Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do práce a kojení

30.08.2017

Dobrý den,
prosím poraďte už nevím kam dál...
Jsem matkou 4,5 měsíční holčičky a z důvodu finančního zajištění rodiny se musím navrátit do práce. Můj partner je o čtyři roky mladší a ještě studující, já naopak jsem pracovala šest let ve firmě Continetal z toho pět na pozici týmového předáka. Tato pozice byla měsíčně placená částkou dosahující 25000Kč. Proto jsme se domluvili, že partner si vezme individuální studium a půjde na rodičovskou (což už jsme úspěšně vyřídili) a já se navrátím do práce.
Bohužel teď nastala ta situace kvůli které vám píšu. Jsem plně kojící - proto se nemohu vrátit do třísměnného provozu (ranní, odpolední, noční). Zaměstnavatel (Continental - společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, který zaměstnává víc jak 2500 zaměstnanců) pro mne nemá pracovní zařazení v mé platové třídě na jednosměnném provozu. I když jsem zaměstnavatele informovala o mém brzkém návratu už v době těhotenství, tak mi nebyl a není za celou tu dobu schopen zajistit práci na jednosměnném provozu ve stejné platové třídě. Bylo mi ovšem nabídnuto místo o tři platové třídy níže. (ano, při mých zkušenostech,pětileté praxi a pracovního know how) Byla mi nabídnuta práce operátora, s tím že, rozdíl mezi platy mi bude vyplácen státem - tzv. vyrovnávacím příspěvkem. Moje zklamání je ovšem v tom, že vyrovnávací příspěvek nepokrývá rozdíl mezi platy, ale pouze přispívá. Prakticky je to tak, že můj denní vyměřovací základ je 833 Kč, když jej vynásobím 20 odpracovanými dny za měsíc - činí to 16660 Kč - jako plat operátora budu mít přibližně 15000 Kč - takže stát mi vyplatí jenom rozdíl mezi těmito částkami - tedy 1660 Kč. A já tak přijdu zkrátka o 8340 Kč!!! Samozřejmě, že v době kdy budu na dovolené nebo na nemocenské, tak mi vyrovnávací příspěvek za tyto dny poskytován nebude - takže se může stát že budu mít ještě méně peněz. Kdybych dala výpověď tak na ÚP pak budu dostávat podporu v nezaměstnanosti z platu operátora.
Nenapadlo mne, že když jsem první tento případ kojící matky, která se vrací po mateřské do práce, tak že dopadnu takto. Jsem zoufalá, nevím kam dál. Jednání se mnou ze strany zaměstnavatele by jsem popsala jako nechutné - lžou, podvádějí,manipulují. Nějaké pochopení mé situace vůbec nepřichází v úvahu - na mou otázku se slzami v očích "Co bych podle vás měla dělat?" Mi bylo řečeno, že mám zůstat u malé do tří let jejího věku jako každá jiná matka.
Jsem teď ve stresu a bojím se, že ztratím mléko, Kdybych jejich nabídku nepřijala, tak by se mnou byl rozvázán pracovní poměr a já bych na ÚP dostala ještě menší státní podporu.
Ještě jednou prosím, poraďte.
Předem děkuji za Vaši odpověď,

Dobrý den, Vážená paní,
chcete se vrátit do práce ihned po mateřské dovolené.
V takovémto případě povinností zaměstnavatele je zaměstnat vás v souladu s vaší pracovní smlouvou a zde bývá často problém. Nejdůležitější z pracovní smlouvy je druh práce. Druh práce může být v pracovní smlouvě uveden velmi úzce, konkrétně, tj. nelze z jinou prací zaměnit, což pak je jasné, že žena při návratu z mateřské dovolené (MD) má nárok na toto konkrétní místo. Druh práce však může být v pracovní smlouvě uveden také velmi široce, tj. tak, že pod označení druhu práce se tzv. vejde hodně druhů pracovních činností a toho pak zaměstnavatele vlastně využijí, ale pořád jsou v souladu s ust. § 47 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) podle kterého platí, že nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

V dotaze neuvádíte, jak zní vaše pracovní smlouva, ale mohu se domnívat, že v pracovní smlouvě máte jako druh práce uvedeno – týmový předák a tato práce zřejmě byla vykonávána v třísměnném pracovním režimu.
Vzhledem k tomu, že jste zaměstnankyně – žena do konce 9 měsíce po porodu, kojící matka, musí zaměstnavatel respektovat ustanovení § 239 ZP, popřípadě vyhl. č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) .
Pokud zaměstnankyně (těhotná, kojící nebo do konce 9. měsíce po porodu) koná zakázané práce dle § 238, je zaměstnavatel povinen ji převést na jinou vhodnou práci, při níž může dosahovat stejného výdělku jako při práci, kterou vykonávala doposud. Toto ustanovení má speciální povahu vůči § 41 odst. 1 písm. c), který upravuje povinnost převedení na jinou práci v těchto případech bez ohledu na výši výdělku na nové pozici. To znamená, že se nejedná o práce zakázané pro zaměstnankyně těhotné, kojící nebo do konce 9. měsíce po porodu.

V případě, že zaměstnankyně (aniž by to zavinila) bude po tomto převedení dosahovat nižšího výdělku, bude mít nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ze systému nemocenského pojištění. Pravidla pro poskytování tohoto příspěvku, tj. podmínky nároku, podpůrčí dobu a výpočet výše příspěvku, upravují § 42 až 44 zákona o nemocenském pojištění.

Zaměstnavatel je dále povinen vždy vyhovět žádosti těhotné zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci. Pokud by takovou práci neměl, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnankyně by měla nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
Proto zaměstnavatel hledá vaše pracovní uplatnění tak, aby byla respektována uvedená ustanovení o vytvoření zvláštních pracovních podmínek, ale nedokáže najít pro vás takovou práci, aby byly splněny zvláštní pracovní podmínky i dosavadní způsob odměňování. Právě pro takovéto případy je tu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (VPTM), který upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Bohužel VPTM je nemocenskou dávkou (jako je nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství) a při výpočtu se vychází z denního vyměřovacího základu, který je dále redukován, jak jste si již zjistila.
Cituji ze zákoníku práce:
㤠239
(1) Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí.

(3) Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu.“
Dále cituji k přestávkám na kojení:
„Přestávky ke kojení

§ 242
(1) Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.
(2) Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku.
(3) Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.“

V závěru vašeho dotazu uvádíte, že:…. kdybyste nabídku zaměstnavatele nepřijala, tak by s Vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr a na úřadu práce byste dostala nižší podporu v nezaměstnanosti.
K tomuto uvádím, možné varianty řešení:
• Nabídku přijmete na určitou dobu (např. do 1 roku věku dítěte) a pak se vrátíte na svoji původní práci;
• Máte-li nápad, jak jinak by šel váš návrat do práce vyřešit, zkuste jej zaměstnavateli přednést a dohodnout se jinak.
• nabídku zaměstnavatele nemusíte přijmout, můžete vzít svůj požadavek nástupu do práce zpět a můžete požádat o rodičovskou dovolenou, a to až do 3 let věku dítěte a vedle toho si můžete najít práci u jiného zaměstnavatele, kde by šla skloubit práce i kojení dítěte.

K ukončení pracovního poměru uvádím, že výpovědní důvod na straně zaměstnavatele není dán (ale musel by váš případ zkoumat na základě listinných podkladů). Takže by přicházela v úvahu jedině dohoda o ukončení pracovního poměru a tu nejste povinna podepsat.

Chápu vaši nelehkou situaci, ale věřím, že nakonec řešení společně se zaměstnavatelem naleznete.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.