Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: rodičovský příspěvek, zdravotní pojištění - cizí prvek

20.12.2017

Dobrý den,
Jsem těhotná a rada bych rodila v DE, kde pracuji a mám i zdravotní pojištění ale bydlím v ČR (pendler),manžel pracuje normálně v ČR. Moje otázka je, zda dítě dostane zdravotní pojištění v ČR dříve než dostaneme český rodný list z Brna a zda je možné žádat o cestovní doklad, jelikož dítě bude pojištěné i v DE abych tam s nim mohla k doktorovi. Dále mi není úplně jasné, kde mám Zadat o rodičovský příspěvek, jestli v ČR nebo v DE (v ČR jsem nikdy nepracovala).
Děkuji

Vážená paní,

příhraniční pracovník (pendler) je osoba, která v jednom státě bydlí a do druhého jezdí za prací
a minimálně jednou týdně se vrací do státu bydliště.
Pokud jde o stát pojištění, platí i v případě pendlerů obecné pravidlo – pojistné odvádějí a dávky pobírají od státu, v němž vykonávají svou výdělečnou činnost. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy se pendleři stanou nezaměstnanými. V takovém případě mohou uplatnit nárok na dávky v nezaměstnanosti pouze ve státě svého bydliště a v případě jejich přiznání budou předpisům státu bydliště podléhat i v ostatních oblastech sociálního zabezpečení. Vedle povinnosti zaregistrovat se u místního kontaktního pracoviště ÚP však máte možnost doplňkově se zaregistrovat i u úřadu práce ve státě posledního zaměstnání,
který Vám sice žádné dávky poskytovat nebude, ale mohl by Vám také pomáhat s nalezením nového pracovního uplatnění v tomto státě.
Širší práva mají pendleři a jejich rodinní příslušníci v oblasti zdravotního pojištění, kdy mohou v plném rozsahu čerpat zdravotní péči ve státě svého bydliště.

Osoby zaměstnané v jiném členském státě, které jsou na mateřské/rodičovské dovolené
V případě, že máte stále zachován pracovní vztah v jiném členském státě a čerpáte tam mateřskou/rodičovskou dovolenou, na Vašem postavení, pokud jde o to, kde jste po tuto dobu pojištěni, se nic nemění, stále je to ve státě zaměstnání. Pokud po dobu rodičovské dovolené bydlíte ve státě zaměstnání, není třeba nic sdělovat českým institucím. Pokud se na dobu mateřské/rodičovské dovolené vrátíte do ČR, přesunete sem zpět své bydliště, ani tehdy se stát Vašeho pojištění nemění – je jím zpravidla stále stát Vašeho zaměstnání, který je povinen Vám vyplácet mateřské či rodičovské dávky (uvedené pravidlo bohužel neplatí v případě rodičovské dovolené se zachováním zaměstnání v SR). Pro účely doložení nároku na zdravotní péči při pobytu v ČR můžete použít EHIC vydaný ve státě zaměstnání, nebo pokud přesunete do ČR po dobu rodičovské dovolené své bydliště, můžete
ve státě zaměstnání požádat o formulář S1 nebo E106, na jehož základě Vás jako cizího pojištěnce bydlícího v ČR zaregistruje některá z českých zdravotních pojišťoven napojených na systém veřejného zdravotního pojištění.

Dle českého práva, je dítě v den
Vaše situace je samozřejmě jiná, než u občanů žijících v ČR – v tomto případě není nutné dodržet osmidenní oznamovací lhůtu. Administrativní náležitosti po narození dítěte však vyřídit budete muset. Ve vztahu k české zdravotní pojišťovně se jedná o povinnost dítě přihlásit do evidence, bude-li mít (jak uvádíte) český rodný list a trvalý pobyt v ČR.

Vaše dítě však bude od data narození pojištěno v zemi EU, kde nyní žijete, a to jako nezaopatřený rodinný příslušník spolu s vámi. Stejně jako vy bude mít v této zemi nárok na plnou zdravotní péči, při případné návštěvě jiné země EU (tedy včetně Česka) jen nárok na péči nezbytnou. Dle české právní úpravy platí zákonné pravidlo, že dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je v den jeho narození pojištěna jeho matka. Novorozence je nutné u této zdravotní pojišťovny zaregistrovat do 8 dnů ode dne narození. Dítě by tedy mělo být navázáno na Vaše zahraniční zdravotní pojištění (doporučuji upřesnit dotazem na Vaši zdravotní pojišťovnu).
Protože budete oba pojištěni podle právních předpisů jiného státu EU v souladu s Nařízením č. 883/2004 a 987/2009, nemusí být přihlášení dítěte ke zdravotnímu pojištění v ČR provedeno ve lhůtě stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění, tj. do osmi dnů od narození.

Jakmile dítěti vyřídíte český rodný list, měla byste ho přihlásit ke zdravotnímu pojištění u české zdravotní pojišťovny, tzn. oznámit své české zdravotní pojišťovně jeho narození a fakt, že jste v zahraničí zdravotně pojištěni. Pojišťovna na základě toho dítě vezme do evidence jako českého občana s trvalým pobytem v ČR, žijícího v zahraničí. Po dobu, kdy bude trvat pojištění v jiném státě EU, povede v registru pojištěnců evidenci o této skutečnosti. S dítětem pravděpodobně budete žít v ČR, proto doporučuji opět zkonzultovat postup s příslušnou zdravotní pojišťovnou v ČR a ev. přihlásit dítě ke zdravotnímu pojištění v ČR z titulu výdělečné činnosti otce a bydliště dítěte.

Pro přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění je vždy třeba předložit doklady o jménu, příjmení a rodném čísle dítěte (rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ), rodném čísle matky a příjmení a jménu matky. Ve vašem případě bude vhodné též zaslat kopii zahraničního rodného listu. Pro přihlášení dítěte můžete vyplnit formulář Přihláška pojištěnce, který bývá umístěn na webových stránkách zdravotních pojišťove, vlastnoručně je podepsat a spolu s kopií českého rodného listu dítěte zaslat zdravotní pojišťovně. Místo formuláře však stačí i pouhé písemné sdělení, které bude obsahovat všechny náležitosti: vaše jméno, příjmení a RČ, jméno a příjmení dítěte, jeho datum narození a RČ, adresu trvalého pobytu. Konkrétní informace Vám poskytne zdravotní pojišťovna.

K nároku na rodičovský příspěvek:
v rámci EU se poskytování dávek řídí tzv. pravidly přednosti. Pravidla přednosti
Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší. Protože v ČR pracuje otec dítěte a rodina tam bude fakticky žít, primárním státem výplaty dávky by měla být ČR. Německo by ev. mělo vyplácet doplatek z titulu Vašeho zaměstnání v Německu v případě, že tam je dávka vyšší.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.