Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání - výpověď, odstupné atd.

05.11.2017

Dobrý den,

dcera se narodila 14. 5. 2015 a dohodla jsem si rodičovskou dovolenou do 30 měsíců věku dítěte. Do kterého data přesně tedy dovolená trvá? Je to 13. 11. 2017?

Už před několika měsíci jsem komunikovala se svým zaměstnavatelem a ten mi opakovaně sdělil, že pro mě pracovní místo mít nebude a přislíbil odstupné. Minulý týden jsem mu znovu volala a slíbil mi, že se mi v týdnu od 6/11/2017 ozve. Chtěla bych být ale připravená, pokud by odmítl komunikovat.

Slyšela jsem, že nárok na odstupné vzniká v případě, že zaměstnavatel dá výpověď z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizačních změn. Jak si mám ale ony organizační změny představit, resp. jak si je mám ověřit? To musí zaměstnavatel předložit na žádost nějaký dokument? Který den mi může výpověď dát? Je to den po skončení dovolená, tedy 14/11/2017? Má ve výpovědi uvést i výši odstupného? Četla jsem, že to může být až 3 měsíční odstupné (pracovala jsem tam 5 let). A jak se řeší výpovědní doba? Pokud bych tam nepracovala (což je velice pravděpodobné), musel by mi dát další 2 měsíční platy? A musí se to zmínit ve výpovědi?

Jak mám postupovat, pokud mi nebude chtít dát výpověď? Mám přistoupit na dohodu? Dohoda musí být také z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizačních změn? V tomto případě mám nárok pouze na 3 měsíční odstupné?

Pokud by mi nabídl nějakou jinou práci, jak se hodnotí, zda je v souladu s mou stávající pracovní smlouvou?

Pokud by vůbec nekomunikoval, co mám udělat, abych nepřišla o odstupné? Musím dne 14.11. 2017 "nastoupit" do práce, tedy přijít k zaměstnavateli?

Moc děkuji a zdravím

Dobrý den.
Pokud se Vaše dcera narodila 14.5.2015, pak rodičovská dovolená v délce 30 měsíců skončí dne 14.11.2017, neboť konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá (§ 605 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak, první pracovní den následující po skončení rodičovské dovolené jste povinna nastoupit do zaměstnání.
Výpověď ze strany zaměstnavatele můžete obdržet teprve po skončení rodičovské dovolené, tj. nejdříve 15.11.2017. Výpověď musí být písemná a musí v ní být vymezen důvod výpovědi (§ 50 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Den skončení pracovního poměru a výše odstupného mohou být ve výpovědi uvedeny, nejsou však povinnou náležitostí výpovědi.
Výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnanci dát, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách; musí zde tedy existovat příslušné rozhodnutí, nadbytečnost zaměstnance a příčinný vztah mezi rozhodnutím a nadbytečností.
S příslušným rozhodnutím musí být zaměstnanec seznámen, postačí však, pokud je s ním seznámen až ve výpovědi.
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší, a která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve výpovědní době trvá Váš pracovní poměr, tj. pokud se s Vámi zaměstnavatel nedohodne jinak, je povinen Vám přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nemá-li ji, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Pokud je uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru, pak tento skončí sjednaným dnem. Při dohodě o skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnanci rovněž náleží odstupné; skutečnost, že se jedná o dohodu z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) zákoníku práce doporučuji do dohody rozhodně uvést. Pokud pracovní poměr skončí s rodičovskou dovolenou, tj. do zaměstnání vůbec nenastoupíte, nebude Vám pochopitelně náležet mzda, popř. její náhrada a v případě, že budete žádat o podporu v nezaměstnanosti, nebude se tato odvíjet od příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání.
Při výpovědi z důvodů uvedených v § 52 písm. a)-c) zákoníku práce (tj. rušení zaměstnavatele či jeho části, přemístění zaměstnavatele či jeho části, nadbytečnost z důvodu organizačních změn) činí odstupné nejméně trojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.