Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zrušení otcovství

25.05.2017

Dobrý den,
mám dotaz , má 19letá dcera má přítele(25let), který před třemi lety bez uvážení podepsal uznání otcovství dítěti své bývalé přítelkyně, které prokazatelně není jeho, v době početí již spolu nechodili. Dohodli se že je to pouze formalita, aby dítě mělo někoho v rodném listě, i bývalá přítelkyně si je vědoma že otcem dítěte není a žádné alimenty po něm nikdy nevyžadovala. Nyní ale chlapec potřebuje do oddlužení doklad že jsou alimenty placeny a bývalá přítelkyně mu toto chce podepsat jen když jí zaplatí alespoň rok, vydírá.
Je možné nějak zrušit otcovství? Chlapec nikdy dítě neviděl, nestýká se s ním ani s jeho matkou a stýkat nebude. Otcovství bylo podepsáno za podivných okolností, chlapec byl v tu dobu léta bezdomovcem, zcela bez prostředků, bylo mu jedno co podepisuje, možná byl i pod vlivem drog nebo opilý. Nyní se chce znovu postavit na nohy, dělá autoškolu, pracuje, vyřizuje se insolvence, je bez návykových látek. Alimenty na dítě které není jeho a nikdy ho neviděl zasáhnou velmi negativně do jeho života i do života mé dcery, žádné vyšší příjmy se u nich nedají předpokládat, chlapec má pouze základní vzdělání a dcera invaliditu 3.st. Těžko si mohou pořídit nějaký společný majetek (dítě jako případný dědic,apod) nehledě na nyní komplikovanou insolvenci, případně může chlapec přijít i o řidičák který potřebuje aby se dostal do práce.
Je možné zrušit toto otcovství? Dítěti jsou 3 roky, DNA by prokázala že otcem není. Děkuji.

Doplnění:
Dobrý den, měla bych ještě jeden dotaz ohledně přítele mé dcery, který byl 6let bezdomovcem. Jeho matka ho vyhodila z domova několik měsíců před jeho 18tými narozeninami, tj. jako nezletilého, může se jednat o trestný čin? Alimenty na něj v tu dobu ještě pobírala, nechávala si je pro sebe. Chlapec zůstal na ulici zcela bez prostředků, pár měsíců před závěrečnými zkouškami, tj. nedodělal ani učební obor, přitom se učil dobře. Následky jednání matky si ponese po celý život, má pouze základní vzdělání, zdravotní i psychické problémy spojené s dlouhodobým pobytem na ulici, několik exekucí. Domnívám se že matka porušila svou vyživovací povinnost vůči dítěti které nebylo schopno se samo o sebe postarat. Je možné ji po 6ti letech nějak za toto žalovat? Děkuji

Dobrý den,
občanský zákoník stanoví, že u nesezdaných rodičů se má za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem. Toliko tedy k postupu, jak se "podepisuje" uznání otcovství, minimálně muselo dojít k uznání otcovství na matrice.
Dále občanský zákoník stanoví, že muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Ono vyloučení možnosti býti otcem samozřejmě může znamenat, že testy DNA by jeho biologické otcovství vyloučilo, ve Vámi popsaném případě však došlo již k marnému uplynutí popěrné lhůty. Nastupuje tedy poslední možnost a to využití ustanovení § 793 občanského zákoníku, které uvádí, že vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti. Je tedy na místě pokusit se podat žalobu na popření otcovství s odůvodněním, které by odpovídalo právě § 793. Bylo by vhodné být zastoupen někým, kdo má v této věci zkušenosti.
K Vaší druhé otázce se vztahuje § 201 trestního zákoníku:

§ 201 Ohrožování výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, dítěti hru na výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

Podle případných okolností případu by mohlo jít o trestný čin, za který by mohl být udělen trest až dvě léta či až pět let. Od výše trestu se po té odvíjí také doba, za kterou se takový trestný čin promlčí. Pokud by byl tento trestný čin kvalifikován dle odstavce 1) byl by již po třech letech promlčen. Pokud by byl kvalifikován dle odstavce 3, je promlčecí lhůta desetiletá.
Jiná věc je, že matka neoprávněně přijala výživné na dítě, které fakticky nevyživovala a nestarala se o něj. Nicméně i zde existuje obecná tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na vydání takového obohacení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.