Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Šikana v práci

01.03.2017

Dobry den,
mam 2 male děti, pracuji na úvazek 75 procent. Bohuzel dcera je často nemocná. Nadřízený v práci mě v době mé nepřítomnosti kritizuje na schůzích, dozvífám se to od kolegů po mém návratu. Také mi řekl, že ke mně nemá důvěru, a že si ji musím opět získat. Tento nadřízený pracuje ve firmě teprve 2 měsíce, je mladý a svobodný. Hlavní vedoucí je žena, má již dospělou dceru, ale začala se ode mne odvracet, dříve jsme spolu velmi dobře vycházely, nyní pouze pozdraví a více nekomunikuje.
Necítím se dobře, nemohu přeci za nemoci malého dítěte. Bohužel, babičky nemáme, a na profesionální chůvu nemáme peníze, to mi můj plat nedovolí. Chci v práci zůsta a mám dojem, že nadřízený na mne používá nátlak, kterým chce docílit toho, abych v práci zůstávala, ale já si připadám jako zahnaná do kouta. Děkuji za radu

Vážená paní,

jestliže máte sjednáno 75 % stanovené týdenní pracovní doby, tj. 30 hodin, jste povinna tuto dobu odpracovat. Pokud u Vás nastane překážka v práci, tj. potřeba ošetřování, máte právo tuto překážku realizovat. po dobu ošetřování dítěte vám nenáleží mzda (zaměstnavatele to nic nestojí), ale ošetřovné.

Postup Vašeho vedoucího (zaměstnavatele) lze považovat za šikanu, jejíž důvodem je péče o Vaše dítě. Takové jednání se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.

Obecně platí, že při obraně proti diskriminaci (se) může zaměstnanec:
• Domáhat ochrany u svého zaměstnavatele, a to buď přímo nebo za pomoci třetí osoby (odborové organizace, mediátora, neziskové organizace či firemního ombudsmana).

• Podat stížnost na inspektorát práce (do jehož kompetencí mj. náleží kontrolní činnost práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů včetně rovného zacházení). Inspektorát práce je oprávněn udělovat zaměstnavatelům sankce za nedodržování zásady rovného zacházení.

• Obrátit se na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami, mj. bez ohledu na jejich pohlaví. Za tím účelem ombudsman především poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Formulář podání stížnosti ochránci na diskriminaci lze najít na http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Formulare/Diskriminace-letak-formular.doc .

• Podat žalobu k soudu, kde má zaměstnanec právo domáhat se, aby:
– bylo upuštěno od diskriminace;
– byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
– dostal přiměřené zadostiučinění (např. omluva);
– dostal náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Tu lze získat v případě, pokud by zjednání nápravy z předchozího bodu nebylo dostatečné, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti. Výši náhrady určí soud přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
V případě soudního jednání je postavení diskriminovaného zaměstnance zvýhodněno na základě tzv. obráceného důkazního břemene. To znamená, že skutečnosti tvrzené o tom, že zaměstnanec byl (přímo nebo nepřímo) diskriminován, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Zaměstnavatel musí prokázat, že se diskriminačního jednání nedopustil.

Ve Vašem konkrétním případě doporučuji se obrátit na veřejného ochránce práv s žádostí o pomoc, jak postupovat.

Informace
Vzory stížností a podání (zaměstnavateli, inspektorátu práce, veřejnému ochránci práv atp.) najdete v přílohách publikace Diskriminace. Praktická příručka pro zaměstnance, která je ke stažení na http://www.rc-routa.cz/media/uploads/rodina_a_prace/diskr_zamestnanci_final.pdf

Právní předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskrimi

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.