Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Včera jsem dostala padáka ...) na konci rodičovské dovolené - pokračování

22.12.2017

Dobrý den, ráda bych vás požádala o pomoc s poradenstvím v této nepříjemné situaci, kdy jsem se po narození mých dvou dětí vracela znovu do práce, kde jsem měla znovu zájem pracovat ..., čekalo mě nemilé překvapení. Také se omlouvám, že píšu ne v příliš vhodné době předvánoční, ale zaměstnavatel si toto rozhodnutí nechával na poslední chvíli i přes moje průběžné informace e-mailem cca půl roku dopředu před skončení mé rodičovské dovolené. Zaměstnavatel mi doporučil dohodu o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně ze dne 8.12.2017, pracovní poměr skončí ke dni 12.12.2017 (nic jsem zatím nepodepsala). Dále se v dohodě píše... zaměstnavatel vyplatí náhradu mzdy za příp. nevyčerpanou dovolenou, odstupné ve výši 5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Syn završí věku 3 let dne 29.12.2017.
Jak jsem si pročítala váš portál nabyla jsem pocitu, že tato dohoda není výhodná z toho důvodu, že by mi poté úřad práce vyplácel jen minimální výši státní podpory. A také že jsem ještě po dobu 2 měsíců kdy jsem zaměstnanec pojištěna zdravotně, a také platí soc. a důchodové. 1.Pochopila jsem to tak správně, že když podepíšu dohodu tak dostanu jen min.výši st. podpory?
2.Existují tam ještě další skryté výhody při klasické výpovědi ze strany zaměstnavatele, krom odstupného(což mi i tak v dohodě zaměstnavatel slibuje že bych měla 5 násobek prům.měs.výdělku) ?
3. Co je pro mě tedy celkově výhodnější ? na co mám přistoupit ?
4. Pokud se rozhodnu pro výpověď, tak jde nějak ošetřit že tam v lednu nemusim fyzicky přijít či musim ? (osobně mi to přijde dost zbytečné...můžeme se např. jen domluvit e-mailem, že tam nemusím 2 měs. chodit ?)
5. Do kdy se nahlásit na úřadu práce nejdéle ? pochopila jsem, že nejpozději do 3 dnů po skončení výpovědní lhůty, což znamená do 3.3.2018.
6. A jak je to se zdravotním pojištěním ? musim nahlásit pojištovně ? a do kdy ?
7. Co se týče "doby do 4 let věku dítěte" - vztahuje se k tomuto období nějaké vyjímky ? v podobě toho, že mám nějaké zvýhodnění ? zdravotní pojištění apod ?
8. Pokud nenajdu školku pro syna, a budu muset o něj pečovat až do září 2018 lze si toto omezení nějak zvýhodnit ?
9. Něco dalšího na co myslet ? co s tím souvisí a já to nezmínila a je důležité ?
VELMI DĚKUJI za pomoc, nevím si rady co udělat a na co si dát pozor abych nelitovala svého konání. Chci předem moc poděkovat za vaši pomoc a brzkou odpověď. Mám na to jen týden, pak už v kanceláři budou všichni na dovolených.
S upřímným pozdravem

Dobrý den.
Těší nás, že jste se obrátila na naši poradnu. Většinu informací jste již z našich webových stránkách vyčetla, níže tedy shrnutí k Vašim dotazům.
1) Ano, pokud se zaevidujete na úřadu práce po skončení rodičovské dovolené, aniž byste nastoupila do zaměstnání, bude Vám náležet pouze minimální podpora v nezaměstnanosti. Připomínám, že podpora v nezaměstnanosti náleží teprve poté, co uplyne doba, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného. Skutečnosti týkající se pojistného jsou také pravdivé, nicméně nepovažuji je za zásadní. Předpokládám, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění za Vás bude nadále stát (jako za osobu pečující o dítě – viz dále) a doba péče o dítě bude dobou náhradní účasti na důchodovém pojištění.
2) Další výhody mě nenapadají – snad jen, že za výkon práce vzniká nárok na dovolenou.
3) Rozhodnutí je samozřejmě na Vás. Nedokážu odhadnout reakci zaměstnavatele, ani Vaše možnosti nalezení nového zaměstnání. Vzhledem ke skutečnosti, že pro nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti není třeba výkon zaměstnání po celou výpovědní dobu, lze uvažovat také o kompromisní variantě, kdy dojde k uzavření pracovního poměru dohodou s tím, že před skončením zaměstnání se do zaměstnání na kratší dobu vrátíte a budete pobírat mzdu.
4) Po dobu výpovědi trvá Vaše pracovní smlouva a zaměstnavatel je povinen Vám přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy. V době, kdy zaměstnavatel nemá práci podle pracovní smlouvy, se s ním můžete samozřejmě dohodnout na tom, že do zaměstnání chodit nebudete. Nezapomeňte ale, že zaměstnavatel s Vámi chtěl uzavřít pracovní poměr dohodou a není jisté, zda bude ochoten Vám vyjít vstříc.
5) Ano, pokud se zaevidujete do 3 pracovních dnů ode dne skončení zaměstnání, budete zaevidována ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.
6) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem, za kterého je plátcem pojistného stát, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně.
7) Péče o dítě do 4 let věku dítěte je považována za náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění; do 4 let věku dítěte můžete pobírat rodičovský příspěvek (pokud si jeho výši takto rozložíte). Za osoby pečující o jedno dítě do 7 let věku dítěte je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, pokud dítě nenavštěvuje mateřskou školu či obdobné zařízení v rozsahu přesahujícím 4 hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
8) Omlouvám se, této otázce bohužel nerozumím.
9) Je vidět, že jste se nad svojí situací pečlivě zamýšlela a studovala dostupné podklady. Nic dalšího mě v uvedené věci nenapadá. Pokud však budete mít další otázky, neváhejte se na naší poradnu opět obrátit.
Držím Vám palce, ať svoji nelehkou situaci dobře zvládnete a přeji Vám pěkný předvánoční čas.

Vážená paní Patočková,
Mnohokrát děkuji za zodpovězení mého dotazu v celé jeho šíři, chtěla bych vás požádat ještě o pár drobností :
1) zaměstnavatel mi přímo nabídl schůdné z jeho strany 2 možnosti a to buď dohodu (podmínky které jsem psala v prvním dotazu) či výpověď. Předpokládám tedy, že je pro mě definitivně výhodnější výpověď, pokud bych se potřebovala o syna starat do září kdy nastoupí do školky. Naopak dohoda by byla výhodnější pokud by se mi syna někam podařilo umístit (např. soukromá školka) co nejdříve a riskla bych, že i zaměstnání by se mi podařilo najít během 5 měsíců (kdy mi vyprší odstupné)
2) Podpora v nezaměstnanosti: by mi tedy začala 1.6.2018 ? (na ÚP bych se musela nahlásit do 3.6.2018) ?
V čem je vlastně dohoda o rozvázání pracovního poměru výhodná ? pochopila jsem, že dostanu více peněz o daň ? Velmi děkuji
Velmi děkuji
Dobrý den.
Doba podpory v nezaměstnanosti se posouvá o počet měsíců odpovídající zákonnému odstupnému, tj. ve Vašem případě 3 měsíce, další odstupné se již nezohledňuje.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností. Pokud se zaevidujete do 3 pracovních dnů ode dne skončení zaměstnání, budete zaevidována ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Tj. v případě, že po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání, bude se výše podpory odvíjet z příjmů dosahovaných v zaměstnání, třebaže bude vyplácena, až po uplynutí doby odpovídající zákonnému odstupnému (3 měsíce). Pokud byste se zaevidovala u úřadu práce až po uplynutí této doby, pak by poslední činností byla opět péče o dítě a náležela by Vám podpora v nezaměstnanosti v minimální výši.
Z odstupného se neodvádí pojistné na zdravotní ani sociální pojištění, odvádí se pouze daň; v tom je předmětná finanční úspora.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Dobrý den paní Patočková,
omlouvám se za další dotaz, ale musím upřímně říci že mám už hlavu jak "pátrací balon"...)) zaměstnavatel mi totiž dnes napsal že dohoda je postavena tak abych měla nárok na podporu, tudíž jsem začala váhat zda ji nepodepsat ( i když původně jsem byla pro výpověď). Zaměstnavatel udal v dohodě důvod nadbytečnost z org. důvodů a chce mi vyplatit 5 průměrných platů.
není mi jasné : 1) V několika článcích jsem našla, že důvod "nadbytečnost z org. důvodů" je brán jako důvod pro uznání plné státní podpory (tedy 65%, 50% a 45%). Ale zase jsem ho nenašla v těch tolik zmiňovaných "vážných důvodech", na které se všichni odvolávají. Také se všude uvádí, že pokud podepíšu dohodu budu mít nárok jen na 45% podpory po celou dobu podpůrčí doby (minimální) Jak to tedy je ? dostanu plnou výši st.podpory, když mám v dohodě udán důvod "nadbytečnost z org. důvodů? či ne Kde se to dá popř. dohledat v ZP nemohla jsem najít patřičný parag.? je to bráno jako vážný důvod či není ?
2) v předchozí odpovědi jste psala, že pokud nastoupím po skončení rodičovské do zaměstnání (myslíte tedy pokud tam budu docházet 2 měsíce ve výpovědní lhůtě)budu mít pak nárok na plnou st. podporu. Pokud nenastoupím, tak budu mít jen minimální. V posledním mejlu se zaměstnavatelem jsem si od něj nechala potvrdit, že tam ve výpovědní lhůtě chodit nemusim. Jak to tedy je ? znamená to tedy, že když jsem se s ním dohodla, že tam chodit nemusim, že kvůli tomu že tam nebudu fyzicky přítomna nedostanu tedy plnou podporu ? přijde mi to nelogické.. je to jeho vůle že tam nemusim docházet a jeho překážka. Z jakého parag. toto vychází ? či kde to má souvislost ?
3) pro jakou variantu (dohoda/výpoved) byste se rozhodla vy ? myslím si, že již máte dostatek informací o mém případu abyste mohla posoudit.
velmi si vážím možnosti to s vámi konzultovat, bohužel jinou možnost poradenství teď v tuto chvíli nemám. Zaměstnavatel to načasoval v tu nejnevhodnější dobu. Chtěla jsem vás tedy ještě moc požádat o spolupráci s mými doufám posledními dotazy. Velmi si vážím vaší pomoci.

Dobrý den.
K Vašim dotazům:
§ 50 odst. 3, věta druhá zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, stanoví, že v případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Vážné důvody jsou pak vymezeny v § 5 pís. c) cit. předpisu. Uvedené ustanovení dopadá na případy, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vlastní iniciativy, a to výpovědí, nebo dohodou, aniž by k tomu měl vážný důvod. Dohoda z důvodů nadbytečnosti není takovým případem. Uzavření takové dohody není důvodem k pobírání snížené podpory.
Samotná výše podpory však záleží na tom, co je poslední činností zaměstnance. Pokud se zaměstnanec zaeviduje u úřadu práce bezprostředně po skončení rodičovské dovolené, poslední činností je péče o dítě, tj. náhradní doba pojištění a podpora je tudíž minimální (§ 51 cit. předpisu). Pokud nastoupil do zaměstnání a pobíral mzdu (popř. její náhradu), výše podpory se odvíjí od těchto příjmů (§ 50 cit. předpisu). Uvedené situace jsou popsány v naší příručce „Nebojujte se zákony“ 2017 (str. 90), která je k dispozici na našich webových stránkách.
S dotazy týkající se podpory v nezaměstnanosti se můžete obrátit též na úřad práce nebo na call centrum služeb zaměstnanosti 844 844 803.
Rozhodnout se musíte sama.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Paní Patočková, škoda že vám nemohu zavolat, tím bych byla v klidu a vše bych měla možnost pochopit komplexně. Pokud byste měla zítra 5 min. času moc bych to ocenila... pokud by to šlo, prosím o váš kontakt na můj e-mail a ozvu se vám. děkuji předem, s pozdravem

Dobrý den,
telefonické poradenství neposkytuji, můžete se však obrátit na moje kolegyně.
Níže uvádím informace o telefonickém právním poradenství z www.aperio.cz.
Telefonické právní poradenství
Telefonické konzultace jsou pro rodiče zdarma, hradíte pouze volání dle běžného tarifu svého operátora.
Naše PRÁVNIČKY jsou vám k dispozici každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 13 do 15 hodin na telefonním čísle 774 722 153. Před zavoláním si prosím připravte všechny dokumenty týkající se vašeho dotazu, naše spolupracovnice mohou potřebovat upřesnění některých informací. V případě složitějších případů může dohledání všech informací a zpracování vyplývajících řešení trvat delší dobu, takže odpověď nezískáte ihned, ale přijde vám e-mailem.

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.