Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: ukončení pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené

12.10.2017

Dobrý den,
koncem října 2017 dovrší můj syn věku 3 let. Bohužel je ale chronicky nemocný, a tak nebyl na doporučení lékaře přihlášen do školky. Manžel pracuje jen sudé týdny, liché je doma. Kontaktovala jsem tedy zaměstnavatele (s půlročním předstihem) s možností nástupu zpět do zaměstnání, ovšem s omezením na liché týdny a případnou práci z domova. Ve firmě jsem zaměstnána 17 let, jako asistentka (v době odchodu ze zaměstnání jsem byla asistentkou ředitele společnosti).
Nyní mi bohužel bylo oznámeno, že v současnosti pro mě žádnou nabídku nemají a rádi by tak se mnou rozvázali pracovní poměr.
Zajímalo by mne, zda mám nárok na odstupné a na co si dát pozor. Abych po skončení pracovního poměru neskončila na úřadu práce s minimální podporou. Mohu trvat na výpovědi pro nadbytečnost? Případně na Dohodě s doplněním o vážné důvody (nutnost opatrování dítěte do 4 let věku)? Mohu s těmito požadavky kontaktovat personalistku, nebo by toto mělo být automatické? Výpověď si mám vyzvednout koncem měsíce.

Předem velice děkuji za rady a přeji hezký den

Dobrý den,
pokud Vás zaměstnavatel aktuálně kontaktoval s tím, že pro Vás žádnou práci nemá a chce s Vámi po skončení rodičovské dovolené ukončit pracovní poměr, pak překážka je na straně zaměstnavatele a na ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti můžete samozřejmě trvat. Pokud zaměstnavatel již pro Vás nemá uplatnění, musí jen ze zákonem stanovených důvodů ukončit pracovní poměr on, a to výpovědí či se souhlasem zaměstnance dohodou. Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce). Ve Vašem případě by se s největší pravděpodobností,jak uvádíte, uplatnil důvod pod písmenem c) § 52 (stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách).Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud jde o konání práce v době, kdy by Vám běžela výpovědní doba, pak platí vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by vám musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do doby ukončení pracovního poměru.
Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodu §52 písm. c., měla byste nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné byste měla i v případě, kdy byste ze zmíněného důvodu skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Odstupné Vám bude příslušet nejméně ve výši trojnásobku Vašeho průměrného výdělku (§ 67 odst. 1 a 2 zákoníku práce) a vyplácí jej zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se vzájemně nedohodnete na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty (§ 67 odst. 3 zákoníku práce.
Pokud skončíte u zaměstnavatele po rodičovské dovolené bez odpracování jediného dne a budete se evidovat na ÚP, pak bude Vaše podpora minimální. Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do 4 let věku. Minimální podpora činí: první dva měsíce 4050 Kč měsíčně, další dva měsíce 3240 Kč měsíčně, zbývající měsíc 2970 Kč měsíčně.
Pokud byste se nechtěla po ukončení pracovního poměru evidovat na ÚP (nutnost součinnosti s ÚP při hledání pracovního místa), lze využít §7 zákona o veřejném pojištění, které říká, že stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonných podmínek. Za osobu pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.