Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Obrana proti exekuci

31.08.2017

Dobrý den, matka je výlučným vlastníkem domu, ve kterém žije s manželem (naším otcem). Otec propadl závislosti na nakupování spojeném se soutěžemi. Prodal již pozemek v BSM, druhý pozemek je opět výlučně matky. Matka chce odvrátit možnost budoucí exekuce na její majetek vlivem manželova rozmařilého chování. Na pozemek máme já a můj bratr zřízeno břemeno služebnosti. V případě darování obou nemovitostí mám následující otázky :
1. U pozemku zanikne břemeno služebnosti automaticky změnou osob oprávněných na povinné ?
2. Je možné do darovacích smluv vložit současně břemeno užívání pro naši matku ?
3. Je darování dostatečná ochrana před exekucí ?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Pokud je Váš otec skutečně závislým, je na místě zvážit odbornou lékařskou či psychologickou pomoc.
Samozřejmě je třeba ochránit i majetková práva Vaší matky, a to nejen ve vztahu k předmětným nemovitým věcem.
Doporučuji zvážit úpravu společného jmění manželů (zúžení společného jmění manželů, režim oddělených jmění) a zveřejnění předmětné listiny v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu. Při případné exekuci je totiž exekutor povinen vycházet z obsahu takovéto listiny, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do uvedeného seznamu (§ 42 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění).
Dle vzniku a povahy dluhu je třeba zjistit, zda předmětné dluhy jsou součástí společného jmění či nikoli. Dle § 710 občanského zákoníku jsou součástí společného jmění dluhy převzaté za trávní manželství, se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno (§ 732 cit. předpisu).
Pokud předmětné nemovité věci jsou ve výlučném vlastnictví Vaši matky a nespadají do společného jmění manželů (tj. nabyla je např. dědictvím nebo darem), pak by tyto neměly být pro výlučné dluhy Vašeho otce postiženy.
Pokud se Vám rozhodne nemovité věci darovat a máte k darované věci zřízenou osobní služebnost, pak tato dle převažujícího výkladu zanikne splynutím (§ 1993 odst. 1 cit. předpisu). V případě, že je osobní služebnost evidovaná v katastru nemovitostí je nutné podat návrh na vklad výmazu služebnosti z katastru nemovitostí. U ostatních služebností platí, že spojením vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě služebnost nezaniká (§ 1301).
Do darovacích smluv lze vložit služebnost pro Vaší matku.
Jak vyplývá z výše uvedeného, bez bližších informací nelze říci, zda-li by uvedené nemovité věci v exekuci vůbec mohly být postiženy. Za předpokladu, že ano, pak je darování dostatečnou ochranou. K darování musí samozřejmě dojít před zahájením řízení, ve kterém by mohly být nemovité věci postiženy a nesmí se jednat o účelové zbavování majetku; jinak by bylo možné domáhat se neúčinnosti takového převodu ve smyslu § 589 a násl. občanského zákoníku.
Váš dotaz přesahuje zaměření naší poradny, proto Vám doporučuji se v podrobnostech obrátit na advokáta; ve věci úpravy společného jmění pak na notáře. Můžete využít také jinak zaměřenou právní poradnu, např. v otázce exekucí poradnu Exekutorské komory – www.ekcr.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.