Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Práce a pojištění v EU

03.01.2018

Dobry den, cakame s priatelkou dieta, ona je studentka prveho rocnika MUNI a ja som zamestnany v CZ na trvaly pracovny pomer. Sme obidvaja Slovaci a potrebovali by sme vediet ako to je s prestahovanim novorodenca v ramci EU. Chceme porod na Slovensku a az to bude mozne (co najskor) sa prestahovat aj s malou do Ceskej republiky. Ake vsetky potrebne urady je nutne k tomuto ukonu navstivit aby bolo dieta mozne vychovavat v Cesku ako aj aby malo moznost navstevovat pediatra v Cesku? A ako je to najma so zdravotnou poistovnou kedze dieta bude narodene na Slovensku a rodicia su Slovaci zijuci v Cesku. Je lepsie pre vsetky vybavovania aby sme sa zosobasili? Dakujem Vam vopred za odpoved.

Dobrý den,
uvádíte, že pracujete v České republice.

Občané ze států EU, zaměstnaní pouze v České republice, jsou zdravotně (i nemocensky nebo důchodově) pojištěni v ČR bez ohledu na skutečnost, že mají bydliště v jiném státě EU. Pokud jsou osoby ze státu EU v České republice zaměstnány, podléhají všem systémům sociálního zabezpečení v ČR. Po dobu, kdy jsou tyto osoby z titulu výkonu zaměstnání (výdělečné činnosti) pojištěny v ČR, nemusí ani tyto osoby, ani jejich nezaopatření rodinní příslušníci přispívat do systému zdravotního pojištění země, ve které bydlí. Z hlediska nároků na poskytování zdravotní péče mají při splnění dále uvedených podmínek nárok na plnou (neboli komplexní) zdravotní péči v ČR i v zemi bydliště jak výdělečně činné osoby, tak jejich nezaopatření rodinní příslušníci.
Jestliže tedy zaměstnaná osoba bydlí v jiném členském státě EU a pracuje v ČR, kde je i pojištěna, obrátí se na svoji českou zdravotní pojišťovnu a požádá ji o vystavení formuláře E 106 ve dvojím vyhotovení. Tento formulář slouží k prokázání nároku na plnou zdravotní péči v zemi bydliště. Tímto formulářem se potvrzuje i nárok nezaopatřených rodinných příslušníků, pokud bydlí s touto osobou v zemi jejího bydliště. Formulář E 106 doručí osoba zdravotní pojišťovně v místě svého bydliště, která jej na základě tohoto dokladu zaregistruje společně s nezaopatřenými rodinnými příslušníky jako české pojištěnce. Pokud totiž není vystaven formulář E 106, má výdělečně činná osoba i se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky v zemi bydliště nárok pouze na lékařsky nezbytnou zdravotní péči na základě průkazu pojištěnce, vystaveného zdravotní pojišťovnou státu, ve kterém živitel pracuje.

Souběžný výkon zaměstnání

V případě souběžného výkonu zaměstnání ve dvou nebo více státech EU je zapotřebí z hlediska aplikace pojistné povinnosti vycházet z principu pojištění v jednom státě, neboli v daném okamžiku nemá žádná osoba – mimo výjimek - podléhat pojišťovací povinnosti ve dvou (případně více) státech. Princip jednoho pojištění znamená, že ačkoliv je občan ze země EU současně zaměstnán ve více státech EU, podléhá všem systémům sociálního zabezpečení v jednom státě. Pokud je osoba zaměstnána na území dvou států, platí tato zvláštní pravidla:

• je-li jednou ze zemí, kde tato osoba pracuje, stát, ve kterém má bydliště, je pojištěna v zemi bydliště
• pokud pracuje tato osoba pro jednu firmu ve dvou zemích, z nichž ani jedna nesídlí v zemi bydliště, je pojištěna v zemi sídla firmy
• jde-li o dvě nezávislá zaměstnání pro dvě nezávislé firmy, které sídlí ve dvou zemích odlišných od země bydliště takové osoby, zůstává tato pojištěna v zemi bydliště
Má-li český zaměstnavatel v úmyslu uzavřít pracovněprávní vztah s občanem z jiné země EU, musí nejprve prověřit, zda nemá tento občan současně příjmy ze zaměstnání v jiné zemi, zpravidla ve státě, ve kterém má trvalé bydliště. Jestliže má tato osoba současně příjmy ze zaměstnání v jiném státě EU, musí zaměstnavateli předložit formulář E 101, deklarující skutečnost, že nadále podléhá právním předpisům této země, tedy včetně zdravotního pojištění. Například: zaměstnává-li český zaměstnavatel občana Slovenské republiky s trvalým pobytem na území SR a tento zaměstnanec předloží českému zaměstnavateli již zmíněný formulář E 101, vystavený slovenskou stranou, podléhá slovenský zaměstnanec na základě této skutečnosti všem systémům sociálního zabezpečení (tedy včetně zdravotního pojištění) ve Slovenské republice. Za této situace poukazuje český zaměstnavatel pojistné za tohoto zaměstnance příslušné slovenské zdravotní pojišťovně.
Zvolte si pojišťovnu, jinak jdete rovnou k VZP ČR

Pokud si zaměstnanec sám nezvolil zdravotní pojišťovnu, plní český zaměstnavatel oznamovací povinnost u místně příslušných úřadoven VZP ČR. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti a při zaměstnávání cizinců používají čeští zaměstnavatelé převážně následující kódy:

• Kód „E“, který se použije pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu, občana EU. Do místa vyčleněného pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví (M,Z) a datum narození. Má-li zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel na povinnost jejich přihlášení ke zdravotnímu pojištění.
• Kódu „A“ se používá při druhém a dalším nástupu do zaměstnání u zaměstnance ze země EU.
• Kódu „C“ se použije při prvním přihlášení zaměstnance – cizince ze země mimo EU, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Nezapomeňte

Chtěli bychom ještě zdůraznit zásadní poučku - aby zaměstnavatel odváděl za zaměstnance ze státu EU pojistné správným způsobem, musí se každopádně:

• dotázat zaměstnance, zda není současně zaměstnán v jiném státě EU, který je současně státem jeho pojištění (nejčastěji se jedná o stát bydliště) a tuto skutečnost si případně nechat i písemně potvrdit. Jinými slovy, zaměstnavatel musí být utvrzen v tom, že zaměstnání občana ze státu EU v České republice je jeho jediným zaměstnáním, za této situace je pojištěn v ČR.
• v případě zaměstnancova současného zaměstnání v jiném státě EU zajímat o to, aby mu byl doručen potvrzený formulář E 101
Pokud tedy budete i nadále pracovat v České republice a bude zde žít i Vaše dítě, bude pojištěno v ČR a tudíž mu bude poskytnuta veškerá péče s českého systému zdravotního pojištění.
Kdo je nezaopatřený rodinný příslušník
Nezaopatření rodinní příslušníci dle práva ČR
Za nezaopatřeného rodinného příslušníka je v ČR považována manželka (manžel) bez vlastních příjmů z výdělečné činnosti, která nepobírá důchod, dávky v nezaměstnanosti ani peněžitou pomoc v mateřství podle předpisu o nemocenském pojištění. Dále se za něj považuje nezaopatřené dítě ve smyslu zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.
Kdo je nezaopatřeným rodinným příslušníkem pracovníka určuje pojišťovna v místě bydliště v souladu s místními právními předpisy.
Doplnění: V nařízení 883/2004 a v popisech situací a nároků naleznete obvykle pouze termín „rodinný příslušník", který bývá používán pro jakoukoli osobu považovanou za osobu závislou na zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné osobě.
Pojištění nezaopatřeného rodinného příslušníka
Pojištění nezaopatřených rodinných příslušníků je odvozováno od pojištění ekonomicky aktivního člena rodiny, tedy pracovníka. Nezaopatření rodinní příslušníci jsou pak primárně pojištěni v zemi pojištění pracovníka.
Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho manžel, rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana EU.
Za nezaopatřenou osobu se považuje občanem EU nebo jeho manželem vyživovaný cizinec, který se nejdéle do 26 let věku soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo cizinec, který se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Za rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který hodnověrným způsobem doloží, že je příbuzným občana EU, pokud ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem EU ve společné domácnosti, je občanem EU vyživovaný, nedokáže se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.
Zda je z pohledu české VZP vaše partnerka rodinným příslušníkem, se musíte dotázat na této pojišťovně. Dle mého názoru partnerka není rodinný příslušník, ale manželka ano.
Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.