Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

14.04.2017

Dobrý den,
měla bych dotaz k výši PPM, vzhledem ke své situaci. Plánujeme 2 dítě a současně jsem ještě do 2.8.2017 na rodičovskédovolené s prvním. Vzhledem k naší finanční situaci jsem opět začala na částečný úvazek pracovat. Přehled pro úplnost přikládám:
Zaměstnání na dobu určitou do 14. 4. 2015
Narození 1. dítěte 02.08.2014
U téhož zaměstnavatele DPP od srpna 2015
listopadu do prosince 2015 pracovní smlouva
od ledna 2016 DPP a pak od 18.4.2016 pracovní smlouva na dobu určitou 0,5 úvazek. Vše u téhož zaměstnavatele.
1. V této situaci bych potřebovala vědět, zda se na mě bude vztahovat ještě ustanovení viz paragraf 19, zákon o nemocenském pojištění (Zákon číslo 187/2006 Sb. ods 3, nebo je to jen pro ženy, co mají smlouvy na doby neurčité?
2.Vím, že mi zaměstnavatel neumožní po ukončení PPM nastoupit na vyšší úvazek. Z čeho se počítá PPM v případě, že jedno zaměstnání nesplňuje povinnoudobu účasti na pojištění? V §32 odstavici 5 zákona je něco o souběhu v tomto případě a překryvu, ale vůbec tomu nerozumím.
3.Poslední dotaz je, v případě, že bych si našla po ukončení PPM zamětnání na plný úvazek jinde musím v tomto případě opět počkat 270 dnů povinné doby pojištění než nastoupím na novou PPM?

Děkuji za ochotu, už jsem nevěděla, kde jinde se dotázat. Na místní OSSZ mi jen řekli, že na PPM mám nárok a víc se semnou domítli bavit.

Hezký den

Vážená paní,
dovoluji si odpovědět na Vaše otázky:
ad1) Podle § 19 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění platí, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21 zákona o nemocenském pojištění. Zde je důležité zdůraznit, že se musí jednat o totéž zaměstnání. Vaše zaměstnání, ze kterého Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství již skončil, a proto podmínky tohoto ustanovení nelze splnit.

ad2)Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Vykonává-li osoba více zaměstnání současně, popř. zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěna z každého z těchto zaměstnání (pojištěných činností).
V případě souběhu pojištění se výše uvedené podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Splňuje-li pojištěnec ve všech zaměstnáních podmínky pro pobírání např. nemocenského, náleží mu nemocenské ze všech zaměstnání. Dávka se ovšem vyplácí
ze všech zaměstnání (pojištěných činností) jen jednou. V každém zaměstnání se samostatně zjistí denní vyměřovací základ, poté se sečtou, provede se redukce pomocí redukčních hranic a procentní sazbou se vypočítá výše dávky.
Pokud konáte práce na dohodu o provedení práce a Váš měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, pak z dohody nevzniká účast na nemocenském pojištění. Souběh je vyloučen.
Pokud byste např. nastupovala na PPM od 1.1.2018, období dvou let by bylo od 1.1.2016 do 31.12.2017, v tomto období byste měla mít 270 dnů účasti na nemocenském pojištění, aby Vám vznikl nárok na PPM. To znamená práci na pracovní poměr (pracovní smlouva) nebo dohoda o pracovní činnosti oboje s příjmem alespoň 2500 Kč měsíčně, popř. dohodu o provedení práce s výdělkem nad 10 000 Kč. Podle mě podmínku účasti splníte.

ad3)
Pokud nastoupíte do nového zaměstnání, bude se výše PPM vypočítávat od výše příjmů v novém zaměstnání. Bude se postupovat podle § 18 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění.

(4) Jestliže sociální událost(nástup na PPM) u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění (nástupu do práce) zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.