Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Popření otcovství

10.11.2017

Dobrý den
Jsem s Ukrajiny a přítel je z Turecka mám tu tryvaly pobyt .,
Z přítelem máme 2 kluky a v RL je uvedeny jako otec a mají i jeho příjmení
Bohužel ale už nejsme spolu
On už tady nemá tryvaly pobyt a odstěhoval se do Turecka...
Mohla bych ho vymazat z RL
Jaki je postup a jakou mám šance ?
A taky změnit příjmení děti na své?
Děkuji
Hezky den

Vážená paní,

žalobu o popření otcovství může podat jak muž, který je dle zákona uváděn jako otec, tak i matka dítěte. Matka dítěte tak může učinit do 6 měsíců od narození dítěte, manžel matky do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce dítě narodilo.
Žaloba se podává jednak proti druhému z rodičů (otec na matku nebo naopak), jako žalované musí být označeno i dítě, k němuž má být otcovství popřeno (soud dítěti pro toto řízení ustanoví opatrovníka, zpravidla městský úřad).
V soudním řízení pak bude muset žalobce (žalobkyně) prokázat, že muž, který je na základě zákonné domněnky uváděn jako otec dítěte, skutečným otcem není. První jednání proběhne poměrně rychle, výslechem účastníků se bude zjišťovat, zda spolu skutečně v době početí dítěte souložili či nikoliv (podrobně k popření otcovství viz tento článek). Pak většinou přichází na řadu znalecký posudek, jímž se po zkoumání DNA určí, zda muž skutečně otcem je nebo ne. Pokud se potvrdí, že jeho otcovství je vyloučeno, soud vydá rozsudek, jímž určí, že žalovaný není otcem dítěte.Žaloba o popření otcovství se podává u toho okresního soudu, v jehož obvodu má žalovaný (žalovaná) bydliště.
Za podání žaloby na popření otcovství se platí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (toto platí v době psaní článku, v budoucnu se může výše poplatku měnit). Nejlépe je poplatek zaplatit kolkem nalepeným přímo na originálu žaloby. Pokud poplatek při podání žaloby nebude zaplacen, musí soud žalobce písemně vyzývat k zaplacení poplatku, což vyřízení věci zbytečně zdržuje. Pokud poplatek nebude zaplacen ani přes výzvu soudu, bude řízení zastaveno.
Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je žaloba určena, označení účastníků řízení (tj. obou rodičů a dítěte) jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, musejí být navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán. Žaloba musí být podepsána a datována. K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte.
Podle mého názoru již zřejmě doba k popření otcovství uběhla a navíc otec uvedený v rodném listě je otcem dětí. Popření otcovství by nebylo úspěšné.

Problematiku změny příjmení upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.
Zákon o matrikách v § 72 říká, že příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
V případě, že biologický otec se změnou příjmení nesouhlasí, je na místě se obrátit na místně příslušný soud Soud v tomto případě nerozhoduje o samotné změně jména, ale svým rozhodnutím nahrazuje souhlas otce k podání žádosti na změnu příjmení nezletilého dítěte. Takovému návrhu soud v praxi vyhoví zejména tehdy, jsou-li pro změnu závažné důvody, tj. zejména, jestliže rodič, který se změnou příjmení nesouhlasí, neplní své povinnosti vůči dítěti, nejeví o ně zájem, ztratil k němu citový vztah a není v zájmu dítěte, aby byl prostřednictvím příjmení udržován pocit sounáležitosti s tímto rodičem. Více informací na
http://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx
Každopádně doporučuji nejdříve kontaktovat matriku.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.