Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní podmínky rodičů

16.10.2017

Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s úpravou pracovní doby pro otce dítěte, pokud je matka s dítětem na rodičovské. Má ze zákona i otec právo změnit pracovní dobu, pokud s tím dříve šéf souhlasil a nyní mu dělá problémy?
Má situace je taková, že pobírám rodičovskou, mám častečný invalidní důchod a snažím se přivydělat si doučováním, které se koná vždy odpoledne. Manžel si po dohodě se šéfem upravil pracovní dobu, kdy končí v 16 h místo v 18 h, začal chodit dříve do práce, ale úvazek mu zůstal stejný - plný. Teď je jeho šéf nespokojený, že pokud si vymyslí nějakou služební cestu, manžel není schopen hned to odsouhlasit, ale napřed se musíme domluvit, abych zajistila hlídání, či zrušila své plány. Chci se tedy zeptat, zda i otec dítěte má právo na úpravu pracovní doby, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, i když je žena s dítětem doma (beru jen rodičovský příspěvek, oficiálně nemám rodičovskou dovolenou, nemám se kam již vrátit).
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

dovolím si nejdříve odpovědět na otázku týkající se pracovní cesty. Pracovní cesta je právním institutem, který umožňuje zaměstnavateli vyslat svého zaměstnance na pracovní cestu. Podle § 42 odst. 1 zákoníku práce pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Doba pracovní cesty není zákonem omezena, může trvat po dobu nezbytné potřeby ke splnění jejího účelu.

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Tato dohoda může být součástí pracovní smlouvy, což je v praxi poměrně rozšířené, nebo je uzavřena zvlášť. Dohoda o pracovních cestách nemusí být uzavřena písemně. K dohodě může dojít i konkludentně tím, že zaměstnanec na pracovní cestu nastoupí. Při určování podmínek pracovní cesty je zaměstnavatel povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Podmínky pracovní cesty určuje zaměstnavatel ještě před jejím zahájením.

Zákoník práce v zájmu ochrany taxativně určených osob, které pečují o děti nebo o jiné osoby, omezuje vyslání na pracovní cestu ve zvýšeném rozsahu. Tyto osoby smějí být podle § 240 odst. 1 zákoníku práce být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Jedná se o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnance bez ohledu na pohlaví pečující o dítě do 8 let, osamělého zaměstnance, který pečuje o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby. Ochrana se týká poměrně širokého počtu zaměstnanců.

Zaměstnavatel je povinen si vyžádat souhlas těchto zaměstnanců s každou pracovní cestou mimo obec svého bydliště či pracoviště, a to i v případě, že má uzavřenou dohodu o souhlasu s pracovními cestami podle § 42 odst. 1 zákoníku práce. Pro udělení souhlasu není stanovena písemná forma, postačí tedy ústní souhlas. V případě, že zaměstnanec souhlasí, zaměstnavatel ho může vyslat na pracovní cestu bez jakéhokoli omezení. K vyslání na pracovní cestu v obvodu obce svého pracoviště nebo bydliště zaměstnance postačí dohoda podle § 42 odst. 1 zákoníku práce.

To znamená, že Váš manžel může i služební cestu odmítnout.

Pokud se týká úpravy pracovní doby, pak platí, že o jinou úpravu pracovní doby se jedná v případě individuálního rozvržení pracovní doby, které je odlišné od obecného rozvržení pracovní doby. V úvahu přicházejí zejména tyto úpravy:
– přiměřené posunutí začátku nebo konce pracovní doby (např. z důvodu otevírací doby předškolních zařízení);
– ujednání, na jehož základě bude rodič v jednotlivých dnech týdne pracovat různý počet hodin (např. z důvodu doprovodu dítěte na zájmovou činnost apod.);
– rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních dní v týdnu.
• Příklady rozvržení pracovní doby:
– pracovní týden 4 dny (po 10 hodinách);
– pracovní týden 3 a půl dne (3 dny po 12 hodinách a 4. den 4 hodiny).
• Na jinou úpravu pracovní doby mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti. Obsahem žádosti o jiné úpravě pracovní doby musí být navržení úpravy pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.

Zaměstnavatel je povinen žádosti o úpravu pracovní doby vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje úprava pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na ve standartním rozvržení pracovní doby. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně. Rovněž zrušení úpravy pracovní doby, kterou zaměstnavatel povolil, musí být z vážných provozních důvodů, které je zaměstnavatel povinen odůvodnit.
Pokud zaměstnavatel porušuje povinnosti vyplývající ze zákoníku práce, je možné se obrátit se žalobou k soudu nebo podat stížnost na oblastní inspektorát práce.

Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.