Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Navazující mateřská dovolená

20.08.2017

Dobrý den, nyní jsem na MD do tří let věku mého dítěte (do 28.7.2018). Kdy přesně bych musela nastoupit do práce? Je to 29.7. nebo až od 1.9.2018?
Plánujeme druhé dítě a nevím přesně, jak si naplánovat těhotenství, abych nepřišla o peněžitou pomoc v mateřství (= mateřskou)? Dostávám totiž protichůdné informace. Jedni mi říkají, že po ukončení MD musím znovu v práci odpracovat min. 270 dní, abych měla nárok na mateřskou a jiní tvrdí, že to není pravda, když jsem stále vlastně zaměstnanec a mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou (před MD jsem pracovala 7 let ve stejné firmě, ze které jsem pak odešla rovnou na MD). Musí se tedy druhé dítě narodit do července 2018, abych plynule přešla na další MD nebo zda stačí být těhotná a porodit 6 týdnů po červenci (max. do 8.9.2018 ), nastoupit tak na další mateřskou dovolenou a brát peněžitou pomoc v mateřství (z čeho se bude počítat?), abych se nemusela již vracet do práce?
V dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost držet mi pracovní místo max. tři roky, že? Jak by to ale bylo, kdybych nestihla porodit dítě do 8.9.2018, ale narodilo by se třeba až v listopadu? To bych do práce musela nastoupit, i když bych už byla těhotná? A co když by pro mě neměl zaměstnavatel místo? Moje původní pracovní pozice je totiž obsazená... Když bych ale byla těhotná, ze zákona mě nesmí vyhodit ani pro nadbytečnost, že?? Ale může mi snížit plat, než jaký jsem brala před MD a dát mi "podřadné" místo v kanceláři?? Jde mi o to, z čeho by se mi pak počítala peněžitá pomoc v mateřství a kolik vlastně musím odpracovat dní, abych nepřišla o peněžitou pomoc v mateřství? Počítala by se pak z původního platu nebo z toho nového, sníženého? A má na to vůbec zaměstnavatel právo, aby mi snížit plat?
Nevím ani, jak bych se měla eventuálně postavit k nabídce, abych se už do práce nevracela a prodloužila si MD třeba na 3 roky a několik měsíců... neztrácí tak zaměstnavatel ze zákona povinnost držet mi místo? Nerada bych přišla o možnost vrátit se zpátky do práce po druhém dítěti a pokud by místo nebylo, tak alespoň o odstupné jen kvůli tomu, že bych si první MD měla prodlužovat o několik měsíců. To bych raději na těch pár měsíců do práce nastoupila, ale samozřejmě nechci mít snížený plat. Prosím o radu a odpověď, moc děkuji.

Dobrý den,
rodičovská odvolená je pracovní volno, které Vám zaměstnavatel udělil na základě Vaší žádosti, na dobu dle žádosti, nejdéle lze rodičovskou dovolenou čerpat do dne, kdy dítě dosáhne tří let věku. Následující pracovní den (případně následující pracovní směnu) byste měla nadále pracovat v souladu se svou stále platnou trvající pracovní smlouvou. Jestliže je prvním pracovním dnem u Vašeho zaměstnavatele 30. 7. 2018, měla byste opětovně začít pracovat ten den.

Aby Vám i u druhého těhotenství vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, není nutno fyzicky odpracovat pro zaměstnavatele vlastně nic, stačí mít existující pracovní poměr, je naprosto běžné, že se mateřské a rodičovské dovolené "řetězí" a matka se do práce nevrátí několik let. Abyste tedy nemusela vůbec řešit nic týkající se Vašeho případného návratu do zaměstnání, je třeba, aby nástup na další mateřskou dovolenou (tedy den mezi počátkem osmého a počátkem šestého týdne před plánovaným termínem porodu - dle Vaší volby) byl nejpozději v den skončení rodičovské dovolené. Není třeba tedy porodit, ale být v takovém stupni těhotenství, kdy již budete opět na mateřské dovolené. V tomto případě se výše peněžité pomoci v mateřství bude odvíjet od příjmu dosahovaného před prvním mateřstvím.

Další možností, která může nastat je stav, kdy budete v červenci již těhotná, ale do nástupu na mateřskou dovolenou Vám bude nějaká doba ještě zbývat. V ten okamžik nastupují tři varianty:
1) Vrátíte se do práce, budete pracovat v souladu s Vaší pracovní smlouvou. Zaměstnavatel Vám nemusí v době čerpání rodičovské dovolené držet Vaši pracovní pozici, ale musí Vás po jejím skončení zaměstnávat v souladu s pracovní smlouvou. To znamená zejména dohodnutým druhem práce a v dohodnutém místě výkonu práce. Nemůže Vám tedy přidělit jinou práci, která by neodpovídala Vaší pracovní smlouvě. Pokud takovou práci nemá a nedohodnete se na žádné změně pracovní smlouvy, jde o překážku na jeho straně a měl by Vám až do skončení takové překážky (nebo až do nástupu na mateřskou dovolenou) platit náhradu mzdy. Propustit pro nadbytečnost, i kdyby existovala, by Vás z důvodu Vašeho těhotenství totiž nemohl. Pokud byste pracovala, počítala by se Vaše peněžitá pomoc v mateřství z dosahované mzdy. Její výše musí odpovídat Vaší práci, pokud je výše mzdy součástí Vaší pracovní smlouvy, nelze se od její výše jednostranně odchýlit.
2) Do práce se nevrátíte, protože Váš ošetřující lékař usoudí, že není vhodné, abyste pracovala a vystaví Vám neschopenku. Neschopenku jen odevzdáte svému zaměstnavateli a až do nástupu na mateřskou dovolenou (nebo do ukončení pracovní neschopnosti, pokud se tak lékař rozhodne) budete dostávat nemocenské, pak přejdete na dávky peněžité pomoci. Výše peněžité pomoci se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím. Čerpání dávek nemocenského se na výši peněžité pomoci nijak neodrazí. Tato varianta má úskalí v tom, že u pracovní neschopnosti, byť z důvodu rizikového těhotenství, musí lékař určit pevně léčebný režim, tedy v takovém případě vypisuje vycházky. Má to ale významný smysl v případě, že Vám do mateřské dovolené bude zbývat pár týdnů a tak bude lepší, abyste je trávila v klidu doma. Rozhodující slovo ale má v tomto případě ošetřující lékař.
3) Do práce se nevrátíte, protože se dohodnete se zaměstnavatelem na neplaceném volnu až do nástupu na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatele nic nenutí takové Vaší žádosti vyhovět, ale protože Vám stejně nemůže dát výpověď, tak většinou s takovou žádostí nemá problém. I jemu to řeší problém, jak naložit s těhotnou zaměstnankyní, kterou by měl zaměstnávat, ale která brzy opět zaměstnání opustí. Výše peněžité pomoci se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím.

Protože někdy člověk míní a příroda si dělá, co chce, je také nutno počítat i s variantou, že v době ukončení rodičovské dovolené těhotná nebudete. V takovém případě se budete vracet do práce, jako každý jiný zaměstnanec. Platí totéž co je výše uvedeno u varianty návratu do práce v těhotenství. Musí být vše dle pracovní smlouvy. Je zde pouze ten rozdíl, že by Vám mohl zaměstnavatel dáte výpověď pro nadbytečnost. Taková nadbytečnost by ale musela skutečně existovat. Zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem krozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách. Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být splněny následující podmínky:
Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést
Mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost
Bylo již mnohokrát judikováno, že přijetí jiného zaměstnance na totéž místo na dobu neurčitou, nevytváří nadbytečnost a zaměstnavatel by tak legálnost výpovědi neustál. Jde ale o situaci, kdy byste u soudu napadla žalobou neplatnost výpovědi.
Pokud budeme uvažovat o situaci, že by výpověď byla dána platně, počala by Vaše výpovědní doba běžet od 1.8 2018 (pokud by zaměstnavatel stihl doručit Vaší výpověď ještě v červenci - poprvé Vám ji může doručit až 29.7.) a pracovní poměr by tak končil v září. Po tuto dobu by Vás musel zaměstnavatel zaměstnávat v souladu s pracovní smlouvou a nebo Vám platit náhradu mzdy za překážku na své straně. Pokud by Vám výpověď doručil až v srpnu, výpovědní doba by skončila v říjnu. Po skončení pracovního poměru by Vám vznikl nárok na odstupné ve výši tří průměrných měsíčních výdělků. Pokud byste v období běhu výpovědní doby otěhotněla, výpovědní doba by se tak zastavila a neběžela by po všechny ochranné doby, tedy v době těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené. V době, kdy byste mezi rodičovskou dovolenou a mateřskou dovolenou čerpala řádnou dovolenou, by výpovědní doba opět běžela. Po započetí rodičovské dovolené by se opět zastavila. Má tedy význam nechat běžet výpovědní dobu a neuzavírat dohodu o skončení pracovního poměru, protože se tak prodlužuje šance na vznik nároku na další peněžitou pomoc v mateřství.

V případě, kdy by zaměstnavatel s Vámi dohodl neplacené volno (ať byste byla těhotná nebo nebyla), tak to nic nemění na nároku na odstupné. I v době, kdy byste byla na neplaceném volnu, tak Váš pracovní poměr trvá a pracovní smlouva platí. Jediné, v čem by byl rozdíl, pokud byste nebyla těhotná a dostala výpověď pro nadbytečnost, neměla byste nárok na náhradu mzdy ve výpovědní době, protože byste byla na neplaceném volnu. V těhotenství byste výpověď nemohla dostat ani při neplaceném volnu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.