Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: RP cizí prvek

12.01.2018

Dobrý den,
ráda bych se na vás obrátila o radu ohledně žádosti o rodičovský příspěvek. Jsem na mateřské s druhým dítětem a můj manžel je cizinec a je zaměstnán v zahraničí. Od pondělí do čtvrtka pracuje jako VŠ pedogog v Německu, jinak ale žijeme tady. Při žádosti o rodičovský příspěvek se mě pracovnice úřadu práce zeptala, jestli je manžel ćech. Řekla jsem po pravdě, že není a následně mi pracovnice úřadu sdělila, že tedy ode mne bude potřebovat další dokumenty, což je potvrzení o trvání mojí pracovní smlouvy, dotazník pro určení státu bydliště a očkovací průkaz dítěte. S prvními dvěma dokumenty nemám žádný problém, ale nerozumím tomu, proč bych měla úředu práce dávat k dispozici očovací proůkaz dítěte, kde jsou mimo jiné také informace o jeho zdravotním stavu. Tenhle požadavek mi připadá zvlaštní a diskriminační. Uřednice ale moji žádost o rodičovský říspěvěk nepřevzala s tím, že tyto všechny dokumenty potřebuji.

Chtěla jsem se na vás obrátit o radu, jak dále postupovat. Mám již jednoho staršího syna a v jeho případě stačilo úřadu práce potvrzení, že tu navštěvuje kroužek cvičení s miminky. Toto potvrzení jsem dodala, ale dávat úřadu práce očkovací průkaz dítěte mi připadá špatně.

Děkuji moc za vaší odpověď

Dobrý den.
Nevidím důvod proč po Vás zaměstnankyně ÚP ČR,chce předložit očkovací průkaz dítěte, na to nemá nikde v zákoně oporu,navíc v tomto průkazu jsou údaje o zdravotním stavu dítěte o porodu a tyto ÚP pro účely rozhodování o nároku na RP ve Vámi popsaném případě k ničemu nepotřebuje a tudíž je vyžadovat a shromaždovat ani nesmí.
Pro vznik nároku na rodičovský příspěvek je důležitý skutečný střed zájmů rodiny (tj. místo, kde rodina skutečně žije, navštěvuj lékaře apod.). V případě zaměstnání nebo třeba výkonu samostatně výdělečné činnosti nebo pobírání důchodu v jiném členském státě Evropské unie vzniká pro rodinné příslušníky nárok na výplatu rodinných dávek z tohoto státu, i když mají bydliště na území ČR. Pokud chtějí,abyste prokázala kde navštěvujete lékaře,musí jim stačit Vaše čestné prohlášení nebo jednoduché potvrzení lékaře,nebo i kartička zdravotní pojišťovny dítěte (dítě je zde v ČR zdravotně pojištěno,protože zde žije a je zde hlášeno k trvalému pobytu a z toho lze dovodit,že zde v ČR i čerpá lékařskou péči.)
Ještě doplním,že na ÚP Vám žádost o rodičovský příspěvek vzít musí a teprve shledají li nedostatky tak Vás vyzvou k opravám či doplnění.
Při jednání na ÚP ČR argumentujte § 37 zák. 500/2004 sb. Správní řád :
Podání
(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
(5) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.