Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená v návaznosti na mateřskou dovolenou; výpověď

29.03.2017

Dobrý den,
mám dotaz ohledně čerpání dovolené po mateřské dovolené. V roce 2016 jsem byla na rodičovské dovolené, od 16.8. jsem byla v dočasné pracovní neschopnosti, 18.10. jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která by měla trvat do 2.5.2017. Mám v úmyslu požádat po jejím ukončení o čerpání řádné dovolené. Počítám dobře, že mi náleží dovolená (zaměstavatel poskytuje 5 týdnů) v počtu 29 dnů? (4 dny za rok 2016 a 25 dnů za rok 2017).
Můj další dotaz se týká ukončení pracovního poměru. Zaměstanavatel mi organizační změnou zrušil pracovní místo od 1.1. 2017. Mám v úmyslu požádat o čerpání rodičovské dovolené po skončení dovolené do 3 let věku dítěte. V době čerpání dovolené na zotavenou mi tedy může dát výpověď? Je povinen vyhovět žádosti o RD i když je jisté, že před jejím ukončením se bude rušit? Již dříve naznačil, že pokud bych se vrátila po první RD do práce, musela bych podepsat nový, pro mě méně výhodný, platební výměr (změna způsobu odměňování zaměstnanců během mé nepřítomnosti). Musím jej v mojí situaci podepsat? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2016 jste odpracovala více než 42 a méně než 60 dnů, máte tedy nárok na 2/12 (1/6) dovolené, tj. 4 dny; v roce 2017 Vám vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok a pokud si tuto dovolenou vyčerpáte v návaznosti na mateřskou dovolenou, nebude se krátit, celkem Vám tedy náleží 29 dnů dovolené.
V době čerpání dovolené nejste proti výpovědi chráněna.
Vaší žádosti o čerpání rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen vyhovět.
Pokud se bude zaměstnavatel nebo jeho část rušit, můžete i v době rodičovské dovolené obdržet výpověď (§ 52 písm. a), § 53 a § 54 písm. a) zákoníku práce).
Pokud máte mzdu určenou mzdovým výměrem, pak tento je zaměstnavatel oprávněn jednostranně změnit. Podpisem pak zpravidla pouze potvrzujete převzetí tohoto výměru. (Jiná situace by byla v případě, že byste měla mzdu sjednanou ve smlouvě – v takovém případě by zaměstnavatel nebyl oprávněn mzdu jednostranně měnit.)
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017, využijte je ve svůj prospěch.
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.