Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: ukončení pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené

10.01.2018

Dobý den.
Chtěl jsem se s Vámi poradit.

Manželka má rodičovskou dovolenou dohodnutou se současným zaměstnavatelem do tří let našeho dítěte, tj. do 26. června 2018.

Manželka by už ale nejspíš mohla nebo bude muset( z důvodu aktuálního volného místa) nastoupit do zaměstnání od 1.4.2018, ale k jinému zaměstnavateli na HPP a to zatím na poloviční úvazek.
(Ke současnému zaměstnavateli se manželka vracet nechce, prac. doba neslučitelná s dítětem apod...)
1.) Chtěl jsem se Vás zeptat, jestli je možné , aby manželka nastoupila již od 1.4.2018 k ,,novému,, zaměstnavateli na HPP a zároveň byla zaměstnána u ,,současného zaměstnavatele? (tedy byla zaměstnána u dvou zaměstnavatelů současně...? .. (práce je u každého zaměstnavatele úplně odlišná, tedy nepotřebovali bychom souhlas souč. zam....)

2.) Dále je situace ,...
současný zaměstnavatel mojí manželky (u kterého je tzv. na rodičovské dovolené) má jako náhradu již nového zaměstnance za mojí manželku, který má smlouvu na dobu neurčitou, tedy zaměstnavatel mojí manželce není schopen nabídnout odpovídající zaměstnání dle platné pracovní smlouvy ( tj,. pracovní místo v místě určeném ve smlouvě .. např. Plzeň,a vykonávat stejný rozsah práce apod.), a tedy manželku přijmout zpět , tedy má moje manželka možnosti...?
a)
Dohodnout se se současným zaměstnavatelem na ukončení prac. poměru dohodou z organizačních důvodů ... tedy by manželka měla požadovat 3 měs.odstupné ( ve spol. pracuje od r. 2007) ,
Aby toto bylo ale v dohodě sepsáno ( z organiz. důvodů s odstupným ...)
má na toto nárok ...???
pochopil jsem , že se v tomto případě nejedná o nadbytečnost...prac. místo se nezrušilo...
tuto dohodu by jsme mohli asi učinit k jakémukoliv datu, tedy k 31.3.2018 nebo k datu 26.6.2018 nebo jakémukoliv jiném mezi 31.3.2018 a 26.6.2018 ?
b)
dohodnout se na ukončení prac. poměru dohodou ... bez odstupného ( což si myslím, že je hloupost) ...
tuto dohodu by jsme mohli asi učinit k jakémukoliv datu, tedy k 31.3.2018 nebo k datu 26.6.2018 nebo jakémukoliv jiném mezi 31.3.2018 a 26.6.2018 ?
c) nastoupit od 27.6.2018 (26.6. - budou 3 roky našemu dítěti , konec rodičovské dovolené) k současnému zaměstnavateli do zaměstnání, který manželku buď nechá v zaměstnání i nadále , nebo jí dá sám výpověď ...opět již s odstupným , výpovědní lhůtou atd.. ?

Chtěl bych se ještě nakonec zeptat, pokud na dohodu s odstupným nebude chtít současný zaměstnavatel přistoupit ( samozřejmě za předpokladu, že nebude schopen přijmout mojí manželku zpět do zaměstnání dle smlouvy atd…), jestli se můžeme nějak bránit, donutit nějak zaměstnavatele , aby dodržoval a postupoval dle zákoníku práce..??

Moc dekuji za odpovědi.

S přátelským pozdravem

Dobrý den.

ano, je možné, aby manželka nastoupila od 1.4.2018 k jinému zaměstnavateli a u stávajícího zaměstnavatele byla na rodičovské dovolené. Pokud se jedná o úplně jinou práci než je předmět činnosti stávajícího zaměstnavatele, není třeba jeho souhlasu s jinou činností u dalšího zaměstnavatele.

Po skončení rodičovské dovolené (§ 196 zákoníku práce), má manželka právo a povinnost nastoupit další pracovní den do práce a vykonávat práci dle své platné pracovní smlouvy. Pokud zaměstnavatel pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá, může nabídnout jiné pracovní místo. Se změnou pracovní smlouvy ovšem musí manželka souhlasit a tato změna musí být provedena písemně. Pokud nebude se změnou pracovní smlouvy souhlasit (toto by měla oznámit zaměstnavateli písemně) a zaměstnavatel jí nemůže zaměstnat podle původní pracovní smlouvy, je to bráno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a je na něm, aby situaci řešil. Nevyhnutelným řešením by v tomto případě zřejmě bylo skončení pracovního poměru. Skončit pracovní poměr můžete buď dohodou nebo výpovědí.
Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (a to v ustanovení § 52 zákoníku práce). V tomto případě by se s největší pravděpodobností uplatnil důvod pod písmenem c) zmíněného ustanovení, kdy se jedná o jeden z důvodů tzv. „nadbytečnosti“.
Pokud by zaměstnavatel dal výpověď z uvedeného důvodu, měla by žena nárok na tříměsíční odstupné (§ 67 odst. 1 zákoníku práce). Nárok na stejné odstupné byste měla i v případě, kdy by ze zmíněného důvodu skončil její pracovní poměr po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem (§ 67odst. 2 zákoníku práce). Výpovědní doba je u podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem stejná a činí minimálně dva měsíce.
Ještě pro úplnost uvedu základní informaci o konání práce během běhu výpovědní doby. Pokud jde o konání práce v této době, pak samozřejmě platí pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by manželce musel přidělovat práci v souladu s ní (pracovní smlouvou). Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně (jak je již ostatně uvedeno výše), kdy zaměstnankyni (zaměstnanci) náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do doby ukončení pracovního poměru.
Pokud zaměstnavatel ukončí pracovní poměr s manželkou z organizačních důvodů dohodou, lze tento pracovní poměr ukončit i v době trvání rodičovské dovolené (tedy k jakémukoliv datu mezi 31.3.2018 a 26.6.2018, jak uvádíte). Určitě bude lepší, pokud bude výpovědní důvod v dohodě uveden.
Pokud zaměstnavatel nebude schopen zajistit po návratu z rodičovské dovolené manželce místo dle pracovní smlouvy, pak není důvod uzavírat dohodu o ukončení pracovního poměru bez nároku na odstupného. Pouze pokud by zaměstnavatel místo dle pracovní
smlouvy měl a paní by ho nechtěla přijmout, pak by dohoda byla bez odstupného.
Pokud zaměstnavatel nebude mít pro manželku práci dle pracovní smlouvy, přistoupí na dohodu o ukončení pracovního poměru (není jeho povinnost přistoupit na dohodu, může trvat na výpovědi) a odstupné nebude chtít současný zaměstnavatel poskytnout , tak se v dané věci můžete obrátit na inspektorát práce místně příslušný podle sídla zaměstnavatele (www.suip.cz).

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.