla (chceš bydlet sama, tak jen za těchto podmínek…..).

Váš dotaz má dvě stránky; právní a psychologickou. Z hlediska právního jsem vám právě odpověděla. Zadáte-li dotaz ještě jednou, zodpoví vám psychologické hledisko problému kolegyně. V dotaze uveďte rovnou, že je to dotaz pro psycholožku.

Ještě k místnímu poplatku za svoz odpadu. Pokud je poplatek vybírán formou „místního poplatku“, pak je vybírán na osobu s trvalým pobytem v nemovitosti. Dokud bude mít dcera trvalý pobyt na adrese nemovitosti (bytu), budete povinna poplatek za ni platit. Obec může na žádost poplatníka zcela nebo částečně prominout místní poplatek z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu; blíže o tomto postupu byste se musela informovat na obecním úřadu vaší obce.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.