Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vyrovnání po rozchodu

21.10.2017

Dobrý den,
s partnerem (druhem) žiji 17 let, máme spolu 2 děti. Muži byla od jeho matky darována nemovitost 1+1. Už jsme spolu přes rok chodili. Od začátku jsme dávali dům postupně dohromady. Po roce se nám narodil syn a po 6 letech druhý. Léta ubýhaly a my z původního 1+1 vybudovali 3+1. Předělali jsme kuchyň do jiné místnosti a i koupelnu a vše s tím spojené, nové rozvody vody a odpadů, vč. elektriky. obě těhotenství jsem pracovala a posléze jak děti rostly, tak makaly taky. Při obtížných věcí se zapojili mý rodiče. Mužovi rodiče se nepřišli ani podívat. Když bylo třeba vypomohli i finančně, přeci jenom jsem pobírala jen mateřskou. Nikdy jsme neřešili, že tu nemám trvalý pobyt (mám ho stále u rodičů) a že je nemovitost zapsaná v katastru n. jen na něj. Měli jsme se rádi a brali jsme soužití a budování domu pro všechny tak nějak automaticky. Nyní nastala situace, že mne i děti partner vyhazuje z domu. Že tu nemáme vůbec nic. A to nemluvím, jak jsem s dětmi potažmo i s ním vyšperkovala zahradu. Vůbec si nedokážu představit, že bych tu námahu měla opustit. Vždyť jsem prakticky nic jiného nedělala, dokonce jsme nikam s dětmi nejezdili a to ani na hřiště. Jen dělat a dělat. Je mi líto toho času a těch let, co jsem se tu s těma prckama nadělala. I já jsem bez kamaráčov. Upozorňuji, že je to starý domek s malými místnostmi a nízkými stropy, takže žádnej nóbl, ale máme tu svoje zázemí. Partnerovi jsem nabízela, že ať nás tu nechá bydlet, že po něm nebudu chtít výživné, že veškeré poplatky budu hradit. Ale on na to nereaguje. Nabídla jsem mu, že mu pomůžu i najít byt. Chápu to, je vlastník, ale co dobré mravy a ohledy na to, že jsme tu neseděli na zadku a celé se to neudělalo samo. Je to krutá situace. Má toto nějaké řešení? Představa, že by to tu měla obývat jiná osoba, je deprimující. Přijít k hotovýmu, když my jsme se tu nadřeli až až, žádný život. Je to nefér. Prosím, pomožte mi, toto vyřesit.

Vážená paní,

řešit Vaši situaci je velmi složité. Pokud partneři společně vkládali finanční prostředky do majetku ve výhradním vlastnictví jednoho z nich, je nutno řešit stav, že vlastník věci (obvykle nemovitosti) zůstává dále vlastníkem a druhý partner nemá k dané věci žádná práva. Investice druhého partnera do věci se posoudí jako bezdůvodné obohacení vlastníka, neboť tento získal majetkový prospěch plněním přijatým bez právního důvodu.

Je samozřejmě žádoucí, aby se partneři při rozchodu dohodli a vlastník věci nahradil druhému partnerovi vše, co do věci investoval. Dohoda o náhradě bezdůvodného obohacení (v úvahu zde přichází zejména formy dohody o narovnání, kdy partneři upraví práva mezi nimi sporná) nevyžaduje zvláštní formu. Písemnou formu však lze doporučit, jednak z důvodu jistoty o vzájemných ujednáních, jednak pro případ, že by právo z bezdůvodného obohacení bylo již promlčeno, kdy je vyžadována písemná forma dohody o narovnání.

V praxi však často o výši investic panují spory a mezi partnery k dohodě nedojde. V tom případě se oprávněný partner musí domáhat vydání bezdůvodného obohacení v rámci příslušného soudního řízení. Je však nutno mít na paměti, že rozsah bezdůvodného obohacení není vymezen vynaloženými náklady, nýbrž částkou, o kterou se věc zhodnotila. Pohledávkou z bezdůvodného obohacení tak není hodnota vynaložených prostředků, nýbrž zhodnocení věci, jež se vlastníkovi věci dostalo, tj. rozdíl mezi hodnotou jeho věci (tržní cenou) před investicemi a poté, což bývá pohledávka nižší. Tyto spory bývají obvykle složité, neboť je jednak nutno prokazovat, že druhý partner investoval své prostředky, a dále je nutno prokazovat výši bezdůvodného obohacení na straně vlastníka, což se v praxi většinou neobejde bez znaleckého posudku.

Vaši situaci lze řešit takto:
1) koupí nemovitosti od partnera
2) finančním vyrovnáním, jak výše popsáno - doporučuji, abyste s partnerem buď na vyrovnání dohodli nebo se pokusili o mediaci.
Mediace je metoda řešení sporů, při které strany sporu za pomoci třetí osoby - mediátora - hledají smírné řešení svého konfliktu. Celý proces je relativně málo formální.

Mediace je dobrovolný proces, jehož absolvování je vždy zcela na uvážení obou stran (nelze tedy nikoho k účasti na mediaci nutit). Strany se mohou na mediaci dohodnout před nebo i po vzniku sporu. Rozhodně tedy není nutné čekat na to, až jedna ze stran zahájí soudní spor, naopak největší přínos mediace může spočívat v tom, že spor pomůže vyřešit dříve, než dojde k soudnímu řízení, od kterého je zejména v pracovněprávních vztazích jen velmi těžká cesta k pokračování pracovního poměru.

V České republice může služby mediátora v oblasti soukromého práva poskytovat v podstatě kdokoliv na základě živnostenského oprávnění (jako živnost volnou) a od roku 2012 také tzv. zapsaný mediátor podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Činnost mediátora v rámci zákona o mediaci může vykonávat pouze fyzická osoba zapsaná na seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.- www.justice.cz

Mediace podle zákona o mediaci se zahajuje uzavřením dohody o provedení mediace. Po svém úvodním slovu mediátor zpravidla vyzve obě strany, aby spor popsaly z vlastního pohledu. Následně mediátor používá různé komunikační techniky, aby stranám umožnil vyjádřit své skutečné zájmy a na základě těchto zájmů dojít k oboustranně výhodné dohodě. Úkolem mediátora naopak není situaci jakkoli právně či skutkově posuzovat nebo stranám navrhovat vlastní řešení. Naopak, obsah výsledné dohody, pokud k ní dojde, je výhradně v rukou stran sporu.

Významným rozdílem mezi mediací a řešením sporu před soudem je, že zatímco soudní jednání jsou zásadně veřejná, mediace je zpravidla procesem důvěrným. Je však třeba mít na paměti, že podle českého zákona o mediaci se povinnost mlčenlivosti vztahuje pouze na mediátora.

Výsledkem mediace může být mediační dohoda, tedy dohoda, kterou strany a mediátor stvrzují řešení, k němuž v průběhu mediace došli. Jedná se o soukromoprávní smlouvu, která je závazná, avšak sama o sobě není vykonatelným titulem (tj. na základě dohody není zejména možné zahájit exekuci bez předchozího soudního řízení). Její vykonatelnosti však lze dosáhnout tak, že dohodu schválí soud jako smír. Mediační dohodu lze schválit jako smír buď v rámci smírčího řízení ve smyslu § 67 a následujících OSŘ, nebo v rámci probíhajícího civilního řízení ve smyslu § 99 OSŘ. Pro schválení mediační dohody tedy platí stejné podmínky jako pro schválení smíru. Vzhledem k tomu, že mediace je proces dobrovolný, může mediace skončit také tím, že některá ze stran odmítne nadále v mediaci pokračovat. V takovém případě stranám nic nebrání v tom, aby spor dále řešily soudní cestou.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.