Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Částečný úvazek dle zákona o státní službě

07.08.2017

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené. Jsem v pracovním poměru u Úřadu práce jako sociální pracovnice. Rodičovská dovolená mi končí koncem října. Šla jsem zaměstnavatele požádat o zkrácení pracovního úvazku, vzhledem k tomu, že mám v péči dvě nezaopatřené děti a manžel je často v zahraničí. Bylo mi řečeno, že během mé rodičovské dovolené zaměstnanci ÚP přešli do služebního poměru (já jsem změnu z pracovního poměru do služebního zatím nepodepisovala) a že ve služebním poměru nárok na poloviční úvazek stejně jako v pracovním poměru dle zákoníku práce není (údajně se o něj musí žádat více jak půl roku dopředu před nástupem do zaměstnání). Tyto poloviční úvazky údajně schvaluje vláda a zkrátka je to prý velmi složité vyhovět. Zajímalo by mě, zda je to pravda. Případně jaké mám možnosti a jak se bránit. Jsem v pracovním poměru více jak 15 let, vždy jsem zaměstnavateli vycházela vstříc, na jeho popud jsem si udělala i potřebné vzdělání, mám dlouholetou praxi, proto jsem dosti rozčarovaná z nynějších podmínek... Moc děkuji za vaši odpověď. Hezký den.

Dobrý den,
v první řadě je třeba se vyrovnat s problémem, že uplynuly zákonné lhůty pro žádost o přijetí do služebního poměru a jak to tedy je s Vaším současným pracovním / služebním poměrem. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, se totiž touto otázkou nezabývá, takže jediné, o co se lze opřít, je právní názor sekce pro státní službu ministerstva vnitra, který se, při vědomí neexistence výslovných zákonných řešení některých právních otázek, opírá o základní právní zásady, jako je princip spravedlnosti, princip neminem laedere (nikomu neškodit, nikomu neubližovat), zásada demokratismu, humanismu a právní jistoty. Stanovisko je vedeno snahou o maximální možnou ochranu jak zaměstnanců čerpajících mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, tak zaměstnanců ve služebním nebo pracovním poměru tyto zaměstnance zastupujících. Podle tohoto stanoviska čerpal-li zaměstnanec, který bude žádat o přijetí do služebního poměru, mateřskou nebo rodičovskou dovolenou ke dni 1. července 2015 nebo nastoupil-li zaměstnanec na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou v době mezi 1. červencem a 31. srpnem 2015, počíná lhůta 62 dnů k podání žádosti o přijetí do služebního poměru běžet dnem následujícím po dni ukončení mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené, bude-li čerpána. Podle stanoviska byste tedy měla po ukončení rodičovské dovolené požádat v souladu se zákonem o přijetí do služebního poměru. Podle mého názoru, budete přijata do služebního poměru na dobu určitou a během této doby budete muset složit úřednickou zkoušku.
K otázce úpravy pracovní doby lze hledat odpověď v § 116 zákona o státní službě:
§ 116
Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby
(1) Služební úřad vytváří podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby, zejména rozvržením služební doby včetně stanovení začátku a konce služební doby a pružného rozvržení služební doby, povolováním kratší služební doby, sjednáváním možnosti vykonávat službu z jiného místa a zřizováním školských zařízení za účelem předškolního vzdělávání nebo poskytováním péče o dítě v dětské skupině podle jiného zákona.
(2) Nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán povolí státnímu zaměstnanci pečujícímu o dítě, které dosud nedokončilo první stupeň základní školy, pružné rozvržení služební doby nebo kratší služební dobu; to platí obdobně i pro osamělou státní zaměstnankyni a osamělého státního zaměstnance, kteří pečují o dítě, které dosud nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro státního zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle jiného právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).

Podle mého názoru tedy zákon podmínky, které Váš zaměstnavatel uvádí, nikde stanoveny nemá, jedinou podmínkou je, že kratší služební době nebrání řádné plnění úkolů služebního úřadu. Protože je dle zákona o státní službě postupováno teprve krátkou dobu, není dostatek zkušeností s aplikací právě tohoto ustanovení, ani judikatura v této věci dosud není zásadní.

Pokud byste nepožádala o přijetí do služebního poměru, pokračoval by dle stanoviska ministerstva vnitra Váš pracovní poměr v režimu zákoníku práce. Právní názor k této situaci byl uveden následující:

Podle § 190 odst. 4 zákona o státní službě platí, že nepožádá-li dosavadní zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobu neurčitou, o přijetí do služebního poměru, zanikne jeho pracovní poměr na dobu neurčitou uplynutím 30. června 2017 (tj. ve lhůtě 2 let ode dne, kdy mohl poprvé požádat o přijetí do služebního poměru).

První den lhůty, ve které mohou zaměstnanci, kteří čerpali mateřskou nebo rodičovskou dovolenou ke dni 1. července 2015 nebo kteří na ni nastoupili v době mezi 1. červencem a 31. srpnem 2015, podat žádost o přijetí do služebního poměru, vyplývá z bodu I/i (případná lhůta, jež byla přerušena, se nepovažuje za relevantní). Nepožádá-li dosavadní zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou o přijetí do služebního poměru dle § 190 odst. 4 ve spojení s § 194 odst. 2 zákona o státní službě, zanikne jeho pracovní poměr na dobu neurčitou ve lhůtě 2 let ode dne následujícího po dni ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené, bude-li čerpána.

Mělo by to tedy být tak, že byste měla ještě dva roky mít platný pracovní poměr dle zákoníku práce. Pak by zaměstnavatel měl postupovat dle § 241 odst. 2 zákoníku práce, tedy že by Vaší žádosti o zkrácení úvazku musel vyhovět v případě, že by tomuto nebránily vážné provozní důvody. K tomu, co jsou a co nejsou vážné provozní důvody, již soudy judikovaly naopak mnohokrát a zaměstnavatel by musel být schopen obhájit si takové vážné provozní důvody.
Pokud bude Vaše zaměstnání pokračovat v režimu zákoníku práce, můžete také dostat samozřejmě po návratu z rodičovské dovolené výpověď pro nadbytečnost, jestliže bude mít zaměstnavatel pro tuto situaci zákonné podmínky.

K výše uvedenému je nutno na závěr uvést, že i když jde o stanovisko koordinátora pro státní službu, stále jde pouze o jeden právní názor a nejde o výklad zákona. Právně závazný výklad zákona může v souladu s právním řádem podat pouze soud. Bohužel v poslední době se setkáváme poměrně často s tím, že právě úřady práce (v souladu se zásadou "kovářova kobyla chodí bosa") mají někdy na výklad zákona také velmi specifické názory, takže je třeba počítat s tím, že Váš zaměstnavatel nebude zcela seznámen s těmito stanovisky Ministerstva vnitra. Zdroj, ze kterého jsou čerpány informace můžete nalézt na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanoviska-sekce-pro-statni-sluzbu-pravni-postaveni-zamestnankyn-na-materske-dovolene-a-zamestnancu-nebo-zamestnankyn-na-rodicovske-dovolene-ve-vztahu-k-zakonu-c-234-2014-sb-o-statni-sluzbe.aspx.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.