Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená a mateřská dovolená

10.08.2017

Dobrý den,

měla bych na Vás následující dotazy.

Jsem těhotná a na MD bych měla nastoupit nejpozději 14.9.2017 (termín porodu je 26.10.2017). Zjistila jsem, že mi příští rok vznikne nárok na dovolenou na zotavenou za kalendářní rok (u nás je to 25 dní), o jejíž čerpání však musím zaměstnavatele požádat tak, aby bezprostředně navazovalo na konec MD, tj. ještě před nástupem na RD. V mém případě bude MD trvat do 28.3.2018 (podmínka 60 pracovních dní bude splněna, vychází to na 63 dnů, včetně jednoho státního svátku). Čili v březnu požádám zaměstnavatele o čerpání dovolené na zotavenou za kalendářní rok 2018 od 29.3.2018 do jejího úplného vyčerpání (mělo by být do 7.5.2018 bez státních svátků) a současně jej požádám o poskytnutí rodičovské dovolené (do konkrétního věku dítěte), a to ode dne následujícího po vyčerpání dovolené na zotavenou (vychází 8.5.2018, což je státní svátek)? Chápu to správně? Byla jsem se na to ptát účetního, ale nějak jsme si nerozuměli. Tvrdil, že mi ji bude krátit.

To mě ale přivedlo k otázce, jak mi počítal nároky na dovolené u předchozích MD a RD. A zjistila jsem následující. U staršího syna jsem to tedy neprocházela. S tím jsem na MD nastupovala v srpnu 2008 a RD mi skončila 5.10.2011. Současně jsem ale již byla těhotná s mladším synem. Od 6.10.2011 jsem začala čerpat MD a do konce roku mi vznikl nárok na celou dovolenou na zotavenou (od 6.10. do 31.12. bylo 62 směn). Jelikož jsem ale od 1.1.2011 do 5.10.2011 čerpala RD, krátila se mi dovolená o 10,5 dne (od ledna do října to činilo celkem 198 "zameškaných" směn, za prvních 100 se krátila o 1/12 a dále se krátila o 4/12 za zbylých 98 směn). Za rok 2011 mi tak vznikl nárok na 14,5 dne dovolené. V roce 2012 jsem pokračovala v čerpání MD až do 18.4.2012 (opět byla podmínka min. 60 směn splněna; dělalo to 78 směn). Jelikož jsem ale nepožádala o její čerpání bezprostředně po skončení MD (Je to moje hloupost. Nicméně je zvláštní, že mě na tuto možnost účetní neupozornil. Ve skutečnosti jsem totiž dle výplatní pásky čerpala do konce dubna 8 dnů dovolené, což odpovídá zbývajícím pracovním dním tohoto měsíce. Už si to tedy nepamatuji, ale musela mezi námi proběhnout nějaká komunikace na toto téma a je zvláštní, že bych čerpala jen osm dnů, když jsem měla možnost vyčerpat více.), byla mi krácena. V období od 1.5.2012 do konce roku bylo 175 dní "zameškaných" směn. Čili kráceno bylo za prvních 100 o 1/12 a za zbývajících 75 o další 3/12, tj. celkem o 8,5 dne. Za rok 2012 i po krácení za překážky vznikl nárok na 16,5 dne.

A teď k otázce. Jak jsem uvedla, mezi MD a RD jsem čerpala 8 dnů. Na výplatní pásce za duben 2012 mám tedy uvedeno čerpání 8 dní a zůstatek 6,5 dne z roku 2011 a 25 dnů za rok 2012 (ještě před krácením). Když jsem se od 1.9.2014 vrátila do zaměstnání, nenapadlo mě si to zkontrolovat. V průběhu měsíců září, října a listopadu se na výplatních páskách neustále měnily hodnoty staré a nové dovolené. Vím, že jsem za účetním byla. Sama jsem to bohužel moc nestudovala a věřila jsem, že to spočítá správně. Výsledek však byl takový, že na výplatní pásce za prosinec roku 2014 zbylo po vyčerpání 7,5 dne 9 dnů dovolené a víc nic. Přitom bych tam měla mít 6,5 dne za rok 2011, 16,5 za rok 2012 a dalších 16,5 dne za rok 2014 (Od září do prosince to činilo 88 pracovních směn, přičemž jsem čerpala 7,5 dne dovolené. Podmínka min. 60 odpracovaných směn byla tedy opět splněna. Za RD od 1.1.2014 do 31.8.2014 bylo 173 pracovních směn "zameškáno". Proto 25 dnů bylo kráceno o 1/12 za prvních 100 a o další 3/12 za zbývajících 73 dnů, tj. o 8,5 dne. Za rok 2014 mi tedy vznikl rovněž nárok na 16,5 dne dovolené.

Tady možná vznikla ta chyba. Možná účetní zaměnil dovolenou z roku 2012 za dovolenou za rok 2014 (obě činily 16,5 dne) a na tu mou starou úplně zapomněl.

Já se tedy teď chci zeptat, zda mám nějakou možnost ještě tento nárok uplatnit. Lze říci, že se přednostně vždy čerpá dovolená z předchozích let? Že bych tedy tuto starou dovolenou vlastně čerpala přednostně, že jsem v roce 2014 a 2015 vyčerpala starou dovolenou, která mi vznikla v době, kdy jsem byla na MD/RD (to je těch 6,5 dne za rok 2011 a 16,5 dne za rok 2012)? V roce 2014 a 2015 jsem vyčerpala celkem 41,5 dne dovolené - z toho 39,5 dne by připadlo na starou dovolenou a 2 dny na dovolenou za rok 2015. V následujících letech jsem vždy čerpala 25 dnů a letos mám vyčerpáno 11 dnů, přičemž počítám s tím, že zbytek vyčerpám ještě před nástupem na MD. Lze to takto posouvat?

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

Vážená paní,

ad1) dovolená po skončení mateřské dovolené.
Váš názor je naprosto správný. Podle § 223 odst. 1 věty druhé zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce "dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 zákoníku práce (tj. na základě žádosti bezprostředně po skončení mateřské dovolené) před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit."

ad2) Podle mého názoru počítáte nárok na dovolenou správně. Svůj nárok na nevyčerpanou dovolenou můžete. Podle mého názoru pouze nyní do konce srpna.
Podle § 218 zákoníku práce platí, že čerpání dovolené podle § 211 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle předchozího pravidla, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li dále stanoveno jinak. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
Podle mého názoru jste poprvé mohla určit 1.9.2014 čerpání dovolené podle předchozího pravidla a od tohoto dne běží tříletá promlčecí doba, která skončí 31.8.2017.

Doporučuji zaměstnavateli oznámit čerpání dovolené podle uvedeného pravidla či se s ním písemně dohodnout na jiném čerpání.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.