Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nástup do zaměstnání po RD, neplacené volno

30.03.2017

Dobrý den,
četla jsem vaše články ohledně nástupu do práce po rodičovské dovolené, které mi moc pomohly, přesto mám ale pár doplňujících otázek. Dceři budou 3 roky 5.4.2017. Se zaměstnavatelem jsem v kontaktu od listopadu 2016 (písemně jsem ale neposílala, že se chci vrátit), sešla jsem se s personální a také jsem byla na pohovoru se zaměstnavatelem. V pracovní smlouvě mám pracovní pozici projektant, moje původní místo je obsazené na dobu neurčitou, nicméně další pracovní pozice s názvem projektant na interní burze práce volné je. Nesplňuji však požadavek na jazykovou vybavenost. Při prvním pohovoru vyplynulo, že pro mě zatím práci nemají. Bylo mi lehce vyčítáno, že jsem si na rodičovské nedoplnila znalost německého jazyka či jsem se jinak nevzdělávala. Tento pátek 31.3.2017 jsem pozvaná na další kolo pohovoru. Když mi nabídnou místo projektanta s požadavkem na NJ (mluvím pouze AJ), musím na toto místo nastoupit? Dále mě zajímá, pokud mě nepřijmou na místo projektanta a nenabídnou jinou práci nebo na ni nepřistoupím, bude se mi vyplácet průměrný plat do doby než mi práci přidělí (tomu rozumím), ale jak je to s dovolenou? Počítá se jako bych byla normálně zaměstnaná, když bych pobírala průměrný plat, ale nepracovala bych? Popřípadě kdy mám nahlásit dovolenou? (Máme už půl roku objednaný zájezd). Další dotaz se týká situace, kdy momentálně pro dítě nemám školku (dceru by měli přijmout od září 2017) a zažádala bych tedy zaměstnavatele o neplacené volno. Je zaměstnavatel povinen zaměstnat mě tedy od září nebo tímto aktem (žádostí o neplacené volno) už mi "ochrana" vyprší?
Děkuji mnohokrát za pomoc.
S pozdravem

Dobrý den,
zaměstnavatel je povinen Vám po skončení rodičovské dovolené přidělit práci podle pracovní smlouvy. tj. dle sjednaného druhu práce a ve sjednaném místě výkonu práce.
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Nemám možnost nahlédnout do Vaší pracovní smlouvy, ani na nevidím nabídku volné pracovní pozice, nemohu tak říci, zda Vám zaměstnavatel má „přidělit“ práci, kde je vyžadována znalost NJ.
Pokud by šlo o jinou pozici, než kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě, můžete toto místo odmítnout. Pak s Vámi může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr. To lze dohodou, tzn., se zaměstnavatelem se dohodnete na termínu, kdy Váš pracovní poměr skončí, zpravidla to bývá v den nástupu po RD. Další varianta je výpověď, kterou Vám zaměstnavatel může dát nejdříve v den nástupu po ukončení RD. Od následujícího měsíce Vám poběží dvouměsíční výpovědní lhůta a pracovní poměr by skončil posledního června. Po tuto dobu bude brát mzdu nebo plat ve výši 100% průměrného výdělku.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Dle § 348 zákoníku práce
(1) Za výkon práce se považuje doba
a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,
b) dovolené,
c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,
d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.
(2) Ustanovení odstavce 1 a § 216 odst. 2 a 3 se nepoužijí pro účely práva na mzdu nebo plat a odměnu z dohody anebo náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce.
(3) Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací.

Jestliže nemáte hlídání pro dceru, můžete požádat zaměstnavatele o neplacené volno, zaměstnavatel Vám však nemusí vyhovět, není to jeho povinnost. Po ukončení neplaceného volna platí stejná zásada, jako po ukončení RD, tedy zaměstnavatel Vám musí přidělit práci dle pracovní smlouvy. Jen bych Vás chtěla upozornit, že v době neplaceného volna již nejste chráněna proti výpovědi a zaměstnavatel Vám ji tak může dát kdykoliv.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.