Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti

08.10.2017

Dobrý den,
koncem října 2017 dovrší můj syn věku 3 let. Bohužel je ale chronicky nemocný, a tak nebyl na doporučení lékaře přihlášen do školky. Manžel pracuje jen sudé týdny, liché je doma. Kontaktovala jsem tedy zaměstnavatele (s půlročním předstihem) s možností nástupu zpět do zaměstnání, ovšem s omezením na liché týdny a případnou práci z domova. Ve firmě jsem zaměstnána 17 let, jako asistentka (v době odchodu ze zaměstnání jsem byla asistentkou ředitele společnosti).
Nyní mi bohužel bylo oznámeno, že v současnosti pro mě žádnou nabídku nemají a rádi by tak se mnou rozvázali pracovní poměr.
Zajímalo by mne, zda mám nárok na odstupné a na co si dát pozor. Abych po skončení pracovního poměru neskončila na úřadu práce s minimální podporou. Mohu trvat na výpovědi pro nadbytečnost? Případně na Dohodě s doplněním o vážné důvody (nutnost opatrování dítěte do 4 let věku)? Mohu s těmito požadavky kontaktovat personalistku, nebo by toto mělo být automatické? Výpověď si mám vyzvednout koncem měsíce.
Děkuji a přeji hezký den

Dobrý den.
Po skončení rodičovské dovolené je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy.
Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Pokud Vaší žádosti o změnu pracovní doby (liché týdny) z vážných provozních důvodů nevyhoví a Vy nemůžete nastoupit na plný úvazek dle pracovní smlouvy, pak je na místě pracovní poměr ukončit, a to dohodou, pokud bude zaměstnavatel souhlasit – v takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem; nebo výpovědí, v takovém případě skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Pokud by Vám zaměstnavatel byl schopen přidělovat práci podle původní pracovní smlouvy, ale Vy nejste z důvodu péče o dítě schopna tuto práci vykonávat, pak se nejedná o skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a odstupné Vám nenáleží.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2017 tedy první dva měsíce ve výši 4.050 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 240 Kč a poslední měsíc 2 970 Kč měsíčně.) Taková podpora by Vám náležela, pokud byste po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání vůbec nenastoupila a rovnou se evidovala u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání. Pokud byste po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání nastoupila třeba na lichý týden a poté ukončila pracovní poměr dohodou z vážných důvodu (péče o dítě), pak by výše podpory v nezaměstnanosti, činila první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2017 tedy maximálně 15 660 Kč).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.