Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Žaloba na určení otcovství

21.12.2017

Dobrý den ,v roce 2014 mě otec dítě tě vyhodil těhotnou kvůli jiné ženské,ale když jsem se ho ptala jestlichce být v rodném liste rek nevím a rek ze ho rád nebude mít. V roce 2014 jsem na 7 mesicich chtěla dát do rodneho listu. Tak jsem muto napsala ale nedošla mi žádná reakce odnej a volal na socialku Anonymně nikdo jiný to nemohl být než on a volal anonymně i na nás úřad výhrůžky má že mi tam přijedou policajti snažil se abych oto dítě přišla aby nemusel platit alimenty atd za pár dní mi přišel dopis s trestným oznámením, a že ho obtěžuji, jen jsem ho chtela dat do rodneho listu ale to i už nato neragoval vůbec. Tak jsem si ho vůbec už pak nevsimala .Pak se po dvouch letech ozval že se chce šanci ale ja blb mu vjerila a jeho zajímalo moje životní pojištění kolik mi zbylo peněz, není v rodném liste a dela mi pořád zle atd kluka párkrát viděl ale předemnou se knemu choval dobře ale šla jsem někam na wc a byl tam snima i můj prostřední syn a ten viděl jak ho ten otec ktery neni v rodném liste ve kterém nechtěl být, uhodil , malého měl tam otiskl půl ruku , teď mi vyhrozuje ze chce to bes soudu a bes úřadu, podepsat dohodu ale tu odmítám tři roky se nezajímal okluka ani se neptal jestli seto narodilo nic ho nezajimalo, teď si hraje na otce ale jako otec se nechová nic , má plno dluhu sama exekuce a léčil se na psychyatri, podává name furt trestný oznameni , vyhrozuje že mi nechá sebrat děti, mi mame do telefonu rek ze tenkrát zmlatil svou manzelku je nevypocitatelne bojím se o děti a o sebe, nevím co mám teď dělat když je takovéhle radci už neraguji na telefonáty ani už na sms pac co píše je sama lež lež

Dobrý den,
žaloba na určení otcovství se podává k soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě bydliště. Nedojde-li k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, může matka, dítě i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Za otce dítěte je považován muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v době, do které neprošlo od narození dítěte méně než 180 a více než 300 dnů, pokud jeho otcovství nevylučují závažné okolnosti. Ke zjištění, zda jsou dány závažné okolnosti, které vylučují otcovství žalovaného, slouží výslech účastníků řízení, výslech svědků, listinné důkazy a dále znalecké posudky z oblasti zdravotnictví.
Podání žaloby na určení otcovství není - na rozdíl od žaloby na popření otcovství - omezeno žádnou lhůtou. Žalobu na určení otcovství tedy může otec podat kdykoliv. Za podání žaloby o určení otcovství se neplatí soudní poplatek. Vyhrožovat Vám tak může celý život.

V případě, že by otec dítěte dítě opakovaně bil, nebo ho jiným způsobem ohrožoval. Lze pak k soudu podat návrh na zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti. Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. Výchovné prostředky lze použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte. Rodiče pak mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině.
Rodiče by se měli na výkonu rodičovské odpovědnosti vzájemně dohodnout.
Rodičovská zodpovědnost může být pozastavena, omezena nebo jí může být rodič zbaven úplně.
Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná okolnost a lze-li se domnívat, že je toho v souladu se zájmy dítěte třeba, může soud rozhodnout, že se výkon rodičovské odpovědnosti tohoto rodiče pozastavuje. Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení.
Spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, nebo použil-li rodič své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu důvody pro zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti. Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. Pozastavení výkonu nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nemá vliv na plnění vyživovací povinnosti k dítěti. Je-li rodičovská odpovědnost rodičů omezena nebo je-li omezen její výkon, jmenuje soud dítěti opatrovníka.
Shrnu-li zbavit rodiče rodičovských práv je možné výjimečně, a to soudním rozhodnutím. Rodič se musí dopustit úmyslného trestního činu především ve vztahu k dítěti.

Pokud by byl otec do RL dítěte zapsán, znamená to pro něj veškerá práva ale i povinnosti k dítěti. Doporučila bych Vám podat k soudu návrh na svěření dítěte do Vaší péče. Soud by určil styk otce s dítětem, kdy a jak by probíhal a zároveň by otci určil výživné na dítě. To může až 3roky zpětně.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.