Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená a mateřská dovolená

01.06.2018

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně zůstatku dovolené. Dne 27.3.2015 jsem nastoupila na 3. mateřskou dovolenou (navazovala na druhou a druhá na první MD), dne 13.5.2015 se mi narodila dcera. MD trvala 8 týdnů, poté jsem požádala zaměstnavatele o RD a pobírám rodičovský příspěvek. Řádnou dovolenou mezi MD a RD jsem si nevybrala (u prvních dvou dětí ano). Letos bych měla opět 14.5. nastoupit zpět do zaměstnání (jsem stále vedená od roku 2010 u jednoho zaměstnavatele, smlouva na dobu neurčitou) a protože poté budou brzy prázdniny a doba dovolených, zajímalo by mne, kolik dnů mi zůstává za rok 2015, kterou jsem si nevyčerpala (neumím to spočítat - bylo by možné Vás o to poprosit), za rok 2016, 2017 nárok nemám - byla jsem na rod. dovolené. Rok 2018, pokud 14.5. nastoupím zpět do zaměstnání - musím odpracovat nějaké dny, aby mi vznikl nárok na dovolenou ze tento rok a jak se prosím bude dovolená krátit? Děkuji moc za odpověď.

Vážená paní,

obecně platí, že rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána v celku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.
• Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.
• Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž rodič, tj. od 1. července.
• Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.
Pravidla pro čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské/rodičovské dovolené
Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným např. z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To znamená, že nevyčerpanou dovolenou lze vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené.
• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.
• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mimo jiné i
• mateřská dovolená,
• dovolená.
Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje například
• rodičovská dovolená,
• dočasná pracovní neschopnost.
Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.

Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.

V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12. Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.

Vaše dovolená za rok 2015
Podle Vašich informací jste mateřskou dovolenou začala čerpat dne 27.3.2015, kterou jste čerpala pokud dobře počítám do 8.10. 2015. "Odpracovala" čerpáním mateřské dovolené 60 dní, a tím jste splnila podmínky pro čerpání dovolené za kalendářní rok 2015 v plném rozsahu. Avšak tím, že jste v důsledku čerpání rodičovské dovolené zameškala (tj. v období od 1.1.2015 do 26.1.2015 a 9.10.2015 do 31.10.2015) 116 pracovních dní, bude se dovolená krátit o 1/12, to znamená v případě nároku na čtyři týdny dovolené o 1,5 dne (nárok na dovolenou za kalendářní rok 2015 18,5 dne) a v případě nároku na pět týdnů o 2 dny (nárok na dovolenou za kalendářní rok 2015 23 dnů).

Vaše dovolená za rok 2018
Jestliže nastoupíte do práce do práce 14.5.2018 dovolená za rok 2018 se nebude krátit, jelikož čerpáním rodičovské dovolené nezameškáte více než 100 dní (možná následně z důvodu zameškání dalších dní ošetřování, dočasné pracovní neschopnosti apod.). Jak výše uvedeno čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. není stanoveno, kolik musíte odpracovat. běžně se např. čerpá dovolená v lednu za probíhající kalendářní rok, jelikož se předpokládá, že zaměstnanec svou odpracuje svůj nárok na dovolenou.

Čerpání dovolené za rok 2015 si určíte Vy, jak výše uvedeno a za rok 2018 doporučuji se se zaměstnavatelem dohodnout, pokud možno v předstihu.
Pokud by došlo k "přečerpání" dovolené, tj. např. o prázdninách byste vyčerpala veškerou dovolenou a následně by děti marodily a Vy byste zameškala další dny a došlo by ke krácení dovolené, vrátila byste peníze za dovolenou, na kterou Vám nevznikl nárok.

Právní předpisy
§ 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.