Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce po skončení rodičovské dovolené

09.01.2018

Dobrý den, jsem v současné době na RD, ale příspěvek jsem vyčerpala již cca v dubna 2017. Synovi budou v únoru 3 roky. Začínám jednat se zaměstnavatelem o postupném návratu. Zdá se, že o mě mají zájem. Původní pozice byla však z organizačních důvodů zrušena a měla bych nárok na odstupné. Zaměstnavatel mi teď nabízí zkrácený úvazek formou DPP v oboru. Po dobu než mi vezmou malého do státní školky a než se uvolní místo v oddělení. Nejsem si však jistá jak by to bylo s původní smlouvou a také s platbou soc. a zdr. pojištění kdybych nastoupila na DPP. Doporučujete zůstat na RD resp. zažádat o neplacení volno. Bojim se, že když pak nebude v oddělení místo na HPP, přijdu kvůli práci na DPP o odstupné. Předem děkuji.

Vážená paní,
ve vaší situaci máte dvě možnosti:
pokud chcete u zaměstnavatele nadále pracovat, s tím, že dojde k změně obsahu pracovního poměru – změně druhu práce, pak je jistě vhodné uzavřít dohodu o provedení práce po dobu, kdy Vám péče o dítě nedovolí se práci věnovat více. Odměna do 10 000 Kč není předmětem odvodů na zdravotní a sociální pojištění, proto je u rodičů velmi oblíbená. Po skončení rodičovské dovolené můžete být tzv. osobou pečující a z tohoto titulu za Vás pojistné na zdravotní pojištění bude hradit stát. V rámci pracovního poměru (pracovní smlouvy) sjednáte se zaměstnavatelem tzv. neplacené volno. Stát je plátcem pojistného mj. za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené (čerpají-li rodičovskou dovolenou oba rodiče, je stát plátcem pojistného za oba rodiče), osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (viz dále).
Jestliže rodič osobně celodenně pečuje o dítě, např. čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:

• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.

• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky.

Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let). Jestliže rodič čerpá rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, pak stát platí pojistné na zdravotní pojištění z těchto důvodů.

Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)

Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti) podle zákona č.§ 7 odst. písm. k) 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) .......................... (jméno a příjmení) datum narození ....................... Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu.) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.

V.........................dne.........................

Jméno a příjmení, datum narození, bydliště

.........................

Podpis

Náhradní dobou pojištění je mj. doba péče o dítě do 4 let věku. Po dobu trvání náhradní doby pojištění nevzniká osobě povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Tato povinnost nevzniká ani státu. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod.

V případě, že zaměstnavatel nebude mít pro Vás práci v rámci pracovního poměru později nebo se na změně nedohodnete, zaměstnavatel i později musí rozvázat pracovní poměr z důvodu organizační změny – nadbytečnosti a bude Vám náležet odstupné, i když budete čerpat neplacené volno. Práce na dohodu o provedení práce nemá vliv na výplatu odstupného.

V případě, že již se zaměstnavatelem nechcete spolupracovat, nepřistupujte na žádné návrhy zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám nejspíš dá výpověď a vyplatí odstupné.

Právní předpisy

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.