Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Určení otcovství u umělého oplodnění

27.07.2017

Dobrý den, mám dotaz - jsem bez partnera a chci otěhotnět umělým oplodněním s použitím spermií dárce. Souhlas mi poskytne kamarád, který však nechce být otcem dítěte. Chci se zeptat - podle občanského zákoníku je otcem dítěte muž, který dal souhlas s umělým oplodněním. Lze i přes to muže, který dal souhlas s umělým oplodněním, neuvést do rodného listu dítěte? děkuji

Dobrý den,
je pravda, že nový občanský zákoník napravil chybu původní právní úpravy, kdy sice bylo nezbytné, aby byl dán souhlas "budoucího" otce k umělému oplodnění, ale v případě, že by nedošlo k souhlasnému prohlášení rodičů, tak jej nešlo soudně určit otcem tak, kde nešlo o jeho sperma a nebyl tak geneticky skutečným otcem. Nyní je za otce považován ten, kdo dal souhlas s umělým oplodněním matky. To ale znamená zejména právě to vyřešení vymahatelnosti otcovství, tedy tam, kde by nedošlo k souhlasnému prohlášení a je podána žaloba na určení otcovství, neřeší soud věc testem DNA, ale za otce zapíše muže, který souhlas s oplodněním dal. Vás tedy vlastně nikdo nebude nutit, abyste otce uvedla, pravděpodobně se ani nikdo na matrice a podobně nedozví, že jde o dítě počaté nestandardně.
Nicméně je třeba počítat s tím, že Vy, Váš kamarád i dítě samotné budete již navždy mít možnost podat žalobu na určení otcovství a soud v takovém případě o otci rozhodne poměrně jednoznačně. Dojde tak vlastně ke stejnému výsledku, jako kdybyste od svého kamaráda získala jeho sperma a oplodnění zkusila sama mimo kliniku. I v takovém případě byste jej uvést nemusela, ale v případě sporu by za otce určen byl (tentokrát po testování DNA).
Je pouze třeba počítat s jednou variantou, kdy byste mohla být "nucena" uvést, kdo je otcem dítěte.
Dostane se pravděpodobně do problémů při případné žádosti o nějaké sociální dávky. Vyživovací funkce státu musí samozřejmě nastoupit až po té, co jsou vyčerpány všechny jiné možnosti. Jestliže nebylo otcovství k dítěti určeno, může orgán pomoci v hmotné nouzi na matce požadovat, aby proti muži, který může být otcem dítěte, podala návrh k soudu na určení otcovství a následně na něm uplatňovala nároky na výživné. Pokud nepodnikne příslušné úkony k uplatnění výše uvedených nároků vůči otci dítěte, stanoví zákon bohužel předpoklad, že se matka nadále nepovažuje za osobu v hmotné nouzi.
Orgán pomoci v hmotné nouzi může v této věci požádat o součinnost také pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí s tím, aby s matkou projednali uplatnění nároků vůči otci dítěte. Nejde totiž jen o práva Vaše ale také o právo dítěte na otce a s tím spojená práva.
Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu, nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat.
Jestliže matka samoživitelka požádá o dávky hmotné nouze a u dítěte není uveden otec, je odkázána na oddělení sociálně právní ochranu dětí (OSPOD), které vydá stanovisko, zda neuvedení otce je důvodné či nikoli. Je-li neuvedení otce důvodné, po žadatelce se kromě dalších náležitostí (doložení příjmů, nákladů na bydlení .......) nic nepožaduje.
Dospěje-li OSPOD, že neuvedení otce důvodné není (záleží na posouzení konkrétních důvodů), potom se krátí nějakým procentem částka životního minima matky (cca 20% odpovídající 200 - 250,-Kč). Vyjde-li i po tomto zkrácení nárok na dávku, je tato po dobu 6 měsíců vyplácena. Žadatelka je zároveň vyzvána, aby uplatnila výživné na otci (v případě neplacení přiznaného výživného, exekuci). Jestliže zmíněné neuplatní, dávka je po 6 měsících odejmuta. Orgán pomoci v hmotné nouzi se většinou snaží žadatelkám vyhovět, musí však zkoumat, zda ustanovení zákona byla naplněna, pokud nedojde v šestiměsíční lhůtě k řádnému uplatnění nároků a pohledávek, má se za to, že osoba, není v hmotné nouzi, protože prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.
Z výše uvedeného vyplývá, že úřad Vás v souladu se zákonem nutí otce do rodného listu uvést a vymáhat po něm plnění jeho vyživovací povinnosti, udělat to musí. Důvody, pro které to obojí odmítá musí uvést takové, aby byly uznány za oprávněné a pochopitelné. Je jasné, že když bude uvěřitelně tvrdit, že otce svého dítěte nezná a neví, kdo to je, že nikoho uvést nejde, tak mohou být takové důvody uznány.
Pokud ale varianta, že byste se dostala do hmotné nouze, nepřichází v úvahu, pak se nemá cenu výše uvedeným vůbec zabývat.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.