Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: v rozvodovém řízení dítě s přítelem

14.12.2017

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu jak bych měla správně postupovat. S manželem nežijeme od začátku roku 2015 (tuto skutečnost jsme uvedli i u soudu) a v tomto roce se rozvádíme. Rozvod řešíme dohodou. Rozvod by měl být hotov do konce tohoto roku. S mým novým přítelem jsem ovšem těhotná. Termín porodu mám cca březen/duben 2018. Je mne nejasné kdo bude uznán jako otec dítěte. Prý je ochranná lhůta po rozvodu 365dní. Otec dítěte by tedy měl být manžel se kterým se rozvádím? Prosím o radu jak bych měla postupovat, aby jako otec dítěte byl zapsán můj nynější přítel. Nejlépe bychom rádi, aby se tato otázka vyřešila ještě před narozením dítěte. Stačilo by nějaké čestrné prohlášení nás všech tří? Byl by brán v potaz i rozvod ? Oba dva jsme u rozvodu uvedli a potvrdili, že od začátku roku 2015 spolu nežijeme. Děkuji za radu.

Dobrý den,
právní úprava problematiky je včleněna do občanského zákoníku - z.č. 89/2012 Sb, v platném znění.
Existence otcovství je postavena na existenci tří právních domněnek(předpokládaných skutečnostech, které platí do doby, pokud se nezjistí opak). Jejich aplikace je dána v přesně daném pořadí (první → druhá → třetí), tedy teprve pokud je vyloučena domněnka předchozí, je možné se zabývat domněnkou další v pořadí.
První domněnka je (§ 776 občanského zákoníku), že narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.
Pokud otcovství nemůže svědčit manželu matky a otcovství nebylo určeno soudem, nastupuje druhá domněnka, dle které se považuje za otce muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. Takto lze prohlásit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Souhlasné prohlášení má být učiněno před matričním úřadem nebo před soudem.
Třetí domněnka nastupuje až jako poslední, a tou je určení otcovství soudem.

Aby mohl být přítel určen souhlasným prohlášením jako otec dítěte, musí nejprve dojít k popření otcovství manžela.
Žalobu na popření otcovství je oprávněna podat matka do půl roku po narození dítěte a muž, kterému svědčí zákonná domněnka otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo matce. Popřít své otcovství u soudu může dle občanského zákoníku nejpozději do šesti let od narození dítěte. Pokud je lhůta překročena, může již návrh na popření otcovství podat pouze ve výjimečných případech v této věci soud. Pokud bude otcovství zapsaného otce popřeno, pak se otevírá možnost určit otcovství k danému dítěti biologickému otci. To je možné učinit souhlasným prohlášením obou rodičů, můžete i před daným soudem.
Doporučuji Vám se obrátit na orgán sociálně právní ochrany dětí, je to vždy na úřadě obce s rozšířenou působností (nejlépe podle místa trvalého pobytu dítěte). Sociální pracovnice tohoto orgánu by měly poradit se sepsáním návrhu na popření otcovství, případně dát k dispozici vzor.
Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.