Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

03.10.2017

Dobrý den,
měla bych dotaz.
V červenci 2017 mi skončil 3letý RPna první dítě. Manžel od května 2017 podniká- neplatí žádné zálohy na nemocenské pojištění. Já jelikož je v našem městě a jeho blízkém okolí problém najít práci takovou, aby vyhovolala mým potřebám a potřebám syna ohledně školky, byla jsem nucená nahlásit se na UP a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Už se o další mimi snažíme, chtěla bych se tedy zeptat, jak to bude s PPM?- to si myslím že nárok nemáme... Budu si moct zvolit alespoň výši RP nebo dostanu automaticky variantu 4 letou?

Moc děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Vážená paní,

peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nahrazující příjem a náležící při splnění stanovených podmínek pojištěncům. Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je účastna pojištění, tzn. žena i muž.

Všeobecnou podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má především těhotná pojištěnka nebo pojištěnka, která dítě již porodila.
Druhou podmínkou je doba účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
Dávka náleží také po zániku pojištění, jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v ochranné lhůtě. Ta činí u žen, kterým pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, pak ochranná lhůta činí jen tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění. V ostatních případech se vztahuje na pojištěnce ochranná lhůta 7 kalendářních dnů.
Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství, tj. doba, po kterou dávka náleží, začíná nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (nástup si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. nejpozději však počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu). Činí 28 týdnů u pojištěnky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá.
U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí
U pojištěnce, který převzal dítě do péče – na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě písemné dohody – činí podpůrčí doba 22 týdnů. Pokud tento pojištěnec pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby náleží peněžitá pomoc v mateřství, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje (den převzetí dítěte do péče a den porodu) a podpis matky dítěte musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění, tj. OSSZ. Lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte. Do podpůrčí doby pojištěnce, který pečuje o dítě, se však započítává také doba poskytování peněžité pomoci v mateřství matce s výjimkou doby od porodu do konce 6. týdne po porodu.
Podle mého názoru výše uvedené podmínky nesplníte, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevznikne.
V případě, že byste byla zaměstnaná a nevznikl by Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, vznikl by Vám nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem (6 týdnů před narozením dítěte do uplynutí 6 týdnů od narození dítěte). Pak byste mohla volit rychlejší variantu rodičovského příspěvku než jen čtyřletou variantu.
Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.