Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM

06.10.2017

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu. Jsem na rizikovém těhotenství, bohužel nezaměstnaná. V posledních dvou letech jsem pracovala takto:
AK Frenštát - operátor ve výrobě - 18.1.2016 - 17.1.2017
Úřad práce - 18.1.2017 - 30.4.2017
Caffe Fortissimo Frenštát - 1.4.2017 - 10.6.2017

Po nástupu do posledního zaměstnání jsem otěhotněla. Vzhledem k tomu, že mé těhotenství bylo rizikové musela jsem nastoupit na nemocenskou ke dni 12.5.2017. Bohužel mě ve zkušební době propustili. A jsem tedy na nemocenské. Předpokládaný termín porodu mám 6.1.2018.
Zajímá mě jestli tedy budu mít nárok na mateřskou PPM ??
Dále bych se chtěla zeptat :
Kdyby nárok na PPM nebyl, mohl by na PPM nastoupit manžel??
Jaké jsou podmínky k nástupu manžela na PPM??
Manžel pracuje totiž sezoně a vypadá to, že bude od 1.10.2017 do 1.2.2018 na úřadu práce. V předcházejících několika letech byl zaměstnaný nepřetržitě.
Můžu si zvolit délku rodičovského příspěvku??
Když půjde manžel na PPM co bude se mnou? Mám jít na úřad práce? Jde PPM přepsat později zpět na mě?? A když se manžel bude chtít vrátit do zaměstnání musí mít jiného zaměstnavatele nebo stačí jiná pracovní pozice?
Mám nárok na porodné když náš měsíční příjem v době od 1.10.2017 - 1.2.2018 nepřesáhne 18000 Kč??
Nebo můžu nastoupit na nemocenskou související s porodem??

Děkuji s pozdravem

Dobrý den,
aby Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak kromě podmínky dostatečně dlouhé doby účasti na nemocenském pojištění (kterou splňujete), musíte také splnit podmínku nástupu na dávku době trvání pojištění a nebo v ochranné lhůtě. Vaše ochranná lhůta je ale jen tak dlouhá, jak bylo dlouhé poslední pojištění (tedy stejně jako Vaše poslední zaměstnání)
Podle informací, které uvádíte, nebudete tedy již mít Vy nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) zákona o nemocenském pojištění). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Otec musí tyto podmínky splňovat ke dni narození dítěte. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda však musí být uzavřena na dobu alespoň 7 po sobě následujících dní. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu. Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo na www.cssz.cz a rodný list dítěte.
Pro dohodu o předání dítětem péče otce neexistuje formulář, lze ji tedy sepsat volnou formou. Je nutné přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte, rodný list dítěte nebo oddací list.
Během doby, kdy bude otec pobírat PPM, nesmí vykonávat to zaměstnání, z jehož nemocenského pojištění je PPM čerpána (v zaměstnání otec bude čerpat rodičovskou dovolenou). Otec může uzavřít jinou pracovní smlouvu (a to i u stejného zaměstnavatele, avšak na jinou pracovní pozici, než má uzavřen původní pracovní poměr. Může uzavřít i nějakou z dohod (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), opět pouze na jiný druh práce, než má uzavřenu pracovní smlouvu.
Pokud tedy otec ale nebude zaměstnán v době narození dítěte, tak také, dle mého názoru nevznikne nárok na čerpání PPM.
Abyste mohla volit délku rodičovského příspěvku (dle aktuálně platného zákona), musíte alespoň čerpat nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem. To je věc Vašeho ošetřujícího lékaře, aby Vás nechal v pracovní neschopnosti až do konce šestinedělí.
Pro posouzení nároku na porodné je rozhodující příjem rodiny. Ten se počítá jako průměr z předchozího kalendářního čtvrtletí.
Do limitu příjmů se přitom počítají nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání (čisté, tj. po zaplacení daní a pojistného), ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti či třeba důchody. Pokud tedy porod nastane v lednu, budou se posuzovat příjmy za období říjen - prosinec 2017.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.