Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního pracovního poměru po rodičovské dovolené

13.11.2017

Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem ohledně návratu do zaměstnání po RD. Jsem zaměstnaná u jednoho zaměstnavatele od roku 1997, v roce 2007 jsem odešla na první mateřskou, z pozice, která byla zrušena, po skončení RD jsem požádala o zkrácený úvazek a smlouva mi byla změněna na novou s jinou pracovní pozicí (nižší), se kterou jsem souhlasila. Po roce jsem odešla opět na MD ( 2 další děti za sebou, celkem 6 let na MD a RD). Během této doby došlo u zaměstnavatele k mnoha změnám a situace je tam velmi nepřehledná, ale podle mých informací spěje ke krachu. Nyní před koncem RD jsem komunikovala se zaměstnavatelem ohledně mé situace, ale dostávám protichůdné informace - nejprve mi bylo sděleno, že vzhledem k současné situaci se se mnou již počítat nebude, nyní mi zase nabízejí i částečný úvazek, který mám ve smlouvě, ale na nižší pozici. Snaží se se mnou řešit situaci po telefonu, ale já trvám na schůzce. Upřímně nemám vzhledem k situaci k zaměstnavateli důvěru a nastupovat se mi za současných podmínek nechce ( zároveň nemám ještě nejmladší dítě ve školce, v prosinci mu budou 3 roky). Co se stane, pokud nabízenou práci nepřijmu? Musí zaměstnavatel dodržet přesnou pozici podle smlouvy i pokud tam již tato neexistuje?Ráda bych se dohodla o ukončení pracovního poměru, ale nevím, jestli dohoda bude možná, zároveň jestli dobře chápu, pokud tento návrh vzejde ode mne, nebudu mít nárok na žádnou podporu v nezaměstnanosti?
Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den!

Vážená paní,

Zaměstnavatel je povinen (a současně oprávněn) zaměstnanci přidělovat jen práce v rámci sjednaného druhu práce, čemuž odpovídá povinnost zaměstnance tyto práce vykonávat. Sjednaný druh práce tak vymezuje limity dispoziční pravomoci zaměstnavatele při přidělování práce zaměstnanci podle pracovní smlouvy. Jiné práce je zaměstnanec povinen vykonávat výjimečně, jen v případech a za podmínek stanovených zákoníkem práce pro převedení na jinou práci.
Druh práce vymezuje okruh pracovních úkolů, které je zaměstnanec podle pokynů zaměstnavatele povinen vykonávat osobně. Druh práce by tak měl stručně a výstižně vyjadřovat, které činnosti bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Vymezení druhu práce nabývá na významu především v situacích, kdy zaměstnavatel pověřuje zaměstnance (ukládá zaměstnanci) výkon i jiných prací, než obvykle koná, ale které lze zahrnout pod sjednaný druh práce. Druh práce nemusí být vymezen jen jako určitá pracovní funkce či zařazení (např. sekretářka, řidič, správce počítačové sítě, účetní), ale též jako soubor činností.
Druh práce může být určen šířeji, potom zaměstnavatel většinou blíže jednostranně upřesní druh práce v aktu specifikujícím pracovní náplň, anebo naopak i úžeji podle potřeb zaměstnavatele resp. požadavku zaměstnance. Sjednání druhu práce znamená, že jde o práce druhově vymezené, a nelze proto platně sjednat výkon jakýchkoliv prací bez jejich druhového určení. Zaměstnavatel proto nemůže platným způsobem dosáhnout toho, že by na základě pracovní smlouvy mohl se zaměstnancem volně, bez jakéhokoliv omezení, disponovat podle svých potřeb.
Po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Vy máte sjednanou práci „X“, takže zaměstnavatel Vám může přidělovat jen tuto práci a žádnou jinou. Pokud došlo u zaměstnavatele k reorganizaci, pak je nutné posoudit, zda jste v důsledku reorganizace nadbytečná, tj. mohl by Vám dát výpověď z tohoto důvodu a pak by Vám náleželo odstupné.
Záleží jen na Vaší vůli, zda novou nabízenou práci přijmete či nikoliv.
Výpověď dát zaměstnavateli můžete (běží dvouměsíční výpovědní doba od prvního dne následujícího měsíce, tj. pokud bude výpověď zaměstnavateli doručena v listopadu, pracovní poměr skončí 31.1.2018. Pokud zaměstnavateli navrhnete rozvázání pracovního poměru dohodou, podle informací, které jste uvedla, se domnívám, že zaměstnavatel na Váš návrh přistoupí.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
Maximální výše podpory činí 15 660 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do 4 let věku.
Minimální podpora činí:
- první dva měsíce 4050 Kč měsíčně,
- další dva měsíce 3240 Kč měsíčně
- zbývající měsíc(e) 2970 Kč měsíčně.

Zaměstnanci, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, mají nárok na sníženou podporu v nezaměstnanosti, tj. 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání, ve Vašem případě však v minimální výši po celou dobu, tj. 2970 Kč. Tomu lze předejít viz dále. Uvedené se netýká případů, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr z vážného důvodu. Vážným důvodem může být:
• nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let;
• nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
• docházka dítěte do předškolního zařízení;
• povinná školní docházka dítěte;
• místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
• zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání;
• vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské;
• důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.
Vážné důvody musí uchazeč úřadu práce hodnověrně prokázat. Vážný důvod se zpravidla zjišťuje z obsahu výpovědi, dohody či potvrzení o zaměstnání. Posuzování probíhá v rámci správního řízení na základě zjištěných a prokázaných skutečností.
Doporučuji proto do dohody o rozvázání pracovního poměru či výpovědi, že tak činíte z důvodu péče o dítě do čtyř let, pak by Vaše podpora v nezaměstnanosti byla vyšší, tj. ve výši:
- první dva měsíce 4050 Kč měsíčně,
- další dva měsíce 3240 Kč měsíčně
- zbývající měsíc(e) 2970 Kč měsíčně.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.