Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek cizí prvek

14.04.2017

Dobrý den,

chtěl bych poprosit o radu s následujícím příběhem:

Studentka (svobodná matka) porodí dítě v Německu, potom dle připravenosti dítěte přesídlí do Čech, kde má trvalé bydliště. Na úřadu práce ohledně nároku na rodičovský příspěvek prohlásili, že na žádný nemá nárok, „ať se stará tatínek“, citace odbornice. Dočetl jsem se ve zdroji Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v SRN následující: rodič má právo na celkem 12 měsíčních plateb přiznávaných za každý měsíc věku dítěte. Potom příspěvek končí. Co po těch 12 měsících? Má právo alespoň na těch 3 800,- Kč, co by jako studentka měla po 9 měsících do věku 4 let dítěte při porodu v Čechách? Nechce s e mi uvěřit, že by se dítě dopustilo přestupku či zločinu ještě před svým narozením a musí být potrestáno.

Předem děkuji za odpověď

Zdraví

Dobrý den,
ve svém dotazu nepíšete nic o otci dítěte. Nevím, jaké je národnosti a kde pracuje a zda matka dítěte má pracovní poměr v ČR.
Poskytování rodičovského příspěvku stejně jako ostatních rodinných dávek se u těchto rodin řídí evropskými předpisy. Ty zakotvují, že jeden stát je vždy přednostně příslušný dávky poskytovat, a pokud v něm nevznikne na dávku nárok nebo je dávka nižší než v jiném státě, k němuž má rodina právní vztah, poskytuje další stát doplatek dávky do výše, která by náležela podle jeho právních předpisů.
Přednostně příslušný je vždy stát výkonu výdělečně činnosti (zaměstnání), druhý v pořadí je stát, z něhož je poskytován důchod, a na posledním místě figuruje stát bydliště.
Pokud například rodina žije na území České republiky, jeden z rodičů pracuje u zaměstnavatele ve Spolkové republice Německo či v jiném členském státě Evropské unie, druhý z rodičů pečuje o dítě a netrvá mu pracovněprávní vztah u zaměstnavatele v České republice, mělo by přednostně vyplácet rodičovský příspěvek Německo. Česká republika poskytne případný doplatek k dávce. O rodičovský příspěvek si rodič může požádat u českého úřadu práce, který žádost postoupí příslušné německé instituci.
Jestliže oba rodiče vykonávají výdělečnou činnost v různých členských státech, je přednostně příslušný stát, v němž jeden rodič pracuje a zároveň v něm má dítě bydliště. Za dobu výkonu zaměstnání se považuje i doba rodičovské dovolené, pokud nadále trvá pracovněprávní vztah pečujícího rodiče.
Pokud by tedy v předchozím případě pečující matce trval po dobu péče o dítě do 4 let věku pracovněprávní vztah, byla by přednostně příslušná Česká republika a Německo by poskytovalo doplatek dávky do výše podle svých předpisů.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda Vám v ČR trvá pracovní poměr. Pokud byste v ČR nebyla výdělečně činná, ani netrval Váš pracovní poměr (nečerpala byste např. mateřskou či rodičovskou dovolenou), pak by bylo Německo státem výplaty dávky.
Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?
Nárok vzniká rodičům, pokud: nepracují déle než 30 hodin týdně, mají právo na výkon rodičovské péče o dítě, bydlí ve stejné domácnosti a v převážné míře sami pečují o dítě. V případě souběhu nároků na německý rodičovský příspěvek a na srovnatelné dávky jiného členského státu EU se aplikuje zvláštní právní úprava evropské legislativy. Zásadně platí, že dávka se přednostně vyplácí v zemi výkonu práce dotčeného rodiče. Pokud však manželka nebo manžel pracují v jiném členském státě, je přednostně povinen vyplácet dávky státy bydliště dítěte. Je-li výše dávky v druhém členském státě vyšší, vyplácí tento stát částečnou dávku ve výši rozdílu.
V jaké výši a jak dlouho je poskytován rodičovský příspěvek?
Od narození dítěte může být rodičům nanejvýš po dobu 14 měsíců vyplácen rodičovský příspěvek, přičemž oba dva rodiče si tuto podpůrčí dobu mohou mezi sebou svobodně rozdělit. Jednomu z rodičů dávka náleží nejméně 2 měsíce a nejdéle 12 měsíců. Samoživitelé, kteří rodičovský příspěvek pobírají jako kompenzaci ušlého výdělku, mohou z důvodu absence partnera rodičovský příspěvek čerpat plných 14 měsíců.
Pro stanovení výše je rozhodující čistý příjem v uplynulých 12 kalendářních měsících před narozením dítěte. Při stanovení oněch 12 kalendářních měsíců se zásadně nepočítají měsíce, v nichž zaměstnanci pobírali peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a měsíce, v nichž došlo k poklesu výdělku z důvodu onemocnění podmíněného těhotenstvím. Rodičovský příspěvek pak v závislosti na předchozím příjmu nahradí 65 % až 100 % měsíčního výdělku ušlého po narození dítěte a jeho výše činí maximálně 1 800 EUR. Minimální částku ve výši 300 EUR obdrží také rodiče, kteří nevykonávají výdělečnou činnost, a sice dodatečně k dávkám státní sociální podpory. U osob s nízkým příjmem, rodin s více dětmi a rodin, v nichž se narodilo více dětí zároveň, se rodičovský příspěvek zvyšuje. Nárok na rodičovský příspěvek zaniká od dosažení zdanitelného ročního příjmu ve výši 500 000 € (dva rodiče), resp. 250 000 € (jeden rodič). Peněžitá pomoc v mateřství se započítává na rodičovský příspěvek. Žádost o rodičovský příspěvek se podává písemně oddělení správy rodičovských příspěvků příslušného zemského okresu nebo statutárního města. Žádost nemusí být podána hned po narození dítěte. Dávky se však vyplácejí se zpětnou platností pouze za tři měsíce předcházející začátku měsíce, v němž byla žádost o rodičovský příspěvek podána. Ohledně bližších informací viz rovněž stránky Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež SRN: www.bmfsfj.de
O rodinné dávky můžete zažádat v kterékoli zemi EU, kde vy nebo druhý rodič vašich dětí máte na dávky nárok. Příslušný úřad v zemi, ve které jste žádost podali, se obrátí na všechny země, které jsou ve věci vašeho případu příslušné.
Pokud o dávky zažádáte v jedné zemi ve stanovené lhůtě, bude se mít za to, že jste žádost podali včas v kterékoli jiné zemi EU, ve které máte na rodinné dávky nárok. Vyplácení dávek, na které máte nárok, vám nemůže být zamítnuto jen proto, že země, kde jste podali žádost nejdříve, poslala váš spis příslušnému orgánu v jiné zemi příliš pozdě. Podáte-li žádost o dávky v ČR, bude úřad práce v ČR zkoumat, zda je k výplatě dávky příslušný (viz výše).

Pokud tedy otec dítěte pracuje v Německu /a matka nemá uzavřen pracovní poměr v ČR/, bude i nadále místně příslušný k výplatě RP Německo. Po vyčerpání RP z Německa se matka může obrátit na ÚP v ČR, kde jí na základě potvrzení, jakou částku RP vyčerpala v Německu, bude vyplácen RP do částky 220000Kč, který je určen na výplatu RP v ČR.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.