Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pojistné na zdravotní a sociální pojištění

23.12.2017

Dobrý den, mám dotaz ohledně zdrav. a soc. pojištění. Pobírám rodič. příspěvek, ale jako OSVČ si přivydělávám. Našla jsem informaci, že již není limit kolik si mohu přivydělat, ale zajímá mne jak je to s pojištěním. Tam asi nějaký limit přivýdělku je, abych měla tu minimální povinnou částku na poj. Je to tak? Loni mi minimální zálohy vrátili neb byl přivýdělek nízký. Letos nevím zda naopak nebudu muset případně doplácet. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

Vážená paní,

minimální měsíční záloha pro rok 2017 na pojistné je 1 906 Kč. Tento minimální vyměřovací základ neplatí mj. pro OSVČ za kterou je plátcem pojistného stát tj. např. za příjemce rodičovského příspěvku. Výše vyměřovacího základu pro odvod pojistného u těchto osob je „skutečný“ vyměřovací základ (odvozený ze skutečných příjmů) a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. Pojistné na zdravotní pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, který činí 50% daňového základu.
Příklad: Paní X (OSVČ vedlejší) bude mít v roce 2017 příjem 240 000 Kč. Uplatní výdajový paušál ve výši 60 %. Její daňový základ je tedy 96 000 Kč.
Pojistné na zdravotní pojištění (Pzp) za rok 2017 paní X činí:
Pzp = 96 000 × 0,5 x 0,135 = 6 480 Kč
Měsíční výši zálohy (Z) pro rok 2018 spočte paní X tak, že celkovou výši pojistného za celý rok 2017 vydělila počtem měsíců, ve kterých vykonávala samostatně výdělečnou činnost, v jejím případě 12 měsíců:
Z = (Pzp 2017 : 12) = (6 480 : 12) = 540 Kč

Jinak je to u pojistného na sociální (důchodové) pojištění. Pojistné na důchodové pojištění odvádí OSVČ, která v kalendářním roce:
• vykonávala hlavní SVČ,
• vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila se dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění,
• vykonávala vedlejší SVČ v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění.

Osoba vykonávající vedlejší SVČ je povinně účastna důchodového pojištění v případě, kdy její daňový základ dosáhl v roce 2017 rozhodné částky ve výši 67 756 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu (tj. o 5 648 Kč) za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší SVČ vykonávána.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného činí minimálně 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ vykonávána. OSVČ si může sama dobrovolně určit vyšší vyměřovací základ. OSVČ vedlejší je povinna hradit pojistné na sociální pojištění, pokud její daňový základ je vyšší než 67 756 Kč (tj. roční vyměřovací základ činí 33 888 Kč).

Pojistné činí 29,2 % vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).

Příklad: Paní X (OSVČ vedlejší) bude mít za rok 2017 příjem 240 000 Kč. Uplatní výdajový paušál ve výši 60 %. Její daňový základ bude tedy 96 000 Kč.
Pojistné na sociální pojištění (Psp) za rok 2017 u paní Karly:
Vzhledem k tomu, že její daňový základ (96 000 Kč) je vyšší než rozhodná částka 67 756 Kč, kdy OSVČ vedlejším vzniká povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění, je paní Karla povinna zaplatit pojistné na sociální pojištění.
Psp = 96 000 × 0,5 × 0,292 = 14 016 Kč.
Výše pojistného za rok 2017, které musí zaplatit, činí 14 016 Kč.
Měsíční výši zálohy (Z) pro rok 2018 paní Karla vypočte tak, že výši pojistného za rok 2017 vydělí počtem měsíců, ve kterých v daném roce vykonávala samostatně výdělečnou činnost. V jejím případě se jedná o 12 měsíců.
Z = (Psp 2017 : 12) = (14 016 : 12) = 1 168 Kč
Měsíční záloha ve výši 1 168 Kč na rok 2018 bude poprvé placena od měsíce podání Přehledu za rok 2017.

Paní Y (OSVČ vedlejší) má příjem 100 000 Kč za rok. Výdaje uplatňuje rovněž paušálem ve výši 60 % příjmů. Výdaje činí 60 000 Kč (100 000 Kč × 0,6 = 60 000 Kč). Daňový základ činí 40 000 Kč (100 000 Kč – 60 000 Kč = 40 000 Kč).
Vzhledem k tomu, že její daňový základ (40 000 Kč) je nižší než částka, která je rozhodná pro OSVČ vedlejší (v roce 2017 činí 67 756 Kč), kdy vzniká povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění, nemusí platit pojistné na sociální pojištění.
Hranice pro odvod na pojistné na sociální pojištění se láme okolo cca příjmu 165 000 Kč.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.