Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Neplacené volno

10.10.2017

Dobrý den,
chtěla bych se na vás obrátit s prosbou o radu. V roce 2011 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou-následně rodičovskou, na kterou jsem v roce 2014 plynule navázala druhou MD a RD. K 31.12.2017 mi bude RD končit. Protože mám dvojčata a došlo k navýšení vyplácené částky na 330tis. pro rodiče dvojčat od 1.1.2018, mám v plánu RD prodloužit na 4 roky a dočerpat oněch 110tis. Děti byly přijaty do školky, kontaktovala jsem tedy zaměstnavatele (mám smlouvu na dobu neurčitou) s tím, že bych se od 1.1.2018 ráda vrátila do práce, avšak na poloviční úvazek. Mé místo je však obsazeno jinou paní, od června 2018 prý bude volná pozice na mém dřívějším oddělení, ale na celý úvazek. Mám prý čekat... Ráda bych nastoupila dříve a hlavně potřebuji zkrácený úvazek. Prosím o potvrzení správnosti mé úvahy. Mám v úmyslu domluvit se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru (nevidím reálný zkrácený úvazek ani později), abych případně získala odstupné. Do 31.12.2018 bych byla na RD a pracovala bych zatím na dohodu, v průběhu roku bych snad sehnala práci na zkrácený úvazek. Je možné i v průběhu 4 roku na RD bez omezení pracovat a zároveň čerpat rodičovský příspěvek. Má nějakou nevýhodu rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem? Musím se hlásit na úřad práce nebo ne, když do 4 let budu na RD. Nebo je lepší se se zaměstnavatel dohodnout na neplaceném volnu a výpověd´ dát až ve chvíli, kdy budu mít jinou práci. Děkuji moc S pozdravem

Dobrý den,
zaměstnavatel poskytuje rodičovskou dovolenou maximálně do 3 let věku dítěte. Den po 3. narozeninách byste tedy měla nastoupit zpět do zaměstnání. Pokud byste chtěla být s dětmi doma déle, musela byste zaměstnavatele požádat o neplacené volno. On s tím ovšem nemusí souhlasit. Něco jiného je čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, je to dávka státní sociální podpory a lze ji čerpat, aniž byste musela být na RD. Při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, jeho příjmy nejsou nijak omezeny. Na dobu své výdělečné činnosti je však dítěti povinen zajistit péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. 46 hodin měsíčně); u dítěte staršího 2 let není návštěva v předškolním zařízení nikterak omezena.
Pokud budete pobírat RP, stát za Vás bude platit zdravotní pojištění. Na ÚP se hlásit nemusíte, není to žádná povinnost. Tam se nahlásíte v momentě, kdy budete mít zájem o zprostředkování zaměstnání.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce platí, že požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že, požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o sjednání kratší pracovní doby nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby a nebrání-li tomu vážně provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou úpravu pracovní doby má tedy zaměstnankyně (právní) nárok, kterého se může domáhat, neuspokojí-li ho zaměstnavatel dobrovolně, u soudu. Odmítá-li zaměstnavatel vyhovět žádosti, musí v řízení před soudem prokázat vážné provozní důvody, které úpravě pracovní doby brání.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele, lze dovodit, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Doporučuji tedy požádat písemně a chtít konkrétní popř. vysvětlení, co jsou konkrétně u Vás vážné provozní důvody, že nelze upravit pracovní dobu.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Jestliže pro Vás zaměstnavatel práci má, jen nemůže z organizačních důvodů umožnit kratší pracovní dobu, pak je na Vás ukončit pracovní poměr, když Vám pracovní doby nevyhovuje. PP můžete ukončit dohodou /budete souhlasit Vy i zaměstnavatel/, pokud zaměstnavatel nebude souhlasit, budete muset dát výpověď, Tady ale musíte počítat s tím, že od prvního dne následující měsíce po podání výpovědi začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta. Pracovní poměr skončí až po uplynutí této lhůty.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Pokud jsem to pochopila dobře, tak u zaměstnavatele neproběhla reorganizace, zaměstnavatel pouze na Vaše místo přijal jinou pracovnici. To už je však jeho problém, jak si situaci vyřeší. Vám musí práci přidělit podle pracovní smlouvy. Pokud Vám zaměstnavatel umožní neplacené volno, určitě by to bylo lepší, než ukončovat pracovní poměr.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.