Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou a těhotenství

30.08.2017

Vážené dámy a pánové,

potřeboval bych poradit, jak má postupovat moje budoucí snacha,

když je těhotná v 3 měsíci a koncem listopadu jí končí pracovní smlouva.

Děkuji předem za Vaši radu.

S pozdravem

Dobrý den.
Pokud byl sjednán pracovní poměr na dobu určitou, skončí sjednaným dnem, i když je zaměstnankyně těhotná.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů; pokud trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Pokud alespoň počátek 8. týdne před očekávaným dnem porodu bude spadat do ochranné lhůty, pak bude Vaše snacha mít v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na peněžitou pomoc v mateřství z bývalého zaměstnání z titulu ochranné lhůty. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předloží bývalému zaměstnavateli. Výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání.
Pokud nastoupí do nového zaměstnání, pak za splnění výše uvedených podmínek, bude mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nového zaměstnání.
Pokud by byla Vaše budoucí snacha uznána práce neschopnou za trvání pracovního poměru nebo ve lhůtě 7 kalendářních dnů od jeho skončení, bude jí náležet nemocenské, a to od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Pokud bude pracovní neschopnost trvat po celou dobu těhotenství, ukončí jí lékař ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, tj. 6-8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Pokud by snacha nesplňovala podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ukončil by lékař pracovní neschopnost zpravidla 6 týdnů po porodu. Nemocenské poskytované od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem.
Bližší informace o dávkách nemocenského pojištění naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – www.cssz.cz, pro orientační výpočet dávek můžete použít kalkulačku na http://www.mpsv.cz/cs/13622.
Pokud by snacha nenastoupila do nového zaměstnání a nebyla v pracovní neschopnosti, můžete se evidovat u úřadu práce. Evidovat se u úřadu práce je právem, nikoli povinností. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2017 tedy maximálně 15 660 Kč).
Pokud by snacha nesplnila podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani nemocenské v souvislosti s porodem, může pobírat rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Bližší informace o rodičovském příspěvku a dalších dávkách státní sociální podpory naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2; nebo je obdržíte na příslušném pracovišti úřadu práce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.