Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM při pojištění v zahraničí

02.10.2017

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na informace ohledně mateřské dovolené a rodičovského příspěvku. Popíši svoji situaci:

Po fakultě výtvarných umění jsem odcestovala do Itálie a již dva roky pracuji zde, jako au-pair, přesto se smlouvou, daně odvádím Italskému státu.

Nyní jsem ve čtvrtém týdnu těhotenství. Otěhotněla jsem přesně v době, kdy mi také končila smlouva v práci, nyní mám nárok v Itálii na podporu v nezaměstnanosti a teoreticky také nějakých 5 týdnů mateřské dovolené. Přesto příspěvky jsou tak minimální, že by mi nedovolily pokrýt ani nejnutnější životní náklady na bydlení a stravu pro mě samotnou, natož pro děťátko.

Přemýšlím o návratu do Čr, kde jsem však pracovala maximálně brigádně. Sociální pojištění si neplatím, zatímco zdravotní ano. Trvalý pobyt mám stále v Čr.

Mám ve svém případě nárok na mateřskou dovolenou či rodičovský příspěvek? Případně na jak dlouhou dobu a kolik? Kde je možno se více informovat a zažádat si o něj?

Velmi děkuji za pomoc a odpověď, přeji pěkný den,

Dobrý den,
poskytování peněžitých dávek v mateřství, které náležejí z pojistného systému některého členského státu EU, se řídí právními předpisy toho členského státu EU, kde je osoba účastna pojištění na sociální zabezpečení. Vykonává-li osoba výdělečnou činnost, ze které je v rámci pojištění na sociální zabezpečení také účastna pojištění pro případ peněžitých dávek v nemoci a mateřství (v České republice je takovým pojištěním nemocenské pojištění), může jí při splnění podmínek stanovených národními předpisy vzniknout nárok na peněžité dávky v mateřství (v České republice se jedná o dávku s názvem „peněžitá pomoc v mateřství“). Pro nárok na peněžité dávky v mateřství
tak není rozhodné místo otěhotnění či přechodný pobyt v zahraničí (např. dovolená) a nakonec ani státní příslušnost žadatele, ale právě účast na pojištění pro případ peněžitých dávek v mateřství v konkrétním státě. Ve většině členských států EU je jednou z podmínek pro získání nároku na peněžitou dávku v mateřství splnění potřebné doby pojištění (mezi těmito státy je i Česká republika). Nezíská-li osoba potřebnou dobu pojištění v jednom členském státě, je možné připočíst k této době i doby pojištění získané v jiných členských státech EU.
Princip sčítání dob pojištění vychází z čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a je pro všechny členské státy EU (a státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko) přímo závazný. Aby bylo možné dobu účasti na pojištění z jednotlivých států vzájemně sčítat, musí se jednat o stejný druh pojištění, tj. o pojištění pro případ peněžitých dávek v nemoci a mateřství.
Nárok na peněžitou dávku v mateřství se primárně řídí legislativou státu pojištění, tedy nikoli podle českých právních předpisů. V určitých případech však lze uvažovat o nároku na českou PPM i v případě, že osoba nevykonávala v České republice žádnou výdělečnou činnost. Takový nárok ovšem vznikne za specifických podmínek, kterými jsou účast na pojištění pro případ peněžitých dávek v nemoci a mateřství v jiném členském státě EU po dobu alespoň 270 dnů v období 2 let před předpokládaným dnem porodu (může být splněno i účastí na pojištění ve více členských státech za sebou), ukončení tohoto pojištění, registrace na Úřadu práce ČR a získání podpory v nezaměstnanosti a nakonec trvání ochranné lhůty z tohoto skončeného pojištění ke dni nástupu na mateřskou. Trvání ochranné lhůty se posuzuje dle českých právních předpisů. Takový postup vyplývá z čl. 11 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a z judikatury Evropského soudního dvora. Bez konkrétní znalosti Vaší situace nemohu nijak odhadnout, zda byste mohla spadat pod tento případ, je třeba se obrátit na příslušnou pobočku české správy sociálního pojištění.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.
Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také v případě, když ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Pokud budete tedy o dítě pečovat v ČR, pak Vám nárok na rodičovský příspěvek vznikne, o tento je třeba žádat na úřadu práce příslušném dle místa trvalého pobytu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.