Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dítě se narodilo ve Španělsku

29.01.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně rodičovského příspěvku. Koncem listopadu jsem porodila ve Španělsku, kde jsem doposud studovala, přítel je Španěl. V únoru se budu vracet do ČR, kde mám pronajatý byt a taky neukončené studium vysoké školy. Informovala jsem se na téma rodičovského příspěvku a bylo mi řečeno že ho musím vyřídit do 3 měsíců od narozeni dítěte. V Madridu na ambasádě, (kde jsem žádala pro dítě o občanství ČR a přítel, otec dítěte ho uznal za své) mi řekli, že vyřízení občanství dítěte může trvat až 4 měsíce.
Bude mít občanství dítěte vliv na žádost o porodné a rodičovský příspěvek?
Co vše budu k vyřízení potřebovat?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Jen malé upřesnění požádala jste nejen o občanství, ale i o vystavení rodného listu dítěte, nejen kvůli dávkám v ČR, ale abyste měla podklady pro vystavení českého pasu pro dítě. Zde uvádím informace z Českého velvyslanectví v Madridu.

Žádost o vystavení rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR (dítě narozené ve Španělsku)
Informace pro případ, kdy se vaše dítě narodilo ve Španělsku a přejete si požádat o jeho české občanství a český rodný list.
V případě, že se Vaše dítě narodilo ve Španělsku, žádost o vystavení jeho prvního českého rodného listu podáváte společně s žádostí o vystavení jeho osvědčení o státním občanství České republiky. Tyto dva dokumenty jsou nezbytné pro to, aby dítě mohlo dostat český cestovní pas. Žádost můžete podat osobně na našem velvyslanectví v Madridu. Zastupitelský úřad žádost postupuje příslušným úřadům v ČR, kterými jsou Úřad městské části Praha 1 (k vystavení osvědčení o státním občanství) a Zvláštní matrika v Brně (k vystavení rodného listu). Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce.
Pokud jsou oba rodiče dítěte Češi, žádost podává pouze jeden z nich s tím, že k žádosti přiloží český rodný list a doklad o českém státním občanství druhého rodiče + podepsanou dohodu o příjmení ve formuláři "zápis o narození".
Pokud je jeden z rodičů Čech a druhý cizinec, žádost podává český rodič s tím, že k žádosti přiloží kopii dokladu totožnosti druhého rodiče-cizince + podepsanou dohodu o příjmení ve formuláři "zápis o narození". Rodič-cizinec svůj rodný list nepředkládá.
Pokud se dítě narodilo mimo manželství, je třeba osobní přítomnost obou rodičů.
K podání žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR a rodného listu dítěte narozeného ve Španělsku je třeba předložit následující vyplněné formuláře a doklady:
1. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR a Dotazník ke zjištění státního občanství ČR;
2. Doklad o českém státním občanství rodičů - platný český cestovní pas, občanský průkaz nebo osvědčení o státním občanství ČR (pozn.: rodič-cizinec předkládá pouze kopii dokladu totožnosti);
3. Prohlášení o státním občanství rodičů;
4. Žádost o zápis narození;
5. Španělský rodný list dítěte (Certificado Literal de Nacimiento emitido por el Registro Civil) s oficiálním překladem do českého jazyka. Pokud překlad není vyhotoven českým soudním překladatelem, zastupitelský úřad musí provést jeho ověření. Upozorňujeme, že "Libro de Familia" ani „Certificación del Acta de Nacimiento“ není rodný list, a nelze je pro tento účel použít pro české úřady;
6. České rodné listy rodičů (pozn.: rodič-cizinec nepředkládá);
7. Český oddací list rodičů;
8. Pokud rodiče v době narození dítěte nebyli sezdáni, předkládají:
o Zápis o určení otcovství;
o Prohlášení o tom, jaké příjmení si přejí, aby dítě užívalo (k tomuto prohlášení neexistuje formulář);
o Doklad potvrzující bydliště dítěte na území Španělska (Empadronamiento, DNI).
9. Pokud matka dítěte není občankou ČR a otec dítěte je uveden v cizozemském rodném listu:
o Zápis o určení otcovství, pokud matka dítěte je občankou členského státu EU, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Pokud si přejete zapsat dceru do knihy narození bez koncovky příjmení "-ová", je třeba navíc vyplnit formulář Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru. Otázky spojené s příjmením dítěte s námi můžete konzultovat při podání žádosti.
Pokud má dítě španělské občanství a přejete si, aby bylo jeho příjmení zapsáno ve tvaru, jaký má ve španělských dokladech, je třeba předložit DNI či španělský pas dítěte a vyplněný formulář Prohlášení o užívání jména (viz příloha). Je třeba osobní přítomnosti obou rodičů.
Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR dle aktuálního sazebníku.
přílohy
Prohlášení o užívání jména127 KB PDF (Acrobat dokument) 29.9.2016
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru128 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016
Žádost o zápis narození142 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016
Prohlášení o státním občanství rodičů24 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016
Dotazník ke zjištění státního občanství ČR157 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016
Zápis o určení otcovství176 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR220 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016

Po přečtení informace, je jasné, že ze 2-3 měsíců pro vyřízení může být problém.

V případě porodného, tam můžete o porodné požádat až rok zpětně…takže tady problém nebude. Pozor u porodného se posuzuje příjem rodiny. Blíže viz na www.mpsv.cz.

U rodičovského příspěvku můžete požádat 3 měsíce zpětně; tady by mohl problém nastat, protože možná ještě nebudete mít rodný list dítěte.

Tři měsíce zpětně znamená, že od data podání žádosti můžete požádat o dávku za 3 měsíce zpětně. Například dítě se narodilo v listopadu, požádáte v lednu od listopadu. Když to nestihnete teď, sice o část dávky přijdete, pak ale podáte žádost až budete mít rodný list dítěte vyřízen a požádáte za tři měsíce zpětně.

Další komplikace může spočívat v tom, že otec dítěte je Španěl; budete proto muset úřadu práce v ČR doložit, že ve Španělsku otec dítěte dávku obdobnou českému rodičovskému příspěvku nepobírá.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.