Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Místo výkonu práce, práce přesčas

03.12.2017

Dobrý den,
jsem matka samoživitelka dvou dětí (9 a 12 let). Ač pracuji na celý úvazek, mám od zaměstnavatele dvě smlouvy na dva částečné úvazky (důvodem je prý financování, pracuji v soc. službách - čerpají mimo jiné finance z různých dotací a fondů). Obě mají jasně dané místo výkonu - jedna "střediska firmy" s konkrétním upřesněním na jednu adresu, kde máme kancelář, druhá sousední budovu, ve které se ani fyzicky nevyskytuji. Nicméně jsou po mne vyžadovány služby terénní psychiatrické sestry, tedy svoji práci vykonávám převážně v terénu v domácnostech klientů. Ač mám ve smlouvě jasně uvedeno náplň práce - ostatní prac. v soc. službách, nikoliv terénní pracovník, zaměstnavatel po mne vyžaduje, když končím v terénu např i více než hodinu od kanceláře, aby již doba návratu probíhala v mém volném čase, nikoliv se počítala do pracovní doby. Má na to prosím nárok ? Navíc mi chce v poslední době nařídit i práci nad 40h týdně a to o víkendech a svátcích, placenou paušálně (500,- kč za měsíc, práce bývá nárazová a neprobíhá vždy, ale mohla by. Tedy si člověk musí vyhradit čas a hlavně zařídit hlídání dětí, ať práce proběhne, či nikoliv.) Je to vůbec možné ? Podotýkám, že každý den dojíždím do práce 30km a vlaková spojení mi bohužel nejsou vždy nakloněna. Děkuji mnohokrát za odpověď a zdravím.

Dobrý den,
takto na dálku bez podrobné znalosti Vašich pracovněprávních dokumentů mohu samozřejmě pouze vyjádřit svůj názor vycházející z Vámi popsané situace. Podle toho, co uvádíte, s místem výkonu práce v kanceláři, veškeré terénní činnosti jsou vlastně pracovní cestou a také by měly být placeny všechny příslušné náhrady při pracovní cestě, zejména stravné a náhradu cestovních výdajů. Pracovní cestou se podle definice tohoto pojmu obsažené v ustanovení § 42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu jiné práce mimo sjednané pracovní místo výkonu práce. Velice důležitá je v tomto směru zásada obsažená v druhé větě § 42 odst. 1 zákoníku práce, a to že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnavatel tedy nemůže zaměstnanci pracovní cestu nařídit. Zákoník práce dále v § 240 stanoví, že těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. Toto platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let. Další otázkou je, zda požadovaná práce vůbec odpovídá Vaší pracovní smlouvě.
Budeme-li se tedy držet faktu, že ve Vašem případě jde o pracovní cesty, pak zaměstnanec koná na pracovní cestě práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Zaměstnanec má určitým způsobem rozvrženou pracovní dobu a tím se také řídí jeho pracovní cesta. Doba strávená v dopravním prostředku cestou na služební cestu a zpět mimo stanovenou pracovní dobu zaměstnance se do celkové pracovní doby nezapočítává. Doba, která je časem stráveným na cestě, se pouze započítává do délky pracovní cesty pro účely stravného podle § 163 zákoníku práce (zde se rozlišuje jestli pracovní cesta trvala 5 až 12 hodin nebo 12 až 18 hodin či déle jak 18 hodin).
Prací přesčas se podle zákoníku práce rozumí práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu (nebo mimo rámec rozvrhu pracovních směn).
Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Zaměstnavatel ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 zákoníku práce i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Odměnu za práci přesčas je od 1. ledna 2012 možné zahrnout do "běžné" mzdy, zaměstnanec už za ni nemusí dostat speciální 25% příplatek nebo náhradní volno. Nicméně to, jak Vy věc popisujete spíše připomíná pohotovost zaměstnance, tedy být na telefonu a podle potřeby jít vykonat příslušnou činnost. Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce (§78 ZP). Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. V rámci této dohody může být pohotovost zaměstnanci nařízena (§95 ZP). Po dobu pracovní pohotovosti nepřísluší zaměstnanci mzda (nejedná se o výkon práce), ale odměna za pracovní pohotovost nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak. Výkon práce v rámci pracovní pohotovosti je prací přesčas, pokud výkon práce přesahuje stanovenou týdenní pracovní dobu, a zahrnuje se do limitů práce přesčas. Tedy těch 10 % přísluší jen za tu dobu, kdy jste doma, ale připravena podle potřeby do práce přijet, za provedenou práci pak může náležet mzda a nebo je plat za přesčas zahrnut ve mzdě paušálně.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.