Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

08.10.2017

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o radu k PPM.
Chtěla bych nastoupit na mateřskou s prvním dítětem dne 31.12.2017. Pracuji a platím všechna pojištění od konce VŠ studia - cca od roku 2011. V posledních letech se pohybuji na volnější noze a měla jsem různé příjmy: z různých DPČ, zaměstnání i DPP.
Z těch trvalejších a zároveń aktuálních příjmů jde v období 5/2015-12/2017 o šest navazujících DPČ u jednoho zaměstnavatele, a dále nyní od 7/2017 také pracuji na zkrácený zaměstnanecký poměr se smlouvou na 3 roky.
Chci se zeptat:
1. Jak mi vypočítají PPM z těch navazujících DPČ u jednoho zaměstnavatele? Vezmou v úvahu zpětně 2 roky nebo vezmou jen tu poslední "aktuální" smlouvu? Jde mi o to, že jako těhotná nyní pracuji méně, vykazuji málo hodin (ačkoliv je to přes tu hranici 2500 Kč), a proto mám obavu, že příspěvek z PPM jen z té poslední smlouvy bude velmi nízký.
2. V tom zaměstnání, kde mám 0,4 úvazek HPP, budu v den nástupu na mateřskou pracovat jen 183 dnů (7-12/2017). Bude mi přesto z tohoto zaměstnání náležet PPM, když předtím jsem byla roky pojištěna jinde (z jiných příjmů z DPČ)?
3. Pokud bych např. na listopad a prosinec 2017 uzavřela ještě jinou DPČ nebo pracovní poměr, bude mi z toho plynout nárok na PPM?

Předem vám děkuji za radu a objasnění. Zatím mám z celé situace pocit, že ačkoliv je za mě pojištění celé roky trvale odváděno, tak že v době mateřství na tom budu finančně moc špatně. Hezký den,

Vážená paní,

základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
Vykonává-li osoba více zaměstnání současně, popř. zaměstnání a SVČ, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěna z každého z těchto zaměstnání (pojištěných činností).
V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Splňuje-li pojištěnec ve všech zaměstnáních podmínky pro pobírání např. nemocenského, náleží mu nemocenské ze všech zaměstnání. Dávka se ovšem vyplácí
ze všech zaměstnání (pojištěných činností) jen jednou. V každém zaměstnání se samostatně zjistí denní vyměřovací základ, poté se sečtou, provede se redukce pomocí redukčních hranic a procentní sazbou se vypočítá výše dávky.

ad 1) ano. z pohledu účasti 270 dnů na nemocenském pojištění se bude přihlížet ke všem DPČ. Podle § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění se bude na vaše zaměstnání pohlížet jako na navazující zaměstnání. Uzavřel-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. Ustanovení věty první platí obdobně pro ostatní pojištěnce, pokud jejich další zaměstnání je zaměstnáním stejného druhu jako předchozí zaměstnání. Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Ad2) Z tohoto zaměstnání Vám nebude náležet PPM. Pokud však by bylo možné v posledních dvou letech dopočítat až do celkového počtu 270 dnů účasti na nemocenském pojištění z jiného souběžného zaměstnání, pak by Vám i v tomo zaměstnání mohl vzniknout nárok na PPM.

Ad 3) Ne. z důvodu výše uvedených.

Více informací na call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění i pro konkrétní osoby, neboť mají k dispozici Vaše konkrétní údaje (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství): 800 050 248.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.