Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené - neplacené volno, skončení pracovního poměru, další těhotenství

12.04.2017

dobrý den, chtěla bych prosím poradit ohledně nástupu do práce po MD. Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou jako "treasurer".Kvůli dítěti nar. 29.4. jsem si prodloužila MD a čerpám RP na UP do 9/17. V práci mi schválili prodloužení do září 2017 a dali by mi možnost neplaceného volna, protože v našem oddělení v současné době není pro mne místo. Netušim jaké to bude za 5 měsíců a jak bych časově zvládla náročné denní dojíždění.

Pokud bych nechtěla nastoupit od září do tohoto zaměstnání a měla jinou práci blíže v místě bydliště, lze vyjednat rovnou se zaměstnavatelem dohodu na ukončení prac. poměru nebo dát raději výpověď? nebo vůbec nedávat prodloužení do září?a musela bych nastoupit do práce v říjnu v případě 2měs.výpověďi.

Když bych se dohodla že bych neplac.volno nečerpala, dají mi rovnou výpověď?, měla bych nárok na odstupné? a pak se musím hlásit na UP a být vedená jako nezaměstnaná?
S přítelem uvažuji o dalším dítěti, tak bych musela být na nemocenské - pokud bych si nepodloužila RP do 4let věku?a při možném těhotenství v ochranné lhůtě u zam-tele?děkuji za zodpovězení dotazu

Dobrý den,
dohodou lze pracovní poměr ukončit za situace, kdy zaměstnavatel i zaměstnanec se skončením pracovního poměru souhlasí. Pracovní poměr pak skončí sjednaným dnem.
Pokud zaměstnavatel nebude souhlasit se skončením pracovního poměru, nelze jej k tomu nutit – k jednostrannému skončení pracovního poměru slouží výpověď. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Zaměstnavatelé v této situaci zpravidla se skončením pracovního poměru souhlasí, neboť zaměstnankyni po rodičovské dovolené musí znovu zaučit, a je jim zřejmé, že pokud nebudou se skončením pracovního poměru souhlasit, zaměstnankyně podá výpověď. Neznám však konkrétní situaci u Vašeho zaměstnavatele.
Pokud nepožádáte o neplacené volno, měla byste první pracovní den následující po skončení rodičovské dovolené nastoupit do zaměstnání. Pokud nastoupit nemůžete nebo nechcete, měla byste sama učinit kroky ke skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel Vám může dát výpověď ze zákonem stanovených důvodů, a to:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.
Nárok na odstupné vzniká v případě skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených výše pod písm. a) – c), popř. dohodou z těchto důvodů.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností. Účelem evidence u úřadu práce je nalezení nového zaměstnání, pokud nové zaměstnání nehledáte, není na místě se u úřadu práce evidovat.
Co se týče případného nároku na peněžitou pomoc v mateřství u dalšího dítěte, pak nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Do doby účasti na nemocenském pojištění patří doba trvání pracovního poměru (i v době neplaceného volna); nikoli však péče o dítě po jeho skončení.
V případě pracovní neschopnosti (např. z důvodu rizikového těhotenství), nemocenské náleží od 15. dne pracovní neschopnosti. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Nemocenské náleží, pokud dojde ke vzniku pracovní neschopnosti za trvání pracovního poměru nebo v ochranné lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne jeho skončení. V době neplaceného volna nemocenské nenáleží.
Ženám, které mají nárok na nemocenské, ale nesplňujíc podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství náleží tzv. nemocenské v souvislosti s porodem, a to od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu.
Pokud nedojde ke vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství ani nemocenské v souvislosti s porodem, náleží rodiči rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.