Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výpověď z pracovního poměru a rodičovská dovolená

31.01.2018

Dobrý den,

RD mám na 3 roky. Dcera bude mít 3 roky 25.2. V prosinci jsem psala na HR svému zaměstnavateli, že mi v únoru končí RD a chtěla bych se domluvit, jaké jsou pracovní možnosti. HR asistentka mi řekla, že zjistí informace. Musela jsme se ještě připomínat, až teď navrhli schůzku na konci ledna.
Vím, že proběhli organizační změny. To mi také dnes řekli, že práce pro mě není. Nabídli mi podepsat dohodu (důvod nadbytečnost paragraf 52 c), kde nabízeli 3 platy odstupného, Řekla jsem, že preferuji klasickou výpověď. Za chvíli ji hned přinesli, ale stálo tam, že výpovědní lhůta běží od 1.2.... ,pak březnu bych byla na překážkách a pak 3 platy odstupného. Já jsem to nepodepsala,ale HR měla svědka a předčítala to nahlas. Připomněla jsem, že bych správně výpovědní lhůtu měla mít od 1.3 a 2 měsíce, ale HR mě zarazila, že tímto mě informují, tak je to dané a pošlou doporučeně. Prosím, jaké mám teď podniknout kroky? Nemám finance na právníka,ale co teď mám udělat, aby celý ten proces měl průběh, jak má být. 25.2 ukončená RD, 26.2 nástup do práce...obdržení výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou od 1.3 do konce dubna a pak 3 platy odstupného. Nechci nic pokazit. Nevím, jestli není nějaký krok, který musím provést ještě teď do konce ledna. HR mi něco řekla, že je můj problém, že jsem se teď dostavila, že kdybych přišla v březnu, že by to bylo jiné.
Moc děkuji za pomoc

Moc děkuji za informace

Vážená paní,

potvrzuji Váš názor. Zaměstnavatel Vám nesmí dát výpověď z důvodu nadbytečnosti v tzv. ochranné době, tj. mj. v době čerpání rodičovské dovolené. Pokud Vám dá zaměstnavatel výpověď do 25.2.2018, je taková výpověď neplatná a s úspěchem se můžete domáhat u soudu neplatnosti výpovědi. Jestliže Vám zaměstnavatel doručí výpověď z důvodu nadbytečnosti dne 26.2.2018 běží výpovědní doba, tak jak píšete ode dne 1.3.2018 do 30.4.2018. Po dobu výpovědní doby máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (tj. v době od 26.2. do 30.4.2018). Po skončení pracovního poměru Vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud Vám tedy byla dána výpověď, doporučuji tuto skutečnost sdělit zaměstnavateli a že situaci budete řešit právní cestou. Pokud by zaměstnavatel situaci nenapravil, pak Vám doporučuji se obrátit na odborovou organizaci, pokud u Vás působí nebo na některou z poraden v rámci občanských poraden: http://www.obcanskeporadny.cz/ , kde by mohli mít více informací ohledně možného levnějšího právního zastupování.

Citace příslušných právních předpisů: Zákoník práce
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,
c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
§ 54
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),
d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.