Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání - změna rozvržení pracovní doby

24.05.2017

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat má-li zaměstnavatel právo dát výpověď bez odstupného pokud matka přicházející po mateřské má ve smlouvě na dobu neurčitou uvedeno následující: Stanovená pracovní doba je 40 hodin - rovnoměrná v jednosměnném provozu. Rozvržení pracovní doby určuje zaměstnavatel vnitřním předpisem.
Před nástupem na MD žena měla smlouvu na neurčito, kancelářská práce, pružná pracovní doba povinná v čase 8:-14:00 hodin a zbytek do těch 40h si mohla rozvrhnout sama. Před návratem mají požadavek takovýto: 7-15:30 jeden týden a druhý týden 11h-19:30h. Takže nevím jestli se to považuje za klasický dvousměn. Tak prosím umožňuje tohle zákon? V podstatě nemají místo momentálně ani na tom dvousměnném provozu, jde o to, že počítají s tím, že žena s takto malými dětmi na to nekývne a nebudou muset dát odstupné. Děkuji
Prosím o neuvedení jména a mailu na webu.

Dobrý den,
Rozumím-li Vašemu dotazu správně, v pracovní smlouvě má žena sjednáno: pracovní doba 40 hodin, rovnoměrná, v jednosměnném provozu s tím, že rozvržení pracovní doby určuje zaměstnavatel vnitřním předpisem, přičemž ve vnitřním předpisu byla stanovena pružná pracovní doba (základní: 8- 14).
Pokud se zaměstnavatel nyní rozhodl vnitřní předpis změnit a rozvrhnout pracovní dobu takto: 1 týden 7-15:30, 2. týden 11-19:30, nic mu v tom nebrání. Zůstává zachováno jak rovnoměrné rozvržení pracovní doby (pravidelně 40 hod. týdně), tak jednosměnný provoz (směny se vzájemně neprolínají).
S novou úpravou pracovní doby je třeba zaměstnance písemně seznámit.
Dle § 241 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění), je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Z výše uvedeného vyplývá, že změna vnitřního předpisu o rozvržení pracovní doby je možná. Zaměstnankyně může s odvoláním na § 241 zákoníku práce požádat o kratší pracovní dobu či jinou vhodnou úpravu pracovní doby s tím, že zaměstnavatel je povinen takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. V případě sporu o existenci vážných protézních důvodů může rozhodnout jedině soud.
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených § 52 zákoníku práce, a to:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.
Odstupné náleží při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52 pím. a)-d) zákoníku práce.
Pokud žena s ohledem na pracovní podmínky nechce do zaměstnání nastoupit, je na místě, aby iniciovala ukončení pracovního poměru.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.