Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: výkon práce a bydliště ve dvou státech

09.11.2017

Dobrý den,
pracuji v ČR, ale žiji na Slovensku. Jsem Češka a oficiálně mám já i mé děti vše v ČR (trvalé bydliště, pojištění, lékaře). Zajímalo by mne, kdybych změnila trvalé bydliště i lékaře dětem na Slovensko a potřebovala bych zůstat s dítětem na OČR, jak by to bylo s vyplácením. Zda ČR akceptuje OČR vypsané na Slovensku.

Dále by mne zajímalo, kdybychom měli rozlišné trvalé bydliště (já v ČR, děti na Slovensku), zda mohu mít v práci daňovou slevu na dítě. Popřípadě, když budeme mít všichni trvalé bydliště na Slovensku, zda si mohu nadále v práci uplatňovat tuto daňovou slevu.

A poslední dotaz. Starší dcera bude mít v létě 15 let. Trvalé bydliště má v ČR, zrovna tak i občanství, rodný list má český i slovenský. Chtěla by mít slovenský občanský průkaz. Nevím, jestli je to možné a samozřejmě s tím souvisí i předešlé dotazy.

Mockrát předem děkuji za odpověď. A rovněž děkuji za fundované odpovědi, kterých se mi od vás dostalo před více než deseti lety.

Vážená paní,
k Vaším dotazům uvádím obecné odpovědi. Doporučuji, abyste se přesně informovala u konkrétních institucí.

UPLATNĚNÍ NÁROKU NA PODPORU PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY
Nárok na tyto dávky nemocenského pojištění uplatňuje pojištěnec prostřednictvím příslušné pobočky Sociální pojišťovny nebo přímo u plátce dávky. Doklady potřebné pro uplatnění nároku vystavené k tomu příslušnými orgány na Slovensku se v České republice uznávají a jejich nostrifikace se nevyžaduje. Doklady předepsané na Slovensku pro uplatnění nároku na tyto dávky jsou:
tiskopis „Žiadosť o ošetrovné“, který má dva díly:I. Žiadosť o ošetrovné,II. Potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/starostlivosti,
tiskopis „Žiadosť o materské“,
tiskopis „Žiadosť o vyrovnávaciu dávku“.
Plátce dávky bude s těmito doklady zacházet stejně, jako by šlo o české tiskopisy sloužící k uplatnění nároku na tyto dávky. U podpory při ošetřování člena rodiny může OSSZ v případě pochybností o odůvodněnosti potřeby ošetřování nemocného člena rodiny požádat příslušnou pobočku Sociální pojišťovny, aby zajistila doložení krátké lékařské zprávy.
Zdroj: ČSSZ, odbor nemocenského pojištění.

K daňovému zvýhodnění:
Pro správné posouzení nároku na uplatnění daňového zvýhodnění je v tomto případě v první řadě nutné posoudit, zda se jedná o daňového rezidenta či nerezidenta ČR. Daňovým rezidentem ČR je podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů („ZDP“) fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu ze dvou podmínek, tj. má na území ČR bydliště, anebo se zde obvykle zdržuje, tj. že zde pobývá alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle, nebo v několika časových obdobích. Za bydliště se považuje místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž se dá usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.

Naopak osoba, která nemá na území ČR bydliště a ani se na území ČR obvykle nezdržuje (tj. v kalendářním roce se zde zdržuje méně než 183 dnů) a zároveň má příjmy ze zdrojů na území ČR, se dle § 2 odst. 3 ZDP považuje za daňového nerezidenta ČR. Za daňového nerezidenta ČR se může považovat ale i osoba, která splňuje jednu ze dvou podmínek daňového rezidentství v ČR stanovenou v zákoně o daních z příjmů (např. dobu pobytu), jestliže podle kritérií mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění je považována za daňového rezidenta druhého státu, nikoliv České republiky.

Příkladem může být situace, kdy má poplatník stálé bydliště v jiném státě, ale v ČR tráví v přechodném bydlišti více jak 183 dnů. Pak se doporučuje využít kritérium, kterým je středisko životních zájmů, tedy kde má poplatník stálý byt, rodinu, majetek či bankovní účty, tam je rezidentem. Pokud má příslušník jiného státu středisko životních zájmů také v ČR, pak si může u finančního úřadu („FÚ“) dle bydliště v ČR podat žádost o daňový domicil (rezidentství) v ČR a při kladném vyjádření FÚ je považován za daňového rezidenta.
Daňový nerezident uplatní daňové zvýhodnění pouze v daňovém přiznání

Daňový nerezident ČR může daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů. S výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6 ZDP, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, § 6 nebo § 10 ZDP, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně.

Daňové zvýhodnění na děti ve společně hospodařící domácnosti (včetně případného daňového bonusu), ale i slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) ZDP (např. na manželku) či nezdanitelné části základu daně může však daňový nerezident uplatnit pouze v rámci daňového přiznání, přičemž daňový bonus na děti může uplatnit pouze poplatník, který měl za příslušné zdaňovací období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.

Pro úplnost doplním, že pokud by se jednalo o příjmy na území České republiky ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP, kdy osoba samostatně výdělečně činná uplatňuje výdaje procentem z příjmů, pak tato osoba nemůže v souladu s ustanovením § 35ca ZDP uplatnit daňové zvýhodnění na dítě ani slevu na manžela či manželku.

K dvojímu občanství:
Pokud je matka občanem ČR a otec SR, dvojí občanství by mělo být možné, tudíž i vystavení občanského průkazu. Opět doporučuji kontaktovat Ministerstvo vnitra či příslušnou matriku.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.