Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená

01.06.2018

Dobrý den,
momentálně jsem na mateřské dovolené s druhým dítětem, která volně navázala na rodičovskou dovolenou s prvním dítětem. Na MD jsem nastoupila 22.5.2017 a bude trvat do 3.12.2017, na RD budu do tří let věku dítěte. Mám nárok na čerpání řádné dovolené v celé výši 20 dní? (smlouva na dobu neurčitou).
Žádost o čerpání řádné dovolené jsem již zaslala zaměstnavateli. Přišla mi od něho sprostá odpověď plná urážek vyplývající z mé „drzosti“ o tuto řádnou dovolenou žádat. Rovněž mi napsal, že už mě nechce vidět, z čehož mi vyplývá, že se nemám kam vrátit. Zároveň je mi jasné, že mi nebude chtít dát výpověď, aby mi nemusel proplatit odstupné. Jak dál postupovat pokud mi bude dělat problémy? Je například možné pak jeho emailovou odpověď použít v můj prospěch?
Děkuji za rady a přeji hezký den

Vážená paní,

rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Pravidla pro čerpání dovolené
Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána v celku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.
• Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.
• Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž rodič, tj. od 1. července.
• Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.
Pravidla pro čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské/rodičovské dovolené
Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:
• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným např. z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.
• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

Výkon práce z hlediska nároku na dovolenou
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mimo jiné i
• mateřská dovolená,
• dovolená.
Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.
Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje například
• rodičovská dovolená,
• dočasná pracovní neschopnost.
Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.
Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 7. 1. 2018 do 20. 7. 2018.
Matka v roce 2018 „odpracuje“ alespoň 60 pracovních dní, proto od dne 21. 7. 2018 má nárok na čerpání dovolené za kalendářní rok 2018 v celém rozsahu (čtyři týdny) za předpokladu, že pracovní poměr bude trvat po celý kalendářní rok.
Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 8. 8. 2018 do 19. 2. 2018, tj. v roce 2018 čerpá mateřskou dovolenou v době od 1. 1. 2018 do 19. 2. 2018.
Matka v roce 2018 „odpracuje“ 35 pracovních dní, tudíž má nárok na dovolenou v délce 1/12 dovolené za „odpracovaných“ 21 dnů, tj. jeden a půl dne za kalendářní rok 2018 (při nároku na čtyři týdny dovolené).
Žádost o dovolenou po skončení mateřské dovolené

Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.

V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12. Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.
Příklad: Matka čerpala rodičovskou dovolenou od 16.10.2017 do 24.4.2018, ale po skončení rodičovské dovolené nepožádala o čerpání dovolené za rok 2018 (za rok 2017 měla dovolenou vyčerpanou) a na mateřskou dovolenou navázala čerpáním rodičovské dovolené.
Matce vznikl za rok 2018 nárok na celou dovolenou, protože „odpracovala“ 60 pracovních dní. Zameškala však v důsledku čerpání rodičovské dovolené 171 pracovních dní (tj. od 25. 4. 2018 do 31. 12. 2018). Dovolená se tak zkrátila o 1/12 dovolené za prvních 100 dní čerpání rodičovské dovolené a dále za každých 21 dní čerpání rodičovské dovolené o další 1/12 dovolené, tj. o další 3/12 dovolené. Došlo k celkovému krácení dovolené o 4/12, tedy o šest a půl dne dovolené. Kdyby matka zažádala o čerpání dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou, měla by nárok na čerpání dovolené v rozsahu celých čtyř týdnů.

Podle mého názoru máte nárok na dovolenou v rozsahu 20 dnů, tj. za celý kalendářní rok.
Pro Vašeho zaměstnavatele odkaz na odborný
článek:http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-na-cerpani-radne-dovolene-po-materske/
Nejdříve bych se ještě pokusila zaměstnavatele přesvědčit. Mnou popsaný postup se v praxi běžně používá. Je možné, že má obavy, aby vám nevyplatil více, než Vám náleží.
Doporučuji zaměstnavateli Váš nárok ještě jednou vysvětlit pomocí literatury a zároveň se obrátit na oblastní inspektorát práce - viz www.suip.cz. -nejdříve telefonicky, kde Vám opět výše uvedený názor potvrdí a zaměstnavateli sdělit, že to máte potvrzené i z oblastního inspektorátu práce.
Jestliže zaměstnavatel bude stále trvat na svém, požádejte oblastní inspektorát o písemné stanovisko, jak má zaměstnavatel správně postupovat. Kdyby ani to nepomohlo, pak jedině stížnost na oblastní inspektorát práce
- zaměstnavateli pak hrozí pokuta. Vy se svého nároku můžete domoci u soudu žalobou.
S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.