Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vyživovací povinnost

31.10.2017

Dobrý den,
má klientka je rozvedena a otec dcery, která opět začala studovat, odmítá platit výživné. Odůvodnění otce pro to je, že vyživovací povinnost k dceři skončila, když dcera v loňském roce porodila dítě, tudíž přešla vyživovací povinnost na matku tj.dceru klientky ze strany jejího partnera. Dcera klientky však není s partnerem v manželském svazku, ani v jiném partnerském svazku, který by určoval vyživovací povinnost partnera i v rámci nastoupení matky jeho dítěte ke studiu na SŠ. Tímto vás žádám o informace v rámci vyživovací povinnosti v daném případě. Je tedy otec dcery klientky ohledně vyživovací povinnosti v právu, či musí nadále plnit vyživovací povinnost k dceři (matce samoživitelce), která opět nastoupila ke studiu na SŠ? Děkuji za případné informace.

Dobrý den,
neuvádíte v dotazu, zda dcera Vaší klientky je zletilá či nezletilá. Pokud je zletilá, je to již zcela mimo její matku. Výživné na zletilé dítě je jeho právem a jeho zájmem, který si musí zajišťovat samo zletilé dítě. Pokud dcera zletilá není, je její matka oprávněna jí v jejích zájmech zastupovat do nabytí zletilosti.
Zcela jednoznačná odpověď na Vaši otázku neexistuje, bude se muset vyřešit konkrétně a pravděpodobně až u soudu. Rodiče a děti mají vzájemnou vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Toliko obecně k vyživovací povinnosti. Prostým faktem, že tím, že se dceři narodilo dítě, nezaniká automaticky vyživovací povinnost jejích rodičů k ní, musí se posuzovat další fakta.
Zároveň má matka narozeného dítěte (není-li provdána) dle ustanovení občanského zákoníku právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce jejího dítěte. Zde nejde o výživné na dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě. K dceři tak mohu existovat vlastně dvě vyživovací povinnosti, obě budou existovat současně a nelze určit, že by jedna vyživovací povinnost předcházela tu druhou a jedna druhou vylučovala. Jde tedy o míru, jakou výší má kdo přispívat, vyživovací povinnost otce a matky narozením vnoučete, pokud studuje automaticky nezaniká.
Toliko obecné informace. V praxi může nastat problém právě s tím faktem, jak to bude s tím studiem. Od okamžiku, kdy se nebude soustavně denním studiem připravovat na budoucí povolání, by se mohlo uvažovat o skončení vyživovací povinnosti rodičů nebo by to mohl být důvod pro její přerušení. Otázka také vzniká, jestli při obnovení studia se vyživovací povinnost automaticky obnovuje. Ale jednoznačná odpověď na to není. Záleží na konkrétním rozhodnutí příslušného soudce. Bude se muset například spočítat rodičovský příspěvek, příspěvek od otce dítěte, výdaje na matku, kde bydlí a další rozhodné skutečnosti. Samozřejmě se budou muset ohodnotit i příjmy a výdělečné možnosti matky i otce dcery, protože vyživovací povinnost mají oba. K soudu o výživné dojde v případě, že rodiče přestanou plnit svou vyživovací povinnost a dcera podá žalobu a nebo pokud některý z rodičů podá žalobu na zrušení vyživovací povinnosti. V případě, že dcera je nezletilá, musí takovou žalobu podat matka.
Rodičovský příspěvek, jak již z názvu vyplývá, je příspěvek rodiči za to, že pečuje o dítě, nejde tedy primárně o dávku určenou na výživu dítěte, o tu se mají starat rodiče. Bude se tedy počítat do příjmů zletilého dítěte a může to ovlivnit výši a samotnou existenci vyživovací povinnosti jejich rodičů.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.