Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního pracovního poměru po rodičovské dovolené

26.12.2017

Dobrý den,
dne 5.1.2018 bych se měla vracet do práce po RD, ale zaměstnavatel pro mě práci nemá. Mám smlouvu na dobu neurčitou, ale v době mé mateřské dovolené bylo oddělení, na kterém jsem pracovala zrušeno, nicméně obdobné pozice v bance jsou, pouze pro jiný segment klientů. V případě,že podepíšeme výpověď, od kdy mi výpověď poběží a jaká bude částka, kterou mi zaměstnavatel musí vyplácet?
K platu mi příslušel osobní automobil, který mi zvyšoval základ daně o cca 4 tisíce měsíčně. Bude se započítávat do odstupného?

V současné době jsem nemocná. Jaký postup pro mě bude nejlepší? Nechat si napsat nemocenskou od 5.1.2018 nebo podepsat výpověď ze strany zaměstnavatele a na nemocenskou jít až později případně vůbec?
Děkuji za odpověď

Vážená paní,
výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Platí, že výpovědní doba začíná běžet počátkem prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po dobu výpovědní doby je zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Předpokládám tento postup, který v těchto situacích obvyklý, kdy zaměstnavatel Vám dá výpověď a zároveň Vám určí, že jste na tzv. překážkách v práci na straně zaměstnavatele.
Výpověď bude doručena dne 5. 1. 2018, výpovědní doba poběží od 1. 2. 2018 a skončí 31. 3. 2018.

Po dobu výpovědní doby Vám náleží náhrada mzda ve výši průměrného výdělku i odstupné vám náleží z průměrného výdělku. Podle § 355 zákoníku práce se namísto průměrného výdělku použije pravděpodobný výdělek, jestliže zaměstnanec v rozhodném obdobíneodpracoval alespoň 21 dnů. Podle § 354 odst. 1 zákoníku práce je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí, tj. ve Vašem případě čtvrté čtvrtletí roku 2017. Vzhledem k tomu, že jste v rozhodném období neodpracovala jediný den, je zaměstnavatel povinen pro výpočet náhrady mzdy po dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele a odstupného použít pravděpodobný výdělek. § 355 odst. 2 zákoníku práce stanoví způsob výpočtu pravděpodobného výdělku: „Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.“
Převedeno do praxe. Zaměstnavatel je povinen přizpůsobit výpočet náhrady mzdy změně, kterou prošla mzdová úroveň na Vašem pracovišti, a to v celém období od Vašeho nástupu na mateřskou dovolenou. Musí vypočítat pravděpodobný výdělek dle pravidel obsažených v ustanovení § 355 zákoníku práce, tedy výdělek, kterého byste byla bývala dosáhla, kdybyste skutečně pracovala. Jak stanoví zákoník práce, zaměstnavatel v této souvislosti přihlédne k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy zaměstnance (tj. včetně osobního ohodnocení či nároku na osobní automobil) nebo ke mzdě zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (a to ve vztahu k rozhodnému období). To znamená, že při výpočtu by měl zaměstnavatel vycházet z vašeho hypotetického mzdového zařazení v čtvrtém čtvrtletí roku 2017 a započítat i případnou výši osobního ohodnocení a jiných příplatků, které byste zřejmě na svém pracovním místě obdržela.
To znamená, že nelze odstupné vypočítávat jen ze základu, ale i z dalších složek. Jestliže Vám bylo vyplaceno odstupné v nižší výši, je možné se obrátit na inspektorát práce, aby provedl kontrolu výpočtu a na základě této kontroly podat případně žalobu k soudu.
Obdobně se k výpočtu průměrného výdělku vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku 21 Cdo 4690/2009.
Mnou uváděný právní názor byl publikován v odborném časopise Práce a mzda:
Práce a mzda 2009/2 – článek: „Průměrný výdělek a jeho používání od 1. 1. 2009“http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d4634v6616-prumerny-vydelek-a-jeho-pouzivani-od-1-1-2009/?search_query=pravd%C4%9Bpodobn%C3%BD+v%C3%BDd%C4%9Blek&search_results_page=2
Práce a mzda 2010/9 – článek: „Otázky a odpovědi ze Mzdové praxe“
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d26178v34543-otazky-a-odpovedi-ze-mzdove-praxe/?search_query=pravd%C4%9Bpodobn%C3%BD+v%C3%BDd%C4%9Blek+Chl%C3%A1dkov%C3%A1&search_results_page=1
Práce a mzda 2010/11 – článek: „Průměrný výdělek v otázkách z praxe“http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d26916v35281-prumerny-vydelek-v-otazkach-z-praxe/?search_query=pravd%C4%9Bpodobn%C3%BD+v%C3%BDd%C4%9Blek&search_results_page=2

Doporučuji z finančního hlediska tedy zůstat na překážkách v práci a nepobírat nemocenské.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.